Mano GargždaiAtšaukta VVG „Pajūrio kraštas“ valdyba ir išrinkti nauji jos nariai

Įvertinkite šį įrašą
(3 balsai)
Meras V. Dačkauskas visuotiniame narių susirinkime teigė, kad ši valdyba nebegali tęsti darbų. A. Rimkuvienės nuotr. Meras V. Dačkauskas visuotiniame narių susirinkime teigė, kad ši valdyba nebegali tęsti darbų. A. Rimkuvienės nuotr.

Spalio 10-osios vakarą Vėžaičių konferencijų salėje vyko įtemptas visuotinis Vietos veiklos grupės (VVG) „Pajūrio kraštas“ narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 39 iš 55 narių. Į darbotvarkę buvo įtraukti du klausimai – dėl valdybos narių rinkimo ir dėl įstatų keitimo. Kaip informavo VVG „Pajūrio kraštas“ pirmininkė Raimonda Damulienė, antruoju klausimu iš jį inicijavusios valdybos pirmininkės Alinos Petkevičienės nebuvo gauta jokių oficialių pasiūlymų, todėl rekomenduota jo nesvarstyti. Sutikus daugumai narių, šis klausimas iš darbotvarkės buvo išbrauktas.

 

Valdybos nariai neapsikentė

Susirinkime pristatyta situacija, dėl kurios prašoma rinkti naują valdybą. Du jos nariai – Algirdas Skroblys ir Inesa Gaudutytė buvo pateikę atsistatydinimo prašymus, dar trys nariai patikino, kad darbas nuolat konfliktuojančioje valdyboje nėra įmanomas, ragino atšaukti senąją valdybą ir rinkti naują.

„Įtampa, nesusikalbėjimas, kaltinimai, puolimas, nėra darbinio susikalbėjimo, dirbti darosi nemalonu. Gal mes „nesusidirbame“ ar kažkas tikrai negerai. Mano nuomone, prasminga būtų valdybą formuoti iš naujo. Tokioje valdyboje dirbti nenorėčiau, tai tęsiasi pernelyg ilgai“, – priežastis vardijo valdybos narė Šarūnė Petruškevičienė.

Kad situacija nebepakenčiama, nuolat vyrauja konfliktinė atmosfera ir kurstoma bereikalinga įtampa sakė ir kitas valdybos narys Vidmantas Gedvilas. Jam pritarė ir Vytautas Kundrotas, pridūręs, kad pusė valdybos klausimų sprendžiama destruktyviai, nesusitariama dėl paprastų dalykų, negerbiami kiti valdybos nariai, švaistomasi nebūtais kaltinimais.

VVG pirmininkė R. Damulienė priminė, kad nuo rugsėjo 1-osios sprendimus dėl finansavimo skyrimo priima ne valdyba, o Nacionalinė mokėjimo agentūra. Ji taip pat teigė, kad valdyba dirba prastai: neįgyvendinamas partnerystės principas, nepagrįstai nepasitikima dirbančia komanda, bandoma bet kokia kaina surasti klaidų, pablogėjo posėdžių lankomumas, dalis narių nebalsuoja el. paštu, valdybos nariai pasišalina iš posėdžių, barniai užima didžiąją dalį posėdžių laiko, o dokumentų svarstymas daromas atmestinai.

„Nuolatinė įtampa, vietoj atstovavimo viešajam interesui – chamiškas elgesys, <...> valdžios atstovai prilygino valdybą alkoholikų sektai, <...>  tiesioginės administravimo vadovo pareigos traktuojamos kaip savivaliavimas“, – daugybę priežasčių vardijo R. Damulienė, siūlydama pasinaudoti įstatų 42 punktu, kuris skelbia, kad visuotinis narių susirinkimas gali bet kada atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

Primename, kad konfrontacija ir nesutarimai tarp R. Damulienės ir valdžios deleguoto atstovo S. Karbausko prasidėjo nuo pat pirmojo valdybos posėdžio, vykusio 2015-ųjų vasarą. VVG pirmininkė dar tais pačiais metais kreipėsi į merą, prašydama atšaukti Savivaldybės atstovą S. Karbauską iš valdybos dėl veiksmų, „nesuderinamų su bet kokiomis kultūringo elgesio normomis“, tačiau jokio sprendimo nebuvo priimta.

Visuotiniame narių susirinkime dalyvavęs ir Savivaldybei susirinkime atstovavęs meras Vaclovas Dačkauskas atvirai pareiškė, kad ši valdyba dirbti nebegali, todėl jis pasiruošęs ieškoti sutarimo ir pritarti valdybos atšaukimui. Jo pasisakymas palydėtas plojimais.

 

Valdybos posėdžiuose vyravo įtampa, nepavykdavo konstruktyviai spręsti klausimų. Redakcijos archyvo nuotr.

 

Girdima tik viena pusė?

S. Karbauskas po V. Dačkausko pasisakymo bandė aiškinti, kad meras nėra pakankamai įsigilinęs į situaciją, o norint ją žinoti, reikia išklausyti abi puses.

„Šiandien išgirdome surežisuotą spektakliuką. Kur kitų valdybos narių, valdybos pirmininkės pasisakymas? Galiausiai pasiremiama meru kaip garantu. Taip, mero žodis svarbus, bet jam irgi reikia įsigilinti į situaciją“, – visuotiniame narių susirinkime kalbėjo Administracijos direktorius S. Karbauskas.

Jo nuomone, R. Damulienė nori turėti valdyboje tokį pirmininką, kurį „galėtų pastumdyti su pirštuku“. Kaip pavyzdį apie R. Damulienės norą valdyti jis pateikė, kad Laima Karbauskienė  (žmona, anksčiau dirbusi VVG administracijoje – aut. past.) VVG atstovauja tris subjektus: L. Karbauskienė – ūkininkė, statybos įmonės atstovė ir Lapių bendruomenės centro pirmininkė.

„Kodėl taip įvyko? Nes tai buvo parankus žmogus pirmininkei R. Damulienei, kol buvo parankus, ji sėkmingai valdė“, – kaltinimus metė S. Karbauskas.

Jis taip pat priekaištavo, kad valdybos posėdžiai šaukiami apie tai nepranešus jos pirmininkei (A. Petkevičienei). S. Karbauskas siūlė toliau dirbti tokios sudėties valdyboje, tik patenkinti A. Skroblio atsistatydinimo prašymą.

VVG narys Arūnas Grikšas taip pat turėjo priekaištų VVG pirmininkei R. Damulienei. Jis pyko, kad prie darbotvarkės klausimų nebuvo pateikiama papildomos informacijos, kas lėmė valdybos narių pakeitimą. Taip pat suerzino, kad visuotiniame susirinkime nemažai laiko buvo skiriama svečio pasisakymui (dalyvavo žemės ūkio ministro patarėjas Dalius Žilinskas – aut. past.), o susirinkimo klausimai tarsi liko antrame plane.

„Valdybos nariai atsistatydina pareiškimu valdybos pirmininkui. Jeigu nesugebate dirbti, turite teisę keisti valdybos pirmininką, daryti vidaus dalykus, po kurių sprendimų galite inicijuoti kažką“, – poziciją išdėstė A. Grikšas.

R. Damulienė paaiškino, kad valdybos nariai norėjo visuotiniam narių susirinkimui pristatyti savo pareiškimus, o neatsistatydinti.

Atsirado ir VVG narių, siūlančių leisti valdybai tęsti darbus, o norintiems nariams leisti atsistatydinti, vienas narys papriekaištavo, kad tokiam rimtam klausimui nėra pasiruošta, pyko, kad „klausimai iškeliami iš po staltiesės“.

 

Valdybai „susiklijuoti" nepadėjo nei komandiruotė į Portugaliją. Redakcijos archyvo nuotr.

 

Paleido valdybą, o naujų narių rinkime nedalyvavo S. Karbauskas ir jo šalininkai

VVG narė Klareta Milinienė atvirai pareiškė, kad, stebint iš šalies susidaro įspūdis, jog čia vyksta R. Damulienės ir S. Karbausko dvikova. Ji mandagiai pasakė, kad iš S. Karbausko pusės mato per daug išsišokimų, noro reguliuoti, kiršinti, sulaukia per daug negatyvios informacijos ir prašė pasitraukti iš valdybos.

„Mes nesuprantame, kas darosi. Į bendruomenes atėjome iš idėjos, širdį savo atidavėme, dabar atėjo jaunų žmonių, kuriems neberūpi bendruomenės reikalai, rūpi asmeniškumai“, – pastebėjimus dėstė moteris.

Žemės ūkio ministro patarėjas D. Žilinskas atkreipė dėmesį, kad jeigu nėra veikiančios valdybos, vietos plėtros strategijos įgyvendinimas bus nutrauktas, todėl prašė įvertinti ir suprasti esamas rizikas.

Galiausiai valdyba buvo atšaukta: už tai balsavo 25 nariai, prieš – 8, susilaikė – 6.

Po klausimo sprendimo buvusi valdybos pirmininkė A. Petkevičienė paprašė pertraukos. Daugumai narių nepritarus, 8 nariai (Jolita Lemežienė, Arūnas Grikšas, Viktorija Vaitkevičienė, Robertas Bartkus, Rolandas Bernotas, Alfredas Šiaulys, Laima Karbauskienė, Alina Petkevičienė), turėję balsavimo teisę, pasišalino iš visuotinio narių susirinkimo. Taip pat klausimų svarstymo nebetęsė ir S. Karbauskas.

Pagal įstatų 32 punktą, visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė VVG „Pajūrio kraštas“ narių. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Sprendimai visuotiniame narių susirinkime priimami balsavimu paprasta susirinkime dalyvavusių narių dauguma.

Tad likusieji nariai  balsavo dėl naujos valdybos narių išrinkimo. Valdybą pagal nuostatus privalo atstovauti trijų sektorių – pilietinės visuomenės (5), verslo (4) ir vietos valdžios (3), įtraukiant kaimo plėtros ir žemės ūkio sritis, atstovai.

 

Į naują valdybą išrinkti:

Pilietinės visuomenės atstovai:

1. Mindaugas Srėbalius – asociacija „Dauparų bendruomenė“

2. Šarūnė Petruškevičienė – VšĮ „Dovilų socialinių iniciatyvų centras“

3. Klareta Milinienė – Gropiškių bendruomenė

4. Vidmantas Gedvilas – Vėžaičių bendruomenė

5. Vida Riaukienė – Brožių kaimo bendruomenė

 

Verslo atstovai:

1. Birutė Kalvaitienė – vykdanti individualią veiklą

2. Bronius Krauleidis  – B. Krauleidžio firma „Miško medžiagos“

3. Raimundas Daubaris – UAB „Raipstas“

4. Gintaras Lubauskas – UAB „Lubasko“

Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo spręs Savivaldybė. Jai pateikus 3 kandidatus, visuotinis narių susirinkimas juos tvirtinti sutarė el. paštu.

 

Apie VVG „Pajūrio kraštas“

VVG „Pajūrio kraštas“, telkdama atstovaujamos teritorijos kaimo gyventojus, bendruomenes bei kitas nevyriausybines organizacijas ir veikdama partnerystėje su vietos valdžia bei verslu, siekia užtikrinti darnią Klaipėdos rajono kaimiškų vietovių plėtrą, sujungiant gyvenamosios aplinkos gerinimą, kaimo ekonomikos įvairinimą ir vietos gyventojų socialinių, kultūrinių iniciatyvų skatinimą.

 

VVG nariai. A. Rimkuvienės nuotr.

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

 VEdid WWW   Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  gargzdu-sm

Reklamos

Dabar svetainėje 376 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2018 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,