Mano GargždaiDarbdavius kviečia pasinaudoti galimybe – įdarbinti Užimtumo didinimo programos dalyvius

Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Asociatyvi redakcijos archyvo nuotr. Asociatyvi redakcijos archyvo nuotr.

Visoje šalyje, siekiant mažinti socialinę atskirtį, savivaldybės yra įpareigotos parengti bei įgyvendinti užimtumo didinimo programas. Ne išimtis ir Klaipėdos rajono savivaldybė – sausio 25-ąją Taryba tokią programą patvirtino ir rajone. Planuojama, kad pagal ją iki 2018 m. gruodžio 15 d. bus įdarbinta nuo 38 iki 77 (priklausomai nuo finansavimo galimybių ir darbo sutarčių trukmės) bedarbių. Iš viso šiam tikslui prireiks 130 tūkst. eurų. 77,5 tūkst. bus skirti iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų, likusius 52,5 tūkst. pridės Klaipėdos rajono savivaldybė.

 

Kokia programos esmė?

Parengtoje ir patvirtintoje programoje dėstoma, kad Savivaldybė kartu su socialiniais partneriais – teritorine darbo birža, verslo organizacijomis sieks kuo didesnio Klaipėdos rajono gyventojų užimtumo – kad rajono gyventojai turėtų galimybę dirbti kvalifikaciją atitinkantį darbą, ugdyti darbo įgūdžius ir užtikrinti tinkamą pragyvenimo lygį. Programa taip pat norima ilgą laiką neturinčius darbo gyventojus integruoti į darbo rinką ir joje išlaikyti, mažinti Klaipėdos rajono gyventojų socialinę atskirtį dėl negaunamų ar nepakankamų piniginių lėšų.

Darbdavys, pasirašęs dvišalę finansavimo sutartį su Savivaldybės administracija, Užimtumo programos skirtas lėšas perves darbuotojui už atliktus darbuotojo darbo sutartyje numatytus darbus.  Savivaldybė 2018 metais numato 100 proc. finansuoti visų programos dalyvių – darbdavių išlaidas. Planuojamos 3–6 mėnesių išlaidos vienam programos dalyviui nuo 1688,64 iki 3377,28 eurų su visais mokesčiais. Numatoma, kad asmuo, sutikęs dalyvauti Programoje, dirbs 3–6 mėnesius.

Jau nuo praėjusių metų liepos 1 d., pakeitus teisės aktus respublikiniu mastu, kai viešųjų darbų priemones pakeitė užimtumo didinimo programa, politikai pradėjo diskusijas, kas turėtų rūpintis laikinuoju įdarbinimu. Šiam tikslui buvo sudaryta darbo grupė. Prieš naujos užimtumo programos patvirtinimą Klaipėdos rajone laikino įdarbinimo funkcija buvo priskirta VšĮ „Gargždų švara“, kuri turėjo įsteigusi ir laikinojo įdarbinimo administratoriaus etatą. Sudaryta darbo grupė ne kartą rinkosi į posėdžius, pamažu daugelis valdžios atstovų pritarė minčiai – kad rūpintis bedarbių integracija į darbo rinką – tai – socialinė funkcija, kuri tikrai nepriklauso „Gargždų švarai“.

Buvo siūlymų užimtumo programos vykdymą perduoti seniūnijoms – esą čia geriausiai pažįstami žmonės, tačiau galiausiai pasirinktas variantas – iki 100 proc. laikinųjų darbų darbininkų nukreipti į įmones ir įstaigas, o įgyvendinimą patikėti Savivaldybės administracijai.

Nuo naujų metų atsisakyta VšĮ „Gargždų švara“ laikinųjų darbų administratoriaus etato.

 

Kokie asmenys bus įdarbinti?

Pagal naują programą planuojama, kad bus įdarbinti asmenys iš šių tikslinių grupių:

 1) rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;

2) nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

3) grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;

4) piniginės socialinės paramos gavėjai; 

5) asmenys, turintys pabėgėlio statusą, ar asmenys, kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;

6) asmenys, patiriantys socialinę riziką;

7) vyresni kaip 40 metų.

Tikimasi, kad dalyvaujant Užimtumo programoje įgyta patirtis sudarys sąlygas jos dalyviams savarankiškai rasti darbą. Šios programos dalyvių – darbuotojų atrankos prioritetai: kaimo vietovių gyventojai; bedarbiai, kuriems dėl individualių savybių ar gyvenamosios vietos sudėtinga siekti ilgalaikės integracijos į darbo rinką; bedarbiai, iki užsiregistravimo darbo biržoje, nedirbę 2 ir daugiau metų.

Dalyviai bus atrenkami bendradarbiaujant su Klaipėdos teritorinės darbo biržos Gargždų skyriumi, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijomis.

„Tikėtina, kad artimiausių trijų metų laikotarpiu nedarbo lygis Klaipėdos rajone kis neženkliai ir išliks apie 6 proc.“, – tikslai keliami naujoje Užimtumo didinimo programoje.

 

Kokie reikalavimai darbdaviui?

Programoje norintiems dalyvauti darbdaviams keliami 5 kriterijai, o pirmumo teisė bus skiriama įmonėms, kurios atitiks kuo daugiau jų.

Darbdavių atrankos kriterijai:

1. Įmonė, įstaiga įsipareigoja po dalyvavimo Klaipėdos rajono Užimtumo didinimo 2018 metų programoje nuolatiniam darbui priimti bent 1 laikinuosius darbus dirbusį asmenį (po laikinųjų darbų asmenį įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį ne trupesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui);

2. Įmonė įsipareigoja priimti nuolatiniam darbui asmenis, kurie prieš įsidarbinant buvo priskirti programoje minimoms tikslinėms grupėms;

3. Darbdaviams, kurie prisideda prie vietos socialinės infrastruktūros palaikymo ir plėtros, vykdantiems socialinę, istorinę reikšmę turinčias programas;

4. Ne pelno siekiančioms įmonėms ir organizacijoms;

5. Kaimiškose vietovėse įsikūrusios įmonėms.

Atrankoje gali dalyvauti įmonės, įstaigos ir organizacijos, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos bei pavaldumo ir nustatyta tvarka įregistruoti ūkininkų ūkiai.

Įmonės, įstaigos ir organizacijos, norinčios dalyvauti Klaipėdos rajono užimtumo didinimo 2018 metų programoje, iki 2018-02-15 turi pateikti laisvos formos paraišką, kurioje turėtų būti nurodytas programoje norinčių dalyvauti asmenų skaičius (nurodant, kuriam laikotarpiui, t. y. 3 ar 6 mėn., asmuo turėtų būti įdarbintas); įmonės, įstaigos ar organizacijos atitiktį 1, 2, 3, 4 ar 5 Programos kriterijams. Paraiška turi būti teikiama el. p. arba pristatoma į Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus 322 kab. Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis į Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. Nr. (8 46) 470 884.

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

 VEdid WWW   Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Reklamos

Dabar svetainėje 388 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,