Mano GargždaiKvapų kontrolė: kada kreiptis į specialistus?

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
Asociatyvi Pixabay.com nuotr. Asociatyvi Pixabay.com nuotr.

Kvapai aplinkos ore dažniausiai atsiranda fizikinių, cheminių, biologinių arba mikrobiologinių procesų metu, todėl jų susidarymo šaltiniais gali būti įvairios ūkio šakos (tokios kaip chemijos pramonės (plastmasės, mineralinių trąšų ir rūgščių, dažų, lakų, klijų gamyba ir kt.), metalo ir medžio apdorojimo, kailių ir odos apdirbimo, maisto gamybos, žemdirbystės, gyvulininkystės, nuotekų valymo įrenginiai ir kt).

 

Kokiais atvejais kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), kad būtų atlikta kvapo kontrolė?

Kvapų kontrolė pagal Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), vykdoma tais atvejais, kai gaunamas prašymas ar skundas dėl erzinančio kvapo, jaučiamo gyvenamojoje ar visuomeninės paskirties patalpų ore, šių pastatų aplinkoje (ne didesniu kaip 40 m atstumu nuo gyvenamojo namo ar visuomeninės paskirties pastato) ir kurį skleidžia ūkinės komercinės veiklos objekto (pvz., gamyklos, gyvulininkystės objekto ir t.t.) stacionarūs taršos kvapais šaltiniai.

Kvapų kontrolei atlikti būtini duomenys:

vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir asmens, teikiančio prašymą, kontaktiniai duomenys;

ūkinės komercinės veiklos, kurioje naudojami stacionarūs taršos šaltiniai, skleidžiantys kvapą į gyvenamosios aplinkos orą, vykdytojo pavadinimas, veiklos vykdymo adresas;

kvapo pobūdis bei laikas, kada jaučiamas kvapas, kada jis intensyviausias ir laikas, kada siūloma atlikti kvapo kontrolę.

Kvapo kontrolė vykdoma keturiais etapais.

Pirmame etape sudaroma komisija iš NVSC, savivaldybės administracijos bei leidimą atitinkamai ūkinei komercinei veiklai išdavusios institucijos atstovų, kuri pareiškėjui patogiu, iš anksto suderintu laiku įvertina, ar kvapas jo nurodytų gyvenamųjų/visuomeninių pastatų aplinkoje bei patalpose yra jaučiamas ir ar gali būti siejamas su nurodyta vykdoma ūkine komercine veikla. Jei kvapas yra jaučiamas ir gali būti siejamas su nurodyta vykdoma ūkine komercine veikla, antrame kvapų kontrolės etape įvertinama, ar vykdomoje ūkinėje komercinėje veikloje nėra šių pažeidimų: statiniai (patalpos) naudojami ne pagal paskirtį ar neatitinka nustatytų statinio saugos ir paskirties reikalavimų; pažeidžiami technologiniai procesai; ūkinė komercinė veikla pažeidžia ūkinei komercinei veiklai išdavusios institucijos leidime (licencijoje) nustatytų ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygas. Nenustačius minėtų pažeidimų, atliekamas trečiasis kvapų kontrolės etapas: cheminių medžiagų (teršalų) identifikavimas ir jų koncentracijos ore nustatymas.

Nustačius pažeidimų antrame ar trečiame kvapo kontrolės etapuose, kvapo tyrimas nutraukiamas, o surinkta medžiaga perduodama už atitinkamų reikalavimų laikymąsi atsakingai institucijai. Nenustačius cheminių medžiagų koncentracijos ore viršijimo, arba tais atvejais, kai cheminių medžiagų identifikuoti neįmanoma, atliekamas kvapo koncentracijos vertinimas (ketvirtasis kvapų kontrolės etapas). Šiuo tikslu paimami oro mėginiai iš taršos šaltinio ir modeliavimo būdu, apskaičiuojama kvapo koncentracija gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkos ore. Jei kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore viršija 8 OUE/m³, skundą nagrinėjanti institucija įpareigoja ūkinės komercinės veiklos vykdytoją pateikti kvapų skleidimo sumažinimo veiksmų planą ir vykdyti jame numatytas priemones.

Kur kreiptis, jei jaučiate nemalonius kvapus, sklindančius iš vykdomos ūkinės komercinės veiklos?

Pranešti apie nemalonius kvapus galima atvykus į NVSC Klaipėdos departamento Gargždų skyrių, esantį adresu: Kvietinių g., Gargždai 8, Klaipėdos r. sav., arba skundą atsiųsti faksu (8 46) 45 23 01 ar el. paštu:

Kur kreiptis, jei erzina kvapai kitais atvejais?

Jei kvapas sklinda dėl netinkamai tvarkomų komunalinių atliekų iš gretimai įsikūrusios įmonės, kaimyno kiemo, viešos komunalinių atliekų aikštelės ir pan., – į savivaldybę. Jei kvapas sklinda dėl netinkamai tvarkomo mėšlo ir srutų, tręšiamų laukų, dūmų iš kaminų šildymo sezono metu – į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teritorinę valdybą.

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

 VEdid WWW   Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  gargzdu-sm

Reklamos

Dabar svetainėje 185 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2018 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,