Mano GargždaiPriimant vaikus į darželius, trūksta skaidrumo

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
Asociatyvi Corbis nuotrauka. Asociatyvi Corbis nuotrauka.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos specialistai išanalizavo, kaip organizuojamas vaikų priėmimas į Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų ir rajonų, Vilniaus ir Panevėžio rajonų darželius.

    

STT pareigūnai nustatė, kad Panevėžio ir Klaipėdos (išskyrus Gargždų miestą) rajonų savivaldybės iš viso nėra sukūrusios centralizuotos vaikų priėmimo į darželius tvarkos ir duomenų bazės. Dėl priėmimo į šių rajonų darželius tiesiogiai kreipiamasi į darželio vadovą. Tokia tvarka neabejotinai didina korupcijos atsiradimo riziką.

Taip pat nustatyta, kad net ir tose savivaldybėse, kuriose šios duomenų bazės sukurtos, neužtikrinamas skaidrus ir nešališkas vaikų priėmimas į darželius, pavyzdžiui: neužkertama galimybė savivaldybės ir darželių darbuotojams keisti duomenų bazių duomenis, kurie yra pagrindiniai kriterijai skirstant vaikus į darželius – prašymo registravimo datą, numerį, prioritetus.

Atlikę antikorupcinį vertinimą, STT paprašė savivaldybių per tris mėnesius informuoti, kaip bus šalinami korupciją didinantys veiksniai.

Panašaus pobūdžio problemas STT specialistai šių metų pradžioje nustatė ir Vilniaus miesto savivaldybėje. Tačiau atsižvelgiant į STT rekomendacijas, nuo š. m. spalio 1 d. bus keičiama priėmimo į darželius tvarka, siekiant užtikrinti jos skaidrumą. Vaikai į ugdymo įstaigas Vilniaus mieste bus skirstomi, atsižvelgiant į gyvenamosios vietos deklaravimo terminą ir vaiko amžių, tai yra vaiko gimimo datą. Šie duomenys nekeičiami, bet jei ir keičiami, šiuos pakeitimus lemia ne savivaldybės tarnautojų atlikti veiksmai, ir tai mažina korupcijos riziką skirstant vaikus į ugdymo įstaigas.

 

Ištrauka iš antikorupcinio vertinimo:

„4. Dėl Vaikų priėmimo Klaipėdos rajone tvarkos

4.1. Nustatyta, kad šioje savivaldybėje, išskyrus Gargždų miestą, vaikų, kurių šioje savivaldybėje deklaruota gyvenamoji vieta, priėmimą į ugdymo įstaigas tiesiogiai vykdo ugdymo įstaigų vadovai iš eilės pagal prašymo registracijos datą, atsižvelgdami į nustatytą pirmenybę. Manome, kad vienas asmuo – ugdymo įstaigos direktorius, nuo kurio vieno priklauso vaikų patekimas į ugdymo įstaigą, neturėtų priimti prašymų dėl vaikų priėmimo, skirstyti į ugdymo įstaigoje esančias grupes, sudarydamas sąrašus, pasirašyti įsakymų dėl vaikų priėmimo į grupes, nes tai mažina priimamų sprendimų skaidrumą ir sudaro galimybes piktnaudžiauti. Be to, nėra reglamentuota ugdymo įstaigos direktoriaus prievolė nusišalinti galimo viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto atveju.

Neaiškus teisinis reguliavimas mažina vaikų paskirstymo proceso skaidrumą, kadangi nedetalizuoja prašymų registravimo tvarkos, nuo kurios priklauso vaikų patekimas į ugdymo įstaigas, taip pat nenustato vaikų paskirstymo į grupes proceso. Tai didina korupcijos pasireiškimo tikimybę, kadangi nėra aišku:

- Ar prašymai registruojami nedelsiant, kai tėvai pateikia, ar yra nustatytas terminas juos registruoti.

- Ar informuojami tėvai apie pateikto prašymo registracijos numerį.

- Ar skirstant vaikus į grupes gauna vietą ugdymo įstaigoje vaikai, kurių prašymai pagal eilę pateikti anksčiau, tačiau jų lankymo ugdymo įstaigos data vėlesnė.

- Per kiek laiko tėvų, nepatvirtinusių per nustatytą laikotarpį savo pageidavimo lankyti ugdymo įstaigą, vaikai išbraukiami iš sąrašo.

- Kur skelbiami priimtų ir laukiančiųjų vietų vaikų sąrašai.

- Kaip informuojami tėvai apie vaikui suteiktą vietą ugdymo įstaigoje.

- Kaip elgiamasi su tais tėvais, kurie dėl pateisinamų priežasčių nesuspėjo patvirtinti pageidavimo lankyti ugdymo įstaigą.

- Kokios tėvų teisės, kai jie siekia išsiaiškinti ar patikrinti patekimo į ugdymo įstaigą galimybes: ar registracijos žurnalas yra prieinamoje tėvams vietoje, į ką tėvai gali kreiptis, norėdami susipažinti su šio žurnalo įrašais.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manome, kad šis teisinis reguliavimas skirstant vaikus į ugdymo įstaigų grupes didina korupcijos riziką, kadangi neužtikrina šio proceso skaidrumo ir priimamų sprendimų nešališkumo ir tėvų pasitikėjimo šiuo procesu. Siūlome detalizuoti prašymų registravimą ir vaikų paskirstymą į ugdymo įstaigas, informacijos pateikimo šioje savivaldybėje, išskyrus Gargždų miestą, teisinį reguliavimą, siekiant objektyviai, skaidriai ir nešališkai paskirstyti vaikus į ugdymo įstaigoje esančias grupes.

4.2. Pagal teisinį reguliavimą vaikų priėmimas į Gargždų miesto ugdymo įstaigas vyksta tokia tvarka: Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus įgaliotas darbuotojas, vykdantis centralizuotą prašymų registravimą į Gargždų miesto ugdymo įstaigas, be kitų atliekamų funkcijų, užregistruoja tėvų pateiktus prašymus kompiuterinėje duomenų bazėje ir registracijos žurnale, informuoja tėvus apie registracijos patvirtinimą ir perkelia duomenis į duomenų bazę ir juos grupuoja. Iš teisinio reguliavimo neaišku:

- Į kelias Gargždų miesto ugdymo įstaigas galima pateikti prašymus.

- Per kiek laiko nuo prašymo gavimo registruojami prašymai.

- Kokiu būdu ir kada tėvai informuojami apie registracijos patvirtinimą, kada suteikiamas duomenų bazės vartotojo vardas ir slaptažodis.

- Iš kur ir kokie duomenys perkeliami į duomenų bazę, kokie duomenys grupuojami.

- Kaip vykdomas vaikų paskirstymas į grupes: ar duomenų bazė automatiškai formuoja bendrą eilę, iš kurios savivaldybės darbuotojas paskirsto į Gargždų miesto ugdymo įstaigų grupes, ar duomenų bazė pagal surengtus duomenis preliminariai sudaro vaikų sąrašą, kuris keičiamas atsižvelgiant į prioritetus, ugdymo įstaigos lankymo datą ir kitas aplinkybes, pavyzdžiui, nepatvirtinus pageidavimo lankyti įstaigą.

- Iki kokios dienos Švietimo skyrius privalo sudaryti vaikų sąrašą ir jį pateikti tėvams ir Gargždų miesto ugdymo įstaigoms.

- Kokios duomenų bazės administratoriaus ir valdytojo teisės ir pareigos, atsakomybė, naudotojo teisės.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, siūlome tikslinti priėmimo į Gargždų miesto ugdymo įstaigas tvarkos nuostatas ir detaliai nustatyti aiškią vaikų skirstymo į grupes tvarką, duomenų bazės ir jos subjektų darbo tvarką ir suteiktas galimybes.

4.3. Pagal teisinį reguliavimą Vaikų priėmimo Klaipėdos rajone tvarkos priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos direktorius ar Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, tačiau galiojančiuose teisės aktuose nėra nustatyto kontrolės mechanizmo: kokia tvarka tikrinami ugdymo įstaigų vadovai ir savivaldybės tarnautojai, atsakingi už vaikų skirstymą ugdymo įstaigose. Neatmetama prielaida, kad nesant aiškaus teisinio reguliavimo kontrolė gali būti vykdoma formaliai ar visai nevykdoma ir sudaromos sąlygos piktnaudžiauti, todėl siūlome detalizuoti vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas priežiūros mechanizmą. 

4.4. Klaipėdos rajono savivaldybė nepateikė duomenų bazės techninės specifikacijos, todėl nėra galimybės išanalizuoti duomenų bazės suteikiamų galimybių (keisti registracijos datą, numerį ar kitą) atitikties esamam teisiniam reguliavimui ir nustatyti, ar saugomos veiksmų atlikimo operacijos.“

 

Visą antikorupcinį vertinimą rasite ČIA.

 

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

 VEdid WWW   Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  gargzdu-sm

Reklamos

Dabar svetainėje 156 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2018 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,