Mano Gargždai„Bendruomenė – bendruomenei“ – konkursas nevyriausybinėms organizacijoms

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
Asociatyvi Simos Ulvikienės nuotr. Asociatyvi Simos Ulvikienės nuotr.

Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba skelbia Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų „Bendruomenė – bendruomenei“ projektų atrankos konkursą.

 

Bendra konkursui skiriama lėšų suma – 10 000 eurų. Paraiškų teikimo laikas: nuo 2017 m. liepos 22 d. iki 2017 m. rugpjūčio 22 d. 16 val. Konkurso tikslas – telkti nevyriausybines organizacijas bendruomeninei socialinei veiklai vystyti, skatinti bendruomenės narių solidarumą.

 

Remiamos šios veiklos:

1. iniciatyvos, stiprinančios bendruomenės narių sutelktumą ir skatinančios įsitraukti į savanorišką veiklą, sprendžiant bendruomenei svarbius socialinius klausimus:

1.1. savipagalbos grupių organizavimas socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems;

1.2. renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančius asmenis įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, organizavimas;

1.3. senjorų, šeimų, auginančių vaikus, ir kitų asmenų grupių, turinčių poreikį bendrauti, veiklos organizavimas.

2. iniciatyvos, skatinančios vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą:

2.1. renginių, stovyklų, seminarų ir kitų panašaus pobūdžio veiklų bendruomenei aktualiomis temomis (išskyrus kultūros renginius) organizavimas.

 

Galimi pareiškėjai: nevyriausybinės organizacijos, savo veiklą vykdančios Klaipėdos rajone. Vienas pareiškėjas gali teikti konkursui tik vieną paraišką.

Tikslinė (poveikio) grupė: bendruomenėje gyvenantys asmenys, šeimos, patiriantys socialinę atskirtį (pagyvenę vieniši asmenys, neįgalūs asmenys, nepilnos šeimos, socialinės rizikos šeimos, benamiai, bedarbiai).

Paraiškos teikiamos: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriuje nuo 2017 m. liepos 22 d. iki 2017 m. rugpjūčio 22 d. 16 val. (imtinai) adresu: Klaipėdos g. 11, Gargždai III aukštas (įėjimas iš kiemo pusės) arba siunčiamos paštu ant voko nurodant „2017 m. nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų „Bendruomenė – bendruomenei“ projektų atrankos konkursui“. Paraiškos turi būti pateiktos iki skelbime nurodytos datos ir valandos. Vėliau pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos. Paraiškoms, siunčiamoms paštu, priėmimo terminas galioja iki pagal ant pašto antspaudo datą ant voko.

Paraiškos bus priimamos tik pagal Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2017 m. liepos 14 d. protokolu Nr. A6-302 patvirtintą paraiškos formą. Paraiškos formą galima rasti Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt skyriuje Veikla/Veiklos kryptys/informacija nevyriausybinėms organizacijoms. Pareiškėjas turi pateikti 1 paraiškos egzempliorių su priedais.

Kartu su projekto paraiška pateikti: juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją patvirtintą organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens; dokumentų, įrodančių, kad organizacija turi papildomus finansavimo šaltinius, patvirtintas kopijas; bendradarbiavimo sutartį, jeigu projektas vykdomas kartu su partneriu; kitus dokumentus, jeigu pareiškėjo manymu jų reikia. Paraiška ir pateikiami dokumentai turi būti sunumeruoti ir susegti.

Projektui vykdyti skiriama parama šioms prekėms ir paslaugoms apmokėti: samdomų darbuotojų (lektorių) paskaitoms, praktiniams užsiėmimams, seminarams ir konsultacijoms vykdyti; spaudiniams, kanceliarinėms prekėms, reikalingoms projektui/priemonei vykdyti; ryšio paslaugoms, transporto kuro išlaidoms tiesioginei veiklai vykdyti; seminarų, konferencijų ar kitų veiklų dalyvių maitinimui, jeigu veikla vykdoma ilgiau nei 4 val. per dieną;

Parama neskiriama: veikloms, kurių tikslas yra pelno gavimas; komerciniams projektams; projektams, vykdomiems ne Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje; įgyvendintiems projektams.

Paraiškoje turi būti aiškiai nurodyta, kokią problemą spręs projektas/priemonė, aiškiai nurodyta tikslinė grupė, dalyvių skaičius unikaliais vienetais (tą patį asmenį skaičiuoti vieną kartą, nepriklausomai nuo to, kiek kartų šiam asmeniui bus suteikta planuojama paslauga – paskaita, užsėmimas ar kita veikla).

Informacija teikia Sveikatos apsaugos skyrius tel. (8 46) 45 20 67, el. paštas .

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

    Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Dabar svetainėje 850 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,