Mano Gargždai2019 m. rinkimai Lietuvoje: svarbi informacija

Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Asociatyvi redakcijos archyvo nuotr. Asociatyvi redakcijos archyvo nuotr.

2019 metais vyks treji rinkimai: savivaldybių tarybų, Respublikos Prezidento rinkimai ir rinkimai į Europos Parlamentą. Šiame straipsnyje pristatoma svarbiausia rinkėjams informacija apie 2019 m. vyksiančius rinkimus: kas turi teisę balsuoti atitinkamuose rinkimuose, balsavimo būdai, balsavimo datos ir laikai, pirminė informacija apie pretendentus į kandidatus, taip pat supažindinama su politinės reklamos gaudyklės projektu.

 

Balsavimo teisė

Respublikos Prezidento rinkimuose teisę balsuoti turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie rinkimų dieną yra ne jaunesni kaip 18 metų.

 

 

Rinkimuose į Europos Parlamentą teisę balsuoti turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Balsuoti tuose pačiuose rinkimuose galima tik vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje: asmenys, kurie gali balsuoti Lietuvos Respublikoje ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, privalo pasirinkti ir balsuoti tik vienoje valstybėje narėje. Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai negali balsuoti, jeigu jiems šios teisės yra atimtos kilmės valstybėje narėje.

Visuose rinkimuose nedalyvauja Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems apribota rinkimų teisė.

 

Balsavimo būdai

Balsavimas iš anksto savivaldybėse

Rinkėjai, kurie dėl įvairių priežasčių rinkimų dienomis negali atvykti ir balsuoti rinkimų apylinkėje, turi galimybę balsuoti iš anksto. Balsuoti iš anksto galima visų savivaldybių pastatuose paskirtomis dienomis ir valandomis. Balsuojant iš anksto, būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir rinkėjo kortelę.

Savivaldybių tarybų rinkimuose balsavimas iš anksto vyks visų savivaldybių pastatuose 2019 m. vasario 27–28 d. nuo 8 iki 20 val. (pakartotinio balsavimo metu: 2019 m. kovo 13–14 d. nuo 8 iki 20 val.).

Respublikos Prezidento rinkimuose balsavimas iš anksto vyks visų savivaldybių pastatuose 2019 m. gegužės 6–10 d. nuo 8 iki 20 val. (pakartotinio balsavimo metu: 2019 m. gegužės 20–24 d. nuo 8 iki 20 val.).

Rinkimuose į Europos Parlamentą balsavimas iš anksto vyks visų savivaldybių pastatuose 2019 m. gegužės 20–24 d. nuo 8 iki 20 val.

 

Balsavimas specialiuose balsavimo punktuose

Balsuoti specialiuose balsavimo punktuose gali tik rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka privalomąją ar tikrąją karo tarnybą, yra misijose ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę ar yra areštinėse, tardymo izoliatoriuose. Balsavimas specialiuose balsavimo punktuose vyks:

Savivaldybių tarybų rinkimuose 2019 m. vasario 27–kovo 1 d. nustatytomis valandomis (pakartotinio balsavimo metu: 2019 m. kovo 13–15 d.).

Respublikos Prezidento rinkimuose 2019 m. gegužės 8–10 d. nustatytomis valandomis (pakartotinio balsavimo metu: 2019 m. gegužės 22–24 d.).

Rinkimuose į Europos Parlamentą 2019 m. gegužės 22–24 d. nustatytomis valandomis.

Pas rinkėjus, turinčius judėjimo sutrikimų, atvyksta ne mažiau kaip du apylinkės rinkimų komisijos nariai, rinkimų stebėtojai (jeigu jie pageidauja). Rinkėjai, kurie dėl fizinio trūkumo negali patys atlikti balsavimo veiksmų, gali pavesti juos atlikti kitiems asmenims. Šie asmenys rinkimų biuletenius privalo užpildyti rinkėjo akivaizdoje pagal jo nurodymą ir išsaugoti balsavimo paslaptį. Rinkimų komisijos nariams, rinkimų stebėtojams draudžiama už rinkėją atlikti balsavimo veiksmus, taip pat priimti iš rinkėjo neužklijuotą išorinį balsavimo voką.

 

Balsavimas namuose

Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi, sukakę 70 metų ir vyresni, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę ir jeigu pateikė Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose, ir jeigu yra įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus.

Rinkėjų prašymai balsuoti namuose pateikiami apylinkių rinkimų komisijoms arba portale „Rinkėjo puslapis“. Rinkėjų, gyvenančių konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje, prašymai balsuoti namuose pradedami priimti įteikiant jiems rinkėjo korteles ir baigiami priimti paskutinį trečiadienį iki rinkimų dienos.

Rinkėjų, kurie laikinai apsistoję konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje ir nėra įrašyti į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, prašymai balsuoti namuose baigiami priimti paskutinį antradienį iki rinkimų dienos.

Rinkėjas, kuris dėl fizinio trūkumo pats negali užpildyti prašymo balsuoti namuose ar jo įteikti apylinkės rinkimų komisijai, gali pavesti šiuos veiksmus už jį atlikti savo šeimos nariui, kaimynui ar juo besirūpinančiam asmeniui arba komisijos nariui. Šie asmenys rinkėjo prašymą pasirašo ir nurodo savo vardą, pavardę ir asmens kodą.

Savivaldybių tarybų rinkimuose balsavimas namuose vyks 2019 m. kovo 1–2 d. nuo 8 iki 20 val. (pakartotinio balsavimo metu: 2019 m. kovo 15–16 d. nuo 8 iki 20 val.).

Respublikos Prezidento rinkimuose balsavimas namuose vyks 2019 m. gegužės 10–11 d. nuo 8 iki 20 val. (pakartotinio balsavimo metu: 2019 m. gegužės 24–25 d. nuo 8 iki 20 val.).

Rinkimuose į Europos Parlamentą balsavimas namuose vyks 2019 m. gegužės 24–25 d. nuo 8 iki 20 val.

 

Balsavimas rinkimų dieną

Rinkimų dieną balsuojama rinkimų apylinkėse. Savo rinkimų apylinkę galima rasti čia. Savivaldybių tarybų rinkimuose rinkėjai turi teisę balsuoti bet kurioje savo savivaldybės rinkimų apylinkėje, o Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose – bet kurioje rinkimų apylinkės Lietuvos Respublikoje. Rinkėjai, balsuojantys ne savo rinkimų apylinkėje, bus paprašyti palaukti, kol apylinkės rinkimų komisija susisieks su rinkėjo apylinkės rinkimų komisija.

Savivaldybių tarybų rinkimuose balsavimas vyks 2019 m. kovo 3 d. nuo 7 val. iki 20 val. (galimas pakartotinis balsavimas: 2019 m. kovo 17 d.).

Respublikos Prezidento rinkimuose balsavimas vyks 2019 m. gegužės 12 d. nuo 7 val. iki 20 val. (galimas pakartotinis balsavimas: 2019 m. gegužės 26 d.).

Rinkimuose į Europos Parlamentą balsavimas vyks 2019 m. gegužės 26 d. nuo 7 val. iki 20 val.

Balsuojant rinkimų dieną su savimi reikia turėti tik asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nes rinkėjo kortelė būtina tik tais atvejais, kai rinkėjas balsuoja ne rinkimų dieną ne rinkimų apylinkėje.)

 

Rinkimuose dalyvaujantys kandidatai ir jų sąrašai

Šiuo metu registruoti politinės kampanijos dalyviai yra skelbiami:

Savivaldybių tarybų rinkimų – čia;

Respublikos Prezidento – čia;

Europos Parlamento – čia.

 

Elektroninis kandidatų ir kandidatų sąrašų parėmimas

Rinkėjai savo parašais paremti tą patį kandidatų sąrašą arba asmens iškėlimą ar išsikėlimą kandidatu gali tik vieną kartą, nepriklausomai nuo to, ar paremia elektroniniu būdu, ar vardiniuose parašų rinkimo lapuose. Tą patį sąrašą ar tą patį kandidatą parėmus daugiau negu vieną kartą, visi parašai atmetami ir neįskaičiuojami į bendrą surinktų parašų skaičių. Pilietis turi galimybę paremti kelis skirtingus kandidatus arba kandidatų sąrašus tuose pačiuose rinkimuose.

Kandidatų sąrašus ir kandidatus galima paremti el. būdu portale „Rinkėjo puslapis“.

Iki 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų likus 85 dienoms, pradedamas kandidatų pareiškinių dokumentų įteikimo laikas. Savivaldybės rinkimų komisija per 3 dienas nuo šiame straipsnyje nurodytų dokumentų gavimo dienos partijai, rinkimų komitetui, asmeniui, išsikėlusiam kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus, išduoda rinkėjų parašų rinkimo lapus. Nuo parašų rinkimo lapų išdavimo prasideda kandidatų ir kandidatų sąrašų parėmimas, kuris gali vykti nuo 2018 m. gruodžio 8 d. iki 2019 m. sausio 17 d. Reikalingų surinkti parašų skaičiai skelbiami čia.

Iki 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimų likus 80 dienų, pradedamas pareiškinių dokumentų įteikimo laikas. Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip per tris dienas nuo pareiškinių dokumentų gavimo dienos pretendentui į Respublikos Prezidentus išduoda rinkėjų parašų rinkimo lapus. Nuo parašų rinkimo lapų išdavimo prasideda kandidatų parėmimas, kuris gali vykti nuo 2019 m. vasario 16 d. iki 2019 m. kovo 28 d. Reikalingų surinkti parašų skaičius – 20 000.

Iki 2019 m. gegužės 26 d. rinkimų į Europos Parlamentą likus 85 dienoms, prasideda kandidatų pareiškinių dokumentų įteikimo laikas. Vyriausioji rinkimų komisija per 3 dienas nuo pareiškinių dokumentų gavimo dienos partijoms ir rinkimų komitetams išduoda parašų rinkimo lapus. Nuo parašų rinkimo lapų išdavimo prasideda kandidatų sąrašų parėmimas, kuris gali vykti nuo 2019 m. kovo 2 d. iki 2019 m. balandžio 11 d. Reikalingų surinkti parašų skaičius – 10 000.

Vadovaujantis rinkimus reglamentuojančiais teisės aktais, kandidatai ir kandidatų sąrašai bus skelbiami likus ne mažiau kaip 30 dienų iki atitinkamų rinkimų dienos.

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų kandidatai ir kandidatų sąrašai bus skelbiami 2019 m. vasario 1 d.

2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimų kandidatai bus skelbiami 2019 m. balandžio 12 d.

2019 m. gegužės 26 d. rinkimų į Europos Parlamentą kandidatai ir kandidatų sąrašai bus skelbiami 2019 m. balandžio 26 d.

 

Reklamos gaudyklė

Vyriausioji rinkimų komisija, kviečia prisidėti visus pilietiškus žmones, užtikrinant skaidrius ir sąžiningus rinkimus, ir prašo pranešti pastebėjus skleidžiamą politinę reklamą šiomis formomis: internetas (naujienų portalai, įstaigų ir įmonių bei organizacijų internetinės svetainės, socialiniai tinklai), išorinės reklamos priemonės (reklaminiai stendai, tentai, plakatai, skydai, lipdukai ant transporto, skelbimai informacinėse lentose, kitos priemonės (elektroninis paštas bei SMS žinutės).

Vyriausiosios rinkimų komisijos politinės reklamos žemėlapis.

Pranešti apie politinę reklamą galite užpildę šią formą.

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

    Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Reklamos

Dabar svetainėje 97 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,