Mano GargždaiSiūloma didinti Metų mokytojo premiją ir suteikti jai Bronislavos Aldonos Gedvilaitės-Treijos vardą

Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
2020 m. premijos skirtos Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos matematikos mokytojai metodininkei Daliai Bendikienei bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei Rasai Rusteikienei ir „Kranto“ pagrindinės mokyklos vyresniajai matematikos ir fizikos mokytojai Ilonai Tulabienei. 2020 m. premijos skirtos Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos matematikos mokytojai metodininkei Daliai Bendikienei bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei Rasai Rusteikienei ir „Kranto“ pagrindinės mokyklos vyresniajai matematikos ir fizikos mokytojai Ilonai Tulabienei.

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba ketvirtadienį, eilinio posėdžio metu spręs, ar pritarti Metų mokytojo premijos skyrimo nuostatų pakeitimams. Nuo 2016 m. Savivaldybės teikiamą 500 Eur vertės Metų mokytojo premiją numatoma didinti iki 1 tūkst. Eur ir pavadinti Gargždų miesto garbės pilietės Bronislavos Aldonos Gedvilaitės-Treijos vardu. Pastarąjį siūlymą pateikė Tarybos narys Vytautas Butkus.

 

„Klaipėdos rajono metų mokytojo Bronislavos Aldonos Gedvilaitės-Treijos premijos skyrimo tikslas – įvertinti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų veiklos rezultatus ir skatinti jų profesinę, kūrybinę iniciatyvą bei lyderystę, – nurodoma projekto siūlyme. – Premija skiriama Savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo įstaigų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už profesinės veiklos nuopelnus, mokinių pasiekimus, reikšmingiausius darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą. Premijos dydis – 1 tūkst. eurų. Premijų skaičius – 3. Lėšos numatomos Klaipėdos rajono savivaldybės biudžete.“

Kaip nurodoma aiškinamajame rašte, priėmus sprendimą būtų padidintas premijos dydis, pagerbta kraštietė Bronislava Aldona Gedvilaitė-Treija.

Bronislava Aldona Gedvilaitė-Treija – Gargždų miesto garbės pilietė, ilgametė Rygos lietuvių vidurinės mokyklos direktorė, lietuvybės puoselėtoja Latvijoje.

Kūrybiškas ir energingas Aldonos gyvenimas susietas su Latvijos švietimo tobulinimu ir nuoširdžiu lietuvybės puoselėjimu Latvijoje. Puikiai išmokusi rusų ir latvių kalbas ji pradėjo pedagoginį kelią Rygos mokyklose. Įgijusi didžiulės patirties dirbo direktoriaus pavaduotoja, o vėliau – ir rusų-latvių mokyklos, kurioje mokėsi 1 700 mokinių, direktore. Latvijoje prasidėjus Atgimimo epochai, ypatingos pagarbos vertas B. A. Gedvilaitės-Treijos drąsus siekis, kad mokykloje mokytųsi tik latviai.

B. A. Gedvilaitė-Treija nuoširdžiai priimdavo ir dalindavosi gerąja patirtimi su Klaipėdos rajono mokyklų mokytojais, saviveiklos kolektyvų, nevyriausybinių organizacijų aktyvistais. Klaipėdos rajono savivaldybės vadovai, saviveiklininkai ne kartą dalyvavo mokyklos rengiamame tarptautiniame šokių ir dainų festivalyje „Mano tėviškės spalvos“.

B. A. Gedvilaitė-Treija turėjo nepaprastą talentą be išlygų mylėti mokinius, gerbti mokytojus, telkti visą mokyklos kolektyvą. Rygos lietuvių vidurinės mokyklos patriotinė atmosfera, laisvas ir atviras bendravimas, šiuolaikiškas požiūris į mokinių ugdymą, pedagogų ir tėvų bendruomeniškumas yra neįkainojamas B. A. Gedvilaitės-Treijos gyvenimo palikimas ir ateities kartoms.

 

Kandidatams taikomi atrankos kriterijai:

mokytojo praktinės veiklos rodikliai: mokytojo ir jo ugdomų mokinių pasiekimai ir pažanga (egzaminų, olimpiadų, konkursų, parodų, varžybų ir kiti sėkmingo ugdymo(si) rezultatai);

mokytojo ugdymo (mokymo) metodiniai darbai (vadovėliai, mokymo priemonės, ugdymo programos, metodiniai leidiniai);

mokytojo pedagoginės patirties sklaida (pranešimai įvairiose konferencijose, paskaitos, autoriniai seminarai ir kt.), dalyvavimas rajono, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;

aktyvus ir kūrybiškas darbas švietimo įstaigoje, svarbus mokytojo vaidmuo diegiant dalykines ir metodines naujoves;

aktyvus dalyvavimas rajono, apskrities, šalies pedagoginėje ir visuomeninėje, eksperimentinėje ir mokslo tiriamojoje veikloje (draugijų veikla, asociacijos, ekspertų komisijos, konferencijos, konsultacijos, straipsniai leidiniuose ir periodinėje spaudoje ir kt.);

pilietiškumo, tautinio sąmoningumo, kitų bendražmogiškųjų vertybių diegimas kuriant atvirą švietimo įstaigą, ugdytiniams sudarant lygias ugdymo(si) ir socialines pedagogines sąlygas.

 

Kandidatus turi teisę siūlyti:

švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų metodinės grupės ir metodinės tarybos. Kandidatai teikiami švietimo įstaigos, kurioje mokytojas dirba, vadovui, nurodomas mokytojo vardas, pavardė, mokomasis dalykas, mokytojo nuopelnai, už kuriuos galėtų būti skirta Premija. Švietimo įstaigos direktorius pristato kandidatus švietimo įstaigos tarybos posėdyje. Taryba svarsto pateiktas kandidatūras, prioriteto tvarka atrenka ne daugiau kaip du tinkamiausius pretendentus. Švietimo įstaigos direktorius parengia nustatytos formos rekomendaciją.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Švietimo centras, Rajono metodinė taryba, Pedagoginė psichologinė tarnyba turi teisę siūlyti ne daugiau kaip po du kandidatus. Šios institucijos vadovas parengia nustatytos formos rekomendaciją.

Metų mokytojo Bronislavos Aldonos Gedvilaitės-Treijos premijos skyrimo atrankos komisija sudaroma Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkiu. Premijai siūlomų kandidatų rekomendacijas priima ir Komisijos darbą organizuoja Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

Kandidatūros teikiamos iki kiekvienų metų rugsėjo 10 d.

Susiję įrašai (pagal žymę)

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

    Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Dabar svetainėje 342 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,