Mano GargždaiV. Macijauskas: jaunimo reikalai – politiniuose labirintuose

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys Vaclovas Macijauskas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys Vaclovas Macijauskas

Rajono politinės jėgos dažnai deklaruoja, kad jaunimo reikalai jiems – prioritetas. Tačiau deklaruoti nereiškia veikti. Gyvenimo ir politinių sprendimų realijos rodo ką kitą – jaunimo reikalai ir visa, kas susiję su jaunimo organizacijų veikla rajone „klaidžioja“ politiniuose labirintuose arba atsiduria situacijoje „ežiukas rūke“. Taigi, susiklosčius tokiai situacijai, tylėti būtų tiesiog negarbinga.

 

I situacija

Gargždų atviras jaunimo centras (GAJC) bent 6 metus kūręsis Jaunimo parke prie Laugalių gatvės, laimėjęs projektą, sukūręs erdves, kuriose malonu būti jaunimui, staiga išstumiamas iš tos teritorijos – tiesiog tampa savo sukurtos erdvės nuomininku, o ten atsiranda Gargždų sporto centro, kuriam vadovauja vicemerės vyras, valdoma teritorija, kuriai Savivaldybės iniciatyva perduodamas turtas, po to ir visa parko žemė. Girdėjau, kad ir Jaunimo parko pavadinimas bus pakeistas. Tai va, tokie prioritetai... Dabar suprantu, kodėl vicemerės vyras buvo išstumtas iš „Bangos“ futbolo bendruomenės.

Štai ištrauka iš pirmosios Gargždų atviro jaunimo centro direktorės Inesos Gaudutytės Greivienės komentaro feisbuke: „Įkurtas jaunimo centras, Jaunimo parkas – veiklos vyko, visi džiaugėsi iki kol baigėsi 5 metai po projektinis laikotarpis. Tada jaunimas perkeltas iš jau prigijusios vietos – Klaipėdos g. 74, palikdamas ten ir savo kūrybines dirbtuves-loftą į kelis kabinetus Kvietinių g., kur teko nepritaikytas patalpas jaunimo centro veiklai pritaikyti.“ Nesuprantu, kuo nusikalto centras ar jo vadovai, kad pradėta taip juos stumdyti? Gal todėl, kad aklai nevykdė Savivaldybės vadovų nurodymų? Buvau pasipiktinęs, kai sužinojau, kad ir tų patalpų dalį bandoma iš jaunimo atimti ir perduoti vicemerės partiečio vadovaujamai įstaigai. Beje, buvo pasakyta, kad Gargždų bendruomenei reikia tų patalpų, nors, kaip teigia bendruomenės pirmininkė Vida Anužienė, jų net neprašė. Lankantis Gargždų seniūnijoje seniūnė Indrė Žiedienė džiaugėsi įsirengusi posėdžių salę, kurioje, kaip sakė, užteks vietos ir miesto bendruomenei. Esu dėkingas aktyviems žmonėms, kurių pastangomis viešoje erdvėje buvo sustabdytas toks veiksmas ir valdantieji šį klausimą tiesiog išėmė iš darbotvarkės. Vadinasi, viešas žodis turi galią.

 

II situacija

Rajono tarybos posėdyje rugsėjo mėnesį buvo priimtas sprendimas suteikti panaudos teisę amatininkų gildijai „Lamata“ viso naudojamo žemės sklypo priskirto buvusiai Drevernos mokyklai panaudą. Aš vienintelis tada balsavau prieš. Būtent Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro (GVJLC) veikla buvo vykdoma buvusioje Drevernos mokykloje. Taigi, politikai nusprendė atimti buvusios Drevernos mokyklos žemės sklypo panaudos teisę iš GVJLC. Priežastis – neva „Lamata“ negali užbaigti statybos darbų ir priduoti objekto. Kad ir kaip įtikinėjau tada, kad yra galimybė teisiškai suteikti panaudai po ½ sklypo „Lamatai“ ir GVLJC, bet tokio siūlymo valdančioji dauguma net nesvarstė. O galėjo, nes vykdomas perdavimas būtų išspręstas ir „vilkas sotus, ir avis sveika“. Mano žiniomis ir kaip teigė tarybos posėdyje GVJLC direktorė, sunku buvo susikalbėti su „Lamata“, kai sklypo valdytoju buvo Laisvalaikio centras, tai dabar realiai kyla klausimas, ar bus įmanoma susikalbėti, kai sklypą valdys „Lamata“.

Manau, teisėtai kyla klausimas, kodėl taip daroma? Jau seniai pastebėjau „Lamatos“ protegavimą iš Savivaldybės pusės, juk kažkaip neteisinga perduoti visą žemę privačiam, kad ja po to naudotųsi Savivaldybės įstaiga kaip nepilnateisis valdytojas. Turiu pastebėti, kad tas protegavimas buvo aprimęs, kol mūsų meras neturėjo valdančiosios daugumos palaikymo. Tad kyla klausimas: kas gali paneigti, kad tai – mero padėka Klaipėdos rajono VVG vadovams už pagalbą rinkimuose? Ir kaip čia kitaip paaiškinsi, jei ne interesų tenkinimu.

Dar vienas įdomus faktas – „Lamata“ prezidentas pagal Rekvizitai.lt informaciją yra Darius Vilius, kuris jau seniai paliko minėtą organizaciją pasakęs: „šitose aferose aš nedalyvausiu“. Tad pasakykite man, kas darosi, ir kokie tie Klaipėdos rajono valdančiosios daugumos jaunimui skirti prioritetai...

Pasirodo, kad Savivaldybė net nesivadovauja savo parengtomis studijomis, štai pavyzdžiui, 2021 m. gruodžio 23 d. priimtas sprendimas: „Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, n u s p r e n d ž i a: Patvirtinti Drevernos-Svencelės vietovės tvarios plėtros koncepciją (pridedama)“. Šioje koncepcijoje aiškiai numatyta „išsaugoti esamą viešąją infrastruktūrą (Drevernoje) būsimiems besiplečiančios vietovės gyventojų bendruomenės poreikiams pagal istorinę ir kultūrinę pastatų paskirtį, juos pritaikant dabarties poreikiams (pvz., senojo mokyklos pastato išsaugojimas vaikų ir jaunimo socializacijos, kultūrinėms ir sveikatos kompetencijoms ugdyti). Esamo viešojo turto išsaugojimas jo prigimtinei (modernizuotai) paskirčiai yra aktualus, nes naujai formuojamose teritorijose savivalda neturi juridinės galios reikalauti viešosioms paslaugoms tinkamos infrastruktūros, o augant bendruomenei ir gyventojų skaičiui tokios infrastruktūros poreikis tik didės.“ Dokumentas rimtas ir teikiantis vilties. Bet realūs sprendimai rodo ką kitą...

Per Tarybos posėdį paklausus, ar „Lamatos“ statomi nauji statiniai turi statybos leidimą, o jei tokio nereikia, žemės sklypo valdytojo sutikimą, atsakymo negavau, todėl darau išvadą, kad tokio nebuvo. O pabandyk tu paprastas žmogeli pradėti statybas Savivaldybės žemėje, tai tau ir kelnes numaus... ko gero.

Kalbinti abiejų įstaigų vadovai – GAJC ir GVJLC – aiškiai išsakė savo nuomonę, kad tokie veiksmai atima bet kokį norą dirbti. Kaip mes galime kalbėti apie efektyvią Savivaldybės įsteigtų įstaigų veiklą, kai nėra motyvacijos, nes tenka klajoti, kaip tam „ežiukui rūke“? Pasižadu šių klausimų nepalikti ir toliau informuoti visuomenę apie dabartinės daugumos požiūrį į mūsų jaunimo laisvalaikį ir užimtumą. Na ir žinoma apie „Lamatos“ fenomeną.

 

 

Straipsnio autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone.

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

    Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Reklamos

Dabar svetainėje 88 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,