Mano GargždaiPristatytas matematikos mokymo gerinimo planas

Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Asociatyvi nuotr. Asociatyvi nuotr.

Tam, kad mokiniai pasiektų geresnių matematikos rezultatų, svarbu nuosekliai ugdyti matematinį mąstymą, tinkamai pritaikyti užduotis ir mokymo priemones, suteikti mokytojams galimybę tobulinti kvalifikaciją matematikos dalyko ir matematikos mokymo srityse, nacionaliniu lygiu stebėti matematikos mokymą ir, esant poreikiui, koreguoti ugdymo programas. Šios priemonės numatytos matematikos mokymo ir mokymosi gerinimo 2023–2030 m. plane, kurį parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija konsultuodamasi su suburta ekspertų grupe, išanalizavusi nepakankamų matematikos pasiekimų priežastis.

 

„Svarbius sprendimus dėl matematikos mokymo stiprinimo priėmėme dar praėjusiais metais, tačiau veiksmų plano rengimas užtruko kiek ilgau, nes norėjome, kad jis būtų gerai apgalvotas. Daug diskutavome su matematikais. Svarbiausia, ką turime keisti, – mokyti matematinio mąstymo, kad mokiniai įgustų ne tik atlikti mechaninius veiksmus, bet ugdytųsi gilesnius gebėjimus.

Matematikos pasiekimų gerinimo veiksmai nuosekliai apims visas ugdymo pakopas nuo pradinio iki vidurinio ugdymo.

Savivaldybės ir mokyklos ir dabar savarankiškai dirba šiuo klausimu, organizuoja papildomas konsultacijas mokiniams, seminarus mokytojams. Ministerijos atsakomybė – sisteminiai spendimai, savivaldybių ir mokyklų – pokyčiai konkrečiose klasėse. Plane pasiūlytos priemonės yra kompleksinės, jos turėtų spręsti gilesnes priežastis, kurios atsirado per ilgesnį laiką neskiriant dėmesio matematikos didaktikai plėtoti, matematikos mokymo tyrimams, mokymosi priemonių analizei. Svarbu pasiūlyti mokytojams ir mokiniams  daugiau tinkamų mokymo ir mokymosi priemonių, suteikti mokytojams galimybes atnaujinti kompetencijas ir įtraukti mokslininkus į ugdymo stebėseną, kad galėtume laiku koreguoti ugdymo programas ir priemones remdamiesi duomenimis ir mokslininkų įžvalgomis“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pristatytame plane išskirtos kelios matematikos pasiekimų gerinimo kryptys: pagalba mokytojams, pagalba mokiniams, mokslo tyrimais grįstas mokymo ir mokymosi tobulinimas, pasiekimų patikrinimo sistemos stiprinimas, matematikos mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas. Bus sukurtos naujos mokymo priemonės, vaizdo pamokos, mokytojai turės galimybę tobulinti didaktikos kompetencijas, kai kuriose klasėse numatoma daugiau matematikos pamokų.

 

Pagalba mokytojams – nuoseklus kvalifikacijos tobulinamas

Nuo 2023 m. pedagogų rengimo centrai kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis ir tarptautiniais partneriais matematikos, pradinių klasių mokytojams siūlys naujas nacionalines kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas matematikos didaktikai. Numatyta, kad kvalifikaciją pagal parengtas programas mokymuose galės tobulinti ne mažiau nei 70 proc. visų matematikos ir pradinių klasių mokytojų.  

„Pastaruoju metu matematikos mokytojams labai stigo specializuotų dalykinių mokymų. Šios programos užpildys spragą ir mokytojai galės atnaujinti savo kompetencijas, pvz., kaip dirbti su skirtingų mokymosi poreikių turinčiais vaikais, kaip nuo 1 klasės ugdyti matematikos aukštesniuosius mąstymo gebėjimus“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

Pavasarį startuos Nacionalinės švietimo agentūros teikiamos individualios konsultacijos mokytojams dėl naujųjų programų įgyvendinimo. Tai bus vieno langelio principu teikiama pagalba mokytojui.

Ir toliau bus skiriamos tikslinės stipendijos matematikos pedagogikos studijas pasirinkusiems studentams.

 

Naujos priemonės matematikai mokyti

Numatyta parengti naujų skaitmeninių mokymo priemonių,  užduočių rinkinius, skirtus labiausiai probleminėms sritims, pvz., matematiniam samprotavimui arba statistiniam raštingumui, ugdyti. Užduotis bus patogu naudoti, jos bus suskirstytos pagal įvairius požymius, pvz., pasiekimų lygį arba pasiekimų sritį, todėl mokytojai galės pasirinkti savo mokiniams tinkamiausias užduotis.

Bus sukurtos vaizdo pamokos įvairioms matematikos temoms  mokytis, pvz., apie plokštumos ir erdvės geometriją, vektorius, trigonometriją ir kt., dalis jų – su vertimu į gestų kalbą.

Planuojama organizuoti mokymus matematikos vadovėlių ir uždavinynų rengėjams, persvarstyti vadovėlių recenzavimo ir vertinimo tvarką, nustatyti kvalifikacinius reikalavimus recenzentams.

 

Matematikos mokymo(si) sąlygų gerinimas ir pamokų skaičiaus didinimas

Atnaujinus bendrąją matematikos programą, kuri bus įgyvendinama nuo 2023 m. rugsėjo, jau pradinėse klasėse bus mokoma matematinio samprotavimo. Programa sudaro galimybę kiekvienam mokiniui ugdytis matematinį raštingumą – gebėjimą matematiškai samprotauti ir taikyti įgytas kompetencijas sprendžiant įvairias, aktualias, realias ir suprantamas problemas.

Daugėja matematikai skiriamų valandų skaičius. Trečioje klasėje nuo 2023–2024 m. m. didinamas matematikai skirtų pamokų skaičius nuo dabartinių 4 iki 5 savaitinių pamokų – jų bus tiek, kiek ir antroje bei ketvirtoje klasėje. Dešimtoje klasėje papildoma šio dalyko pamoka skiriama jau nuo 2021 m. Nuo kitų mokslo metų III–IV gimnazijos klasėje taip pat daugėja matematikai skirtų valandų mokiniams, pasirinkusiems mokytis matematikos tiek išplėstiniu, tiek bendruoju kursu. 

Dar labiau stiprės dėmesys ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, bus siekiama, kad kuo daugiau ikimokyklinio amžiaus vaikų lankytų švietimo įstaigas – ypač vaikai iš pažeidžiamos socialinės, kultūrinės ir ekonominės aplinkos. Kaip nustatė matematikos pasiekimų analizę atlikę ekspertai, vaikų dalyvavimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme daro įtaką geresniems matematikos pasiekimams 4 klasėje ir vėliau, sulaukus penkiolikos metų. Kad būtų kuo daugiau vaikų nuo trejų metų pritraukta į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, numatyta skirti papildomą finansavimą savivaldybėms.

Daugės mokymo pagalbos spragų turintiems mokiniams. Nuo rugsėjo numatomos papildomos konsultacijos penktokams, I ir III klasės gimnazistams, kurie šį pavasarį laikydami pasiekimų patikrinimus nepasieks patenkinamo lygio. Tam numatytos ir papildomos lėšos, jos pasieks savivaldybes.

Be kita ko, bus keičiamos ir pasiekimų patikrinimų užduočių rengimo procedūros pereinant prie dviejų metų trukmės ciklo, kad užduotys būtų kuo tiksliau parengtos ir  patikrinimai geriau atspindėtų mokinių pasiektą lygį. 

 

Mokslininkų indėlis

Tam, kad ugdymo turinys būtų grįstas mokslinėmis įžvalgomis, būtini matematikos mokymą analizuojantys tyrimai. Mokslininkai talkins atlikdami matematikos mokymo analizę, padės tobulinti ugdymo procesą ir priemones, kad vaikams būtų sukurtos kuo geresnės sąlygos mokytis, suprasti sudėtingesnes temas, formuoti matematinių žinių sistemą.

*

Darbo grupė, teikusi siūlymus matematikos mokymo stiprinimo priemonių planui, buvo sudaryta švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymu. Ji dirbo nuo rugsėjo pabaigos iki gruodžio mėnesio. Grupėje dirbo Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, matematikos mokytojų asociacijos ir kt. atstovai.

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

    Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Reklamos

Dabar svetainėje 403 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,