Mano GargždaiPratęstas projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ partnerių atrankos konkursas

Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Asociatyvi Pexels.com nuotr. Asociatyvi Pexels.com nuotr.

Klaipėdos rajono savivaldybė kviečia dalyvauti projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ partnerių atrankos konkurse. Jo terminas pratęstas iki balandžio 17 d.

 

Konkursas tikslas –  prisidėti prie ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos.

Galimi projekto partneriai yra:

 • nevyriausybinės organizacijos;
 • bendruomeninės organizacijos;
 • savivaldybės biudžetinės įstaigos;
 • viešosios įstaigos.

 

Tinkamomis finansuoti laikomos projekto veiklos, kuriomis skatinama užsieniečių, jų šeimos narių, atvykusių kartu į Lietuvos Respubliką, integracija į bendruomenę, atsižvelgiant į jų interesus ir (ar) poreikius:

 • veikla, skirta spręsti asmenų migracijos metu patirto streso, taip pat kitų fizinių ir psichologinių patirčių sukeltas savijautos problemas;
 • veikla, skirta moterų ir mergaičių įgalinimui, tikslingai ir pagal poreikį įtraukiant migrantus vyrus į šviečiamuosius seminarus apie lyčių lygybę, kultūrinius skirtumus ir smurtą artimoje aplinkoje;
 • veikla, skirta nelegalaus darbo mažinimo, prekybos žmonėmis, priklausomybių nuo psichotropinių medžiagų rizikos prevencijai;
 • veikla, skirta informacijai teikti apie teisės aktuose nustatytas užsieniečių teises ir pareigas Lietuvos Respublikoje, apie galimybes gauti sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, švietimo ir kitas paslaugas bei jų prieinamumą, ir su tuo susijusios teisinės konsultacijos;
 • vertimo žodžiu ir (arba) raštu paslaugos;
 • lietuvių kalbos mokymai, jeigu nepakanka Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų mokymų;
 • veikla, skirta užsieniečių socialinei-kultūrinei ir pilietinei integracijai užtikrinti per visuomenės pažinimą (socialinio ir pilietinio orientavimo kursai, seminarai ir kt.);
 • veikla, skirta užsieniečiams įtraukti į Lietuvos darbo rinkos sistemą, atsižvelgiant į jų turimą patirtį, darbdavių poreikius ir į individualius poreikius asmenų, priklausančių pažeidžiamų asmenų grupėms ir kt.;
 • veikla, skirta vietos bendruomenės narių ir užsieniečių sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla, siekiant užmegzti socialinį ryšį su užsieniečiais, sporto ir sveikatinimo veikla, užsieniečių įtraukimas į savanorystės veiklas, mentorystės bendruomenėje programos.
 • veikla, skirta neformaliam migrantų vaikų ir jaunimo ugdymui ir (ar) skirta padėti registruoti vaikus į priešmokyklinio ir mokyklinio ugdymo programas ir (ar) tarpininkauti padedant susirasti vaikams ir jaunimui veiklą pagal jų poreikius ir pomėgius bei skatinti popamokinę jų veiklą, įgalinti tėvus aktyviai dalyvauti jų vaikų ir jaunimo mokymosi procese.

 

Pareiškėjas teikia paraiškas šiais būdais:

 • viename užklijuotame voke turi pateikti vieną paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorių. Ant voko turi būti užrašyta: „Ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų partnerių atrankos konkursui“. Vokai gali būti siunčiami registruotu paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi Savivaldybės administracijos oficialiu adresu;
 • Elektroninėmis priemonėmis, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu. Teikiama el. paštu . El. laiško antraštėje turi būti nurodyta: „Ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų partnerių atrankos konkursui“;
 • Kitais el. pašto adresais, faksu ar kitu, nei nurodyta, adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

 

Paraiška turi būti pateikta iki 2023 m. balandžio 17 d. (imtinai). Jeigu paraiškos teikiamos registruotu paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta laiško išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, kaip kvietime dalyvauti atrankos konkurse nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos gautos po nustatytos datos ir išsiųstos kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, nevertinamos.

Informacija teikiama el. p. , tel. +370 674 92428.

Paraiškos formą, Tvarkos aprašą ir nešališkumo deklaraciją rasite Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Naujienos“.

 

Paraiškos teikiamos pagal projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 uždavinį „Prisidėti prie savivaldos lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų“.

 

Užsakymo Nr.: SAV-2023-04-11

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

    Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Reklamos

Dabar svetainėje 289 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,