Mano GargždaiRajono įstaigose užfiksuota higienos normų pažeidimų

Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Asociatyvi Corbis nuotrauka. Asociatyvi Corbis nuotrauka.

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro specialistai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo nuostatomis, vykdo paslaugas teikiančių objektų (grožio salonų, soliariumų, baseinų, pirčių, saunų, sporto klubų, apgyvendinimo paslaugas teikiančių) valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, kurios tikslas – nustatyti, ar objektai laikosi visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo.

 

2014 metais Klaipėdos rajone vykdant paslaugas teikiančių objektų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę iš viso atlikti 74 patikrinimai, iš jų - 58 patikrinimai, vykdant periodinę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, 5 – grįžtamąją kontrolę ir 3 – operatyviąją kontrolę. 23 proc. (17 patikrinimų) patikrinimų sudarė patikrinimai, kurių metu buvo nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai. Palyginus su 2013 metais, patikrinimų, kurių metu buvo nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai, padidėjo 8,3 proc.

 

Atlikta valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė parodė, kad:

• pusė patikrintų grožio paslaugų teikėjų vykdė veiklą pažeisdami Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus - patalpų įrengimas neatitiko teisės aktų reikalavimų (grožio teikimo patalpoje neįrengtos praustuvės, neįrengtos vietos instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti);

• soliariumų paslaugų teikėjas vykdė veiklą pažeisdami Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus - soliariumo laukiamajame ir paslaugų teikimo patalpoje vartotojams nebuvo pateikta informacija lietuvių kalba apie soliariumo įrangos gamintojo rekomenduojamą deginimosi trukmę ir režimą, apie soliariumo įrangos naudojimą; neturėjo soliariumo įrangų techninių priežiūros planų originalo ir lietuvių kalbomis; neturėjo informacijos apie soliariumo įrangoje naudojamų ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) gamintojo nurodytą darbo laiką; buvo naudojami apsauginiai akiniai, nepažymėti CE ženklu; neturėjo soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registro; soliariumo darbuotoja dirbo neišklausiusi privalomųjų higienos įgūdžių mokymo kursų; soliariumo įrangos skleidžiama ultravioletinių spindulių spinduolių veiksmingoji energinė apšvieta viršijo 0,3 W/m2;

• pusė patikrintų pirčių paslaugų teikėjų vykdė veiklą pažeisdami Lietuvos higienos normos HN 39:2005 „Pirtys: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ reikalavimus - vartotojai nebuvo aprūpinami būtinu inventoriumi;

• vienas baseinų paslaugų teikėjas vykdė veiklą pažeisdami Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ reikalavimus - nepateikė baseino vandens priežiūrai (pH dydžio reguliavimui, koaguliacijai, dezinfekcijai, valymui) naudojamų priemonių (cheminių medžiagų) saugos duomenų lapų, naudojimo instrukcijų; baseino patalpoje lankytojams nebuvo pateikta informacija apie vandens kokybės rodiklius; nepateikė baseino priežiūros (baseino dugno, sienų valymo, vandens išsiliejimo latakų, filtrų priežiūros) profilaktinių patikrinimų, valymo darbų registracijos žurnalo; nepateikė savikontrolei atliekamų baseino vandens tyrimų rezultatų registracijos žurnalo;

• pusė patikrintų apgyvendinimo paslaugų teikėjų (vieno viešbučio ir vienų svečių namų) vykdė veiklą pažeisdami Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus – nebuvo atlikti geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti; vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, valymo, remonto, nukenksminimo, profilaktikos darbai nebuvo registruojami Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnale.

 

Už patikrinimų metu nustatytus higienos normų reikalavimų pažeidimus atsakingiems asmenims buvo taikytos administracinio poveikio priemonės, t.y. surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai su administraciniu nurodymu bei skirtos baudos.

 

2014 metais Klaipėdos visuomenės sveikatos centro specialistai dėl Klaipėdos rajone paslaugas teikiančių objektų vykdomos veiklos gavo du skundus. Pareiškėjai skundėsi, kad baseinų ir pirties paslaugos teikiamos pažeidžiant visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Operatyviosios valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyta, kad skundai pagrįsti, skunduose išdėstyti faktai pasitvirtino (baseinų vandens tyrimai neatitiko teisės aktų reikalavimų, darbuotojai dirbo nepasitikrinę sveikatos ir neišklausę higienos įgūdžių bei pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo kursų, nebuvo pateikiama būtina informacija apie teikiamas paslaugas, paslaugų teikėjai neatliko teisės aktuose reglamentuojamų tyrimų). Už visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus baseinų ir pirties paslaugų teikėjams buvo taikytos administracinio poveikio priemonės – piniginės baudos. 

 

Norime atkreipti dėmesį, kad Klaipėdos visuomenės sveikatos centras informaciją apie planuojamus veiklų ar verslo įmonių patikrinimus skelbia savo internetinėje svetainėje adresu klaipedosvsc.sam.lt skiltyje “ūkio subjektų veiklos priežiūra“. Be to, prieš pradedant ūkio subjekto planinį patikrinimą, ne mažiau kaip prieš 10 dienų objekto vadovui siunčiama informacija apie tikslią patikrinimo datą. Taip pat siunčiamame pranešime apie būsimą patikrinimą veiklos vykdytojui nurodoma, pagal kokios higienos normos reikalavimus bus atliekamas veiklos patikrinimas, taip pat nurodomas sąrašas dokumentų, kurie turės būti pateikti patikrinimo metu. Planiniai patikrinimai atliekami pagal parengtus konkrečius atitinkamai veiklai klausimynus, kurie taip pat yra paskelbti Klaipėdos visuomenės sveikatos centro tinklapyje. Be to, siunčiamame pranešime informuojama, kad veiklos vykdytojas iki kontrolės pradžios gali pateikti klausimus Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui bei prašyti suteikti metodinę pagalbą. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro svetainėje taip pat yra skyrelis „Klauskite“, kuriame į pateiktus klausimus atsako visuomenės sveikatos specialistai.

Pastebėjęs higienos normų reikalavimų pažeidimus, asmuo gali kreiptis į Klaipėdos visuomenės sveikatos centrą (Liepų g. 17, Klaipėda, faks. (8 46) 410 335, el. p. ), nurodydamas objekto pavadinimą, adresą, pastebėtus higienos normos reikalavimų pažeidimus. Skundas ar prašymas turi būti pasirašytas. 

 

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

    Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Reklamos

Dabar svetainėje 87 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,