Mano GargždaiNuo gegužės 1-osios – nauji reikalavimai ikimokyklinio ugdymo įstaigoms

Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Asociatyvi redakcijos archyvo nuotr. Asociatyvi redakcijos archyvo nuotr.

    Nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigalioja nauja Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (toliau – Higienos norma).

 

    Higienos norma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo" (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=cf1f5ab0c4c811e583a295d9366c7ab3).

    Šiuo keitimu patikslintas Higienos normos pavadinimas ir joje naudojamos kai kurios sąvokos, suderinant jas su Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 ir 8 straipsnių nuostatomis, įtvirtinančiomis, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą gali vykdyti ne tik ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, bet ir laisvasis mokytojas ar kitas švietimo tiekėjas. Higienos normoje didžioji dalis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų išlieka tie patys. Tačiau atsiranda keletas naujų sveikatos saugos reikalavimų nuostatų, į kuriuos ir siūlome atkreipti dėmesį asmenims, projektuojantiems, statantiems, rekonstruojantiems, remontuojantiems, naudojantiems statinius ir (ar) patalpas, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, švietimo teikėjams, vykdantiems ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, jų steigėjams.

    Nauji sveikatos saugos reikalavimai nustatomi ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių formavimui. Pakeitimai ypač palankūs kaimiškoms vietovėms, kuriose nedidelis įvairaus ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius. Įtvirtinama galimybė ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupes formuoti iš skirtingo amžiaus vaikų bei naujai nustatytas didžiausias leidžiamas vaikų skaičius skirtingo amžiaus vaikų grupėse. Higienos normos 5 punktas nustato, kad skirtingo amžiaus vaikų grupes, neviršijant Higienos normoje pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus, galima formuoti vienoje grupėje ugdant vaikus, kurių amžius nuo gimimo iki pradinio ugdymo pradžios. Nauji reikalavimai nustatyti ir patalpų įrengimui: 27.3. punktas nustato, kad, jei švietimo teikėjas ugdo iki 60 vaikų, grupėms gali būti įrengiama bendra priėmimo-nusirengimo patalpa, užtikrinant, kad ji būtų pasiekiama visų grupių vaikams bet kuriuo metu nepereinant per kitų grupių žaidimų-miegamojo, poilsio patalpas/erdves; 27.4. punktas nustato, kad, jei švietimo teikėjas ugdo iki 60 vaikų, 2 metų ir vyresnių vaikų grupėms gali būti įrengiama bendra tualeto-prausyklos patalpa – tokiu atveju tualeto-prausyklos patalpa turi būti įrengta tame pačiame aukšte kaip ir šių grupių žaidimų-miegamojo/poilsio patalpos/erdvės ir nuo jų nutolusi ne daugiau kaip 50 m bei pasiekiama vaikams bet kuriuo metu nepereinant per kitų grupių žaidimų-miegamojo/poilsio patalpas/erdves.

    Atkreiptinas dėmesys į Higienos normos 171 punktą, galiosiantį iki 2018 m. spalio 31 d., nustatantį, kad statinio, kuriame vykdoma ugdymo programa, sklypas/teritorija arba šio sklypo/teritorijos dalis, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, turi būti aptverta tvora; statant naują statinį ir rekonstruojant esančią tvorą jos aukštis numatomas ne mažesnis kaip 1,5 m. Nuo 2018 m. lapkričio 1 d. įsigalios 17 punktas, reglamentuojantis, kad statinio, kuriame vykdoma ugdymo programa, sklypas/teritorija arba šio sklypo/teritorijos dalis, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, turi būti aptverta ne žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora.

    Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigalios Higienos normos 19 ir 71 punktai. Šie punktai nustato reikalavimus vaikų žaidimų aikštelėms. Vaikų žaidimų aikštelės danga, atsižvelgiant į jose įrengtą žaidimų įrangą, žaidimų įrangos įrengimas ir priežiūra turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo", reikalavimus (šis teisės aktas taip pat įsigalios 2016 m. lapkričio 1 d.).

    Iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusi Lietuvos higienos norma HN 75:2010 draudė mažinti veikiančios ikimokyklinio ugdymo įstaigos sklypo/teritorijos dydį. Lietuvos higienos norma HN 75:2016 nustato, kad, pertvarkant statinių, kuriuose jau vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, sklypus/teritorijas, neužstatyta dalis, skirta vaikų žaidimo aikštelėms, negalės būti paliekama mažesnė, nei nustatyta Higienos normos 14 punkte, t. y. 6 kv. m ploto vienam vaikui. Todėl, tais atvejais, kai, sumažėjus vaikų skaičiui, pertvarkomi statiniai, kuriuose jau vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, įsigaliojus Lietuvos higienos normai HN 75:2016, atsiranda galimybė sumažinti sklypo/teritorijos dalį, skirtą vaikų žaidimų aikštelėms, bei racionaliai panaudoti ikimokyklinio ugdymo įstaigos reikmėms nenaudojamą patalpų sklypo/teritorijos dalį.

   Higienos normos 24 punktas nustato, kad, užtikrinant vaikų saugą, laiptuose ir laiptų aikštelėse draudžiama įrengti horizontalaus dalijimo aptvarus ir turėklus. Vertikalaus dalijimo bekliūtis tarpas turi būti ne didesnis kaip 0,10 m. Išoriniai laiptai ar jų dalys ir aikštelės turi turėti aptvarus, jeigu jų aukštis nuo žemės paviršiaus yra 0,45 m ir daugiau.

    Higienos normos 37 punktas nustato, kad ugdymo patalpose varstomi langai, kurių palangės yra žemesnės nei 1,2 m nuo grindų paviršiaus, ir žemės paviršius išorėje yra daugiau kaip 1,5 m žemiau patalpos grindų lygio, turi turėti langų atidarymo ribotuvus arba kitas apsaugos priemones (pvz., aptvarus); langų atidarymo ribotuvai turi būti įrengti taip, kad apribotų lango atvėrimą iki ne didesnės kaip 10 cm angos ir vaikai negalėtų jų atidaryti.

    Higienos normos 64 punktas nustato reikalavimą, kad smėlis vaikų žaidimų aikštelių smėlio dėžėse turi būti keičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes, smėlyje neturi būti askaridžių, plaukagalvių, toksokarų kiaušinių, pakeitus ar atnaujinus smėlį smėlio dėžėse turi būti atliekamas smėlio parazitologinis tyrimas, jei smėlio tyrimo rezultatų nepateikė smėlio tiekėjas. 65 punktas nustato kad, kai nenaudojamos, smėlio dėžės turi būti uždengiamos, taip apsaugant smėlį nuo užteršimo.

    Higienos normoje, atsižvelgiant į technologijų vystymąsi, atsisakyta nuostatos, kad patalpų dirbtiniam apšvietimui gali būti naudojamos tik liuminescencinės ar kaitrinės lempos. Tačiau nustatyta, kad patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, dirbtiniam apšvietimui turi būti naudojamos lempos, kurių bendrasis spalvų atgavos rodiklis ne mažesnis kaip 80, o šviesos susietoji spalvinė temperatūra ne didesnė kaip 4500 K, savaitinių grupių miegamuosiuose – 3000 K. Taip pat nustatytos patalpų dirbtinės apšvietos mažiausios ribinės vertės.

    Higienos normos 43, 46, 68 ir 69 punktuose apibrėžiamas vienkartinių higienos priemonių naudojimas.

    Atkreiptinas dėmesys, kad papildytas nuodingųjų augalų, draudžiamų sodinti ir auginti sklype/teritorijoje bei patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, sąrašas. Sąraše išdėstyti ypač pavojingi augalai, kurių nedidelio suvalgyto kiekio pakaktų sunkiam apsinuodijimui sukelti. Taip pat įtvirtinama nuostata, kad sąraše nenurodyti augalai, galintys kelti pavojų vaikų sveikatai (apsinuodijimo, susižalojimo ir pan.), gali būti auginami tik vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

    Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Reklamos

Dabar svetainėje 361 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,