Mano GargždaiPriimtame Mokslo ir studijų įstatyme griežtinama studentų priėmimo tvarka

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
Švietimo ir mokslo ministerijos nuotr. Švietimo ir mokslo ministerijos nuotr.

Birželio 29 d. Seimas priėmė Mokslo ir studijų įstatymą. Įstatymas įtvirtina kokybės kartelę stojantiesiems ir aukštosioms mokykloms. Bus racionaliau formuojamas valstybės užsakymas studijoms.  Valstybė galės sudaryti sutartis su aukštosiomis mokyklomis dėl veiklos rezultatų. Universitetai  galės siūlyti trijų metų trukmės bakalauro studijas, o į doktorantų rengimą bus kviečiamas įsitraukti verslas.

 

„Priimtas Mokslo ir studijų įstatymas sudarys prielaidas aukštojo mokslo kokybės proveržiui. Jis leis efektyviau naudoti valstybės finansavimą bei rengti valstybei reikalingus specialistus, skatins mokslą aktyviau bendradarbiauti su verslu”, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

 

Kokybės kartelė – tiek stojantiesiems, tiek aukštosioms mokykloms

Naujas Mokslo ir studijų įstatymas numato, kad aukštosioms mokykloms bus nustatyti veiklos vertinimo kriterijai siekiant išryškinti skirtingą universitetų ir kolegijų misiją.

Griežtinama studentų priėmimo tvarka – minimalūs priėmimo kriterijai galios ne tik stojantiems į valstybės finansuojamas, bet ir į mokamas studijų vietas. Tai užtikrins studijų kokybės augimą – kartu su šimtukininkais nebegalės studijuoti baigę mokyklas itin prastais pažymiais, kaip pasitaiko dabar, tempiantys bendrą akademinę kokybę žemyn.

Siekiant sustabdyti didėjantį studijų programų, kuriose studijuoja vos keli studentai, skaičių, valstybinėms aukštosioms mokykloms bus nustatomas mažiausias galimas studentų skaičius.

 

Griežtinami studijų kokybės užtikrinimo principai

Įstatymas įtvirtina studijų kokybės užtikrinimo sistemos pertvarką – bus pereita nuo atskirų studijų programų prie krypčių vertinimo ir akreditavimo, kurio metu bus privalomai įvertinamas valstybės poreikis. Studijų kryptys bus vertinamos ir akredituojamos pagal atskirus universitetams ir kolegijoms rodiklius dėl būtino mokslinės veiklos lygio, reikalavimų moksliniam pedagoginiam personalui, mokslinių tyrimų ir studijų infrastruktūros, bendradarbiavimo su verslu, dėstytojų pedagoginių kompetencijų, absolventų įsidarbinamumo.

Įstatymas numato ir daugiau kokybinių permainų – ilginamas išorinio vertinimo ciklas, keičiama leidimų vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarka.

 

Finansavimas – pagal valstybės užsakymą bei studijų ir mokslo kokybę

Naujasis Mokslo ir studijų įstatymas racionaliau formuoja valstybės užsakymą specialistams parengti. Studentų priėmimas bus planuojamas pagal studijų kryptis arba krypčių grupes, o esant poreikiui ir pagal atskiras studijų programas – rengiant pedagogus arba pagal specializacijas – menų studijose. Tai leis efektyviau paskirstyti biudžeto finansavimą valstybei reikalingų specialistų rengimui.

Įstatymas sudaro prielaidas, kad studijų finansavimas būtų skiriamas studijoms, atitinkančioms kokybės ir rentabilumo bei absolventų įsidarbinamumo reikalavimus, o bazinis finansavimas priklausytų nuo aukštosios mokyklos siūlomų studijų ir vykdomų mokslinių tyrimų kokybės.

 

Sutartys skatins aukštųjų mokyklų proveržį

Įstatyme numatyta galimybė, kad valstybė su aukštosiomis mokyklomis kas trejus metus pasirašytų sutartis, kurios skatintų universitetus ir kolegijas siekti  išskirtinių veiklos rezultatų. Pagal sutarčių vykdymo rezultatus valstybinei aukštajai mokyklai galėtų būti skiriama iki 5 procentų papildomų lėšų nuo jai paskirtų valstybės biudžeto asignavimų.

Sutartyje su valstybine aukštąja mokykla bus susitarta dėl aukštosios mokyklos strateginių veiklos prioritetų ir siekiamų rezultatų pagal studijų prieinamumą ir rezultatyvumą, mokslo ir studijų kokybę bei tarptautiškumą ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

 

Įteisinama lanksti studijų sistema

Atsižvelgus į kitų Europos šalių praktiką, numatyta galimybė taikyti lanksčią studijų trukmės apimtį. Universitetai galėtų vykdyti 3 metų trukmės bakalauro studijas.

Mokslo ir studijų institucijos galės doktorantūrą vykdyti kartu žinioms imlaus verslo subjektais. Taip bus skatinamas bendradarbiavimas, o verslas kartu su universitetais galės atlikti rinkoje pritaikomus aukštos kokybės mokslinius tyrimus.

 

Gerinamos studentų socialinės studijų sąlygos

Įstatyme nustatyta galimybė kiekvienam studentui vieną kartą per studijų laikotarpį išeiti akademinių atostogų dėl asmeninių priežasčių išsaugant studento statusą.

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

    Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Reklamos

Dabar svetainėje 245 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,