Mano GargždaiTarybos posėdžio rūpesčiai: laikinieji darbai ir nauji etatai darželiuose

Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Asociatyvi Lino Gruzdžio nuotr. Asociatyvi Lino Gruzdžio nuotr.

Birželio 29 d. vykusiame Klaipėdos rajono savivaldybės posėdyje apsvarstyti 54 klausimai, išklausytos 6 informacijos. Posėdyje nedalyvavo Tarybos narė Andželika Šakinienė, po pietų pertraukos – Dalija Šeporaitienė.

 

Svarstė, kas turi organizuoti laikinuosius darbus

Diskusijų bangą posėdyje sukėlė klausimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos „Gargždų švara“ įstatų pakeitimo. Toks poreikis atsirado, nes nuo liepos 1 d., pakeitus teisės aktus respublikiniu mastu, viešųjų darbų priemones pakeitė užimtumo didinimo programa. Įstatuose numatyta pakeisti vieną iš veiklos rūšių t. y. iš viešųjų darbų administravimo į laikinųjų darbų organizavimą.

Daugelis politikų išsakė nuomonę, kad vidury metų keisti tvarką nėra tikslinga, tačiau svarstė, ar tikrai VšĮ „Gargždų švara“ turi rūpintis laikinaisiais darbais. Savivaldybės administracijos pasitarime VšĮ „Gargždų švara“ direktorius Rimantas Martinkus taip pat išreiškė pageidavimą nebevykdyti nuo 2014 m. jiems priskirtos viešųjų darbų administravimo funkcijos. Ne vienas politikas posėdyje pastebėjo, kad tai labiau socialinė sritis, skirta žmones grąžinti į darbo rinką. Sulaukta siūlymų laikinųjų darbų organizavimą patikėti seniūnijoms.

„Iki šiol „Gargždų švara“ puikiai tvarkėsi su viešaisiais darbais, dirbo daugiau kaip 300 žmonių, o keičiant tvarką laikiniesiems darbams bus priimti tik 67 žmonės, darbų apimtys mažėja. Yra priimtas viešųjų darbų administratorius, seniūnai patenkinti, direktorius gauna solidų atlyginimą, nuėmus darbą, atlyginimai mažėtų“, – pritarti esamai tvarkai ragino Tarybos narė Regina Kernagienė.

 „Ta pati įstaiga turės atlikti tą patį darbą, kurį atlikdavo. Nematau problemos, kad įstaiga šiuos metus pabaigs įgyvendindama tai, ką darė anksčiau. Bet tikslas šios programos yra grąžinti žmones į darbo rinką – tai socialinis tikslas, ne šiai įstaigai rūpintis socialiniu darbu. Tai yra susiję su edukacinėmis veiklomis, kvalifikacijos kėlimu ir t.t.“, – mintis išsakė Nerijus Galvanauskas, prašydamas išanalizuoti, ar tikrai ši įstaiga turi rūpintis užimtumo didinimo programos įgyvendinimu.

A. Balnionienę piktino tai, kad VšĮ „Gargždų švara“ įstatai yra nuolat kaitaliojami, įrašant ar išbraukiant tam tikras veiklas.

 „Visi išsakėte daug protingų minčių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nėra nutarus, kaip bus po naujų metų. Teko būti Danijoje, kur 85 tūkst. gyventojų turinti savivaldybė turi 1 mlrd. eurų biudžetą, o 330 mln. eurų skiria įdarbinimui. Mūsų 8 biudžetai būtų skiriami tam dalykui“, – kalbėjo Administracijos direktorius Sigitas Karbauskas, raginęs politikus balsuoti už dabartinės tvarkos palikimą iki naujų metų.

Politikai pritarė įstatų keitimui su protokoliniu nutarimu pavesti Administracijos direktoriui sudaryti darbo grupę, kuri išanalizuotų šios programos administravimo galimybes ir teiktų sprendimą Tarybai.

Taip pat vienbalsiai buvo patvirtinta ir Klaipėdos rajono užimtumo didinimo programa 2017 metams. Iš  valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų šiam tikslui skirta 74,2 tūkst. Eur.

 

Viešųjų darbų priemones pakeitė užimtumo didinimo programa. Asociatyvi redakcijos nuotr.

 

Nauji etatai darželiuose – nuo sausio 1 d.

Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius Tarybai pristatė klausimą dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo. Pagal Higienos normų reikalavimą nuo rugsėjo 1 d. įsigalios pakeitimai aktualūs visoms ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes turinčioms švietimo įstaigoms. Vienu metu grupėje, kurioje ugdomi 1 metų amžiaus ir vyresni vaikai turi dirbti ne mažiau kaip du darbuotojai, iš jų – ne mažiau kaip 1 pedagogas (ikimokyklinio ugdymo auklėtojas ar priešmokyklinio ugdymo pedagogas). Klaipėdos rajone auklėtojų padėjėjų etatų skaičius ikimokyklinėse įstaigose turėtų didėti 31.

„Tikslas – kad grupėje kartu su auklėtoju visada būtų ir padėjėjas. Šiemet vienoje iš ikimokyklinių įstaigų buvo toks atvejis, kai per pietų pertrauką auklėtojai pasidarė bloga, antro žmogaus nebuvo. Gerai, kad supratingas vaikas, kuris pakvietė medicinos seselę, atėjo į šią grupę. Lazda iššauna metuose vieną kartą. Per didelė atsakomybė“, – sprendimo priėmimo reikalingumą įvardijo Švietimo skyriaus vedėjas.

Administracijos direktorius Sigitas Karbauskas, siūlė, kad sprendimas dėl naujų etatų darželiuose įsigaliotų nuo 2018 m. sausio 1 d., nes sprendimo įgyvendinimas nuo rugsėjo 1 d.  iš Savivaldybės biudžeto pareikalautų papildomų 65 tūkst. eurų.

Kadangi pateiktame sprendime numatyti visų Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvai, politikai balsų dauguma pritarė šiam sprendimo projektui, atidedant papildomų etatų ikimokyklinių ugdymo įstaigose steigimą iki 2018 metų sausio 1 d.

Politikai taip pat išreiškė susirūpinimą dėl Higienos normų koregavimo – kad maksimalus leistinas vaikų skaičius ikimokyklinių įstaigų grupėse būtų padidintas iki 22. A. Petravičius sakė, kad ne visose rajono įstaigose yra tenkinamas poreikis lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Jis priminė, kad 2011 metais buvo kreiptasi į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl normų koregavimo ir trūko tik žingsnio, kad į prašymą formuoti didesnes grupes būtų atsižvelgta. Jo manymu, tikslinga būtų bandyti kreiptis dar kartą. N. Galvanauskas atkreipė dėmesį, kad vietų trūkumo problema ikimokyklinėse įstaigose aktuali ne vien Klaipėdos rajonui, bet ir miestams, priemiestinėms savivaldybėms. Jo siūlymas – merui ir Administracijos direktoriui inicijuoti didesnį ratą ir kreiptis į Sveikatos apsaugos ir Švietimo ministerijas su prašymu padaryti išlygą, toms savivaldybėms, kuriose vaikai netelpa darželiuose.

Politikai vienbalsiai sutarė priimti protokolinį nutarimą, kuriuo Savivaldybė būtų įpareigota kreiptis į atsakingas institucijas dėl Higienos normų pakeitimo.

 

Asociatyvi redakcijos nuotr.

 

Opozicijos siūlymai „nepraėjo“

Sprendimo projektą dėl seniūnaičių ir visuomenės atstovų delegavimo į Klaipėdos rajono savivaldybės sudaromas komisijas tvarkos aprašą parengė opozicijos atstovas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas Aivaras Vasylius. Jau ne viename posėdyje opozicija kreipėsi į valdančiosios daugumos atstovus ir į merą, prašydama užtikrinti komisijų darbą, tačiau siūlymai buvo atmetami. Pagal naują tvarką, nuo sausio 1 d. komisijose turi dalyvauti seniūnaičiai ar kiti visuomenės atstovai. Tačiau, kol vyksta užsitęsę seniūnaičių rinkimai ir daugelis jų dar nėra išrinkti, komisijos rinktis į posėdžius tiesiog negali, nes nėra užtikrinamas kvorumas.

 „Mere, atidėdami šį sprendimo projektą, toliau trukdysite Etikos ir Antikorupcijos komisijai rinktis, tai jau vyksta daugiau nei pusę metų. Siūlymų buvo visokių. Mero pareiga užtikrinti šių komisijų darbą, teikiant seniūnaičius ir visuomenės atstovus. Visi žingsniai padaryti, atsimušame kaip į sieną. Kokių dar žingsnių imtis? Tokia situacija nei jums, nei Tarybai autoriteto neprideda. Gal iš viso šių komisijų nereikia?“ – klausė Etikos komisijos pirmininkė Aušra Norvilienė.

Meras teigė, kad Tarybos nariai „užsiima darbu, kuriam yra nepajėgūs pagal administracinius resursus, o tą darbą turi atlikti Administracija“.

A. Balnionienė teiravosi, kodėl Administracija per 5 mėnesius nepateikė jokio siūlymo problemai spręsti, svarstė, gal tai galima traktuoti kaip „mero aplaidumą ar netgi sabotažą“.

V. Dačkauskas sakė, kad seniūnaičius į komisijas deleguos, kai jie bus išrinkti didžiojoje dalyje seniūnijų, tikimasi, kad tai bus galima padaryti rugpjūčio mėnesį. Sprendimo projektui po balsavimo valdantieji nepritarė, teigdami, kad jį būtina tobulinti.

Tarybos narė Andžela Šakinienė prašė dėl pasikeitusios darbo specifikos ir didelio užimtumo sustabdyti jos kaip komisijos narės funkcijas Strateginio planavimo komisijoje, Antikorupcijos komisijoje ir Visuomeninėje administracinių ginčų komisijoje. Ginčai kilo dėl Strateginio planavimo komisijos sudarymo pakeitimo. Valdančioji dauguma siūlė į šią komisiją įtraukti Tarybos narį Egidijų Preibį, opozicija – V. Macijauską. Buvo balsuojama dėl abiejų alternatyvų. 16 balsų pakako, kad naujuoju Strateginio planavimo komisijos nariu taptų E. Preibys.

Tvirtinant Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitą, Kontrolės komiteto pirmininkas Algirdas Liaudanskis prašė įsteigti dar vieną papildomą etatą, nes esą yra išaugusios darbų apimtys, padidėjęs įstaigų skaičius, o trijų etatų tinkamai vykdyti kontrolę nepakanka.

 „Dėl techninių galimybių, dėl žmonių stokos ne viską spėjame pasižiūrėti“, – apie geresnės kontrolės savivaldybės įstaigose trūkumą užsiminė A. Balnionienė.

Meras A. Liaudanskio siūlymą pavadino ekspromtiniu. Buvo balsuota ir pritarta protokoliniam nutarimui, kuriuo Ekonomikos ir biudžeto komitetas nagrinės siūlymą ir pateiks sprendimą Tarybai dėl naujo etato įsteigimo.

 

Kiti sprendimai

Posėdyje taip pat patvirtintas sprendimas dėl Jurgitos Alčauskienės skyrimo į Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas. Pakoreguota panaudos sutartis su Brožių kaimo bendruomene, pagal kurią ji įsipareigoja pati mokėti už visus komunalinius mokesčius. Taip pat pritarta klausimui dėl patalpų, tinkamų kultūros veiklai Slengiuose, nuomos pirkimo, praplečiant patalpų paieškos vietovę ne tik Slengių, bet ir visos Sendvario seniūnijos ribose.

Kitas Tarybos posėdis – po atostogų – rugpjūčio 31 d.

Visus Savivaldybės tarybos birželio 29-osios posėdžio sprendimus galite rasti čia.

 

Apie 2017–2019 m. Strateginio veiklos plano pokyčius rašėme čia.

Apie Gargždų autobusų stoties klausimą rašėme čia.

Apie Gargždų ligoninės perspektyvas rašėme čia.

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

    Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Reklamos

Dabar svetainėje 337 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,