Mano GargždaiSavivaldybė suplanavo, kaip į rajoną pritrauks investicijų

Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Viešojo ir privataus sektorių partnerystę planuojama skatinti Gargždų karjerų teritoriją pritaikant turizmui ir rekreacijai. Lino Gruzdžio nuotr. Viešojo ir privataus sektorių partnerystę planuojama skatinti Gargždų karjerų teritoriją pritaikant turizmui ir rekreacijai. Lino Gruzdžio nuotr.

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba praėjusių metų pabaigoje patvirtino investicijų pritraukimo 2018–2023 m. programą. Planuojama, kad įgyvendinus šios programos priemones į Klaipėdos rajoną bus sklandžiau pritraukiamos tiesioginės užsienio ir materialinės investicijos, padidės rajono konkurencingumas ir žinomumas bei bus sukurta palankesnė aplinka investicijoms ir verslo plėtrai.

 

Klaipėdos rajono investicijų pritraukimo programos pagrindinis siekinys – kryptingas rajono plėtros vizijos įgyvendinimas, siekiant sukurti palankią aplinką investicijoms ir verslo plėtrai.

Investicijų pritraukimo 2018–2023 metais programa orientuota į Klaipėdos rajono savivaldybės strateginiame plane numatyto tikslo – sudaryti palankias sąlygas sumaniems ir veikliems žmonėms gyventi ir veikti Klaipėdos rajone – įgyvendinimą.

Pagrindiniai investicijų pritraukimo programos tikslai ir uždaviniai: sudaryti palankią aplinką verslui ir investicijoms Klaipėdos rajone (kuriant palankią verslui infrastruktūrą, skatinant jaunimo verslumą, užtikrinant efektyvią verslo konsultavimo ir rėmimo sistemą, skatinant viešojo ir privataus sektorių partnerystę), vykdyti efektyvią investicijų pritraukimui skirtą rinkodarą (įgyvendinant investicijų pritraukimui skirtus rinkodaros veiksmus, stiprinant Savivaldybės ir verslo bendradarbiavimą).

Programoje nurodoma, kad kurti palankią verslui ir investicijoms infrastruktūrą padės tokios priemonės: ilgalaikių kelių tinklo infrastruktūros planų įgyvendinimas, gyventojų iškėlimas iš sklypo, esančio pramonės rajone, dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo išvystymas pagal parengtą dviračių takų specialųjį planą, garažų, esančių P. Cvirkos g., iškėlimo inicijavimas, bendradarbiaujant su verslu naujo turgaus Gargždų miesto pakraštyje įrengimas ir kt.

Priemonės, padėsiančios užtikrinti efektyvią verslo konsultavimo ir rėmimo sistemą: naujų investuotojų atleidimas 3 metams nuo nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių, naujų įmonių kūrimosi skatinimas organizuojant verslo srities mokymus ir seminarus bei tiekiant konsultacijas, informacinės medžiagos paruošimas ir t.t.

Viešojo ir privataus sektorių partnerystę planuojama skatinti Gargždų karjerų teritoriją pritaikant turizmui ir rekreacijai, pastatant daugiafunkcį sporto centrą Gargžduose, modernizuojant Klaipėdos rajono gatvių apšvietimo sistemą ir kt.

Numatyti ir rinkodaros veiksmai, skirti investicijų pritraukimui: kasmetinių verslo įmonių apdovanojimų, savivaldos ir verslo forumo organizavimas, reklaminių ir informacinių straipsnių apie rajoną ir jo investicinę aplinką rengimas ir publikavimas, investuotojams skirtos tikslinės medžiagos vertimas į reikiamas užsienio kalbas, Klaipėdos rajono verslo žemėlapio parengimas ir nuolatinis atnaujinimas ir t.t.

Savivaldybės ir verslo bendradarbiavimą skatinti turėtų bendros asocijuotos verslo atstovų struktūros kūrimas, Klaipėdos rajono savivaldos, mokslo ir verslo bendradarbiavimo programos parengimas, darbo grupės, koordinuojančios bendrus su investicijomis ir jų pritraukimu susijusius veiksmus, sukūrimas, emigrantų duomenų bazės kūrimas, verslo inkubatoriaus steigimo inicijavimas Vėžaičiuose esančiose Lietuvos žemdirbystės instituto patalpose.

Tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl investicijų programos tvirtinimo Tarybos narys Aivaras Vasylius teigė, kad ją dar reikėtų tobulinti: „Siūlymas – telkti visą Klaipėdos regioną ir viešojoje, tarptautinėje erdvėje prisistatinėti ne kaip Klaipėdos rajonas, o kaip regionas, atrodytumėme rimčiau.“

Priekaištų siūlomai investicijų programai turėjo ir kitas opozicijos atstovas Nerijus Galvanauskas, siūlęs mažinti priemonių skaičių ir nurodyti tik tas, kurios iš tikrųjų pritrauks investicijas: „Apšvietimo tinklų plėtra ar vandentiekio vamzdis bus nutiestas tikrai ne dėl verslo, o dėl gyventojų. Nepritempinėkime prie to, ko nėra.“

Išklausius pastabas, politikai pritarė Klaipėdos rajono investicijų pritraukimo 2018–2023 m. programai. Visą programą peržiūrėti galite ČIA.

 

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

    Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Reklamos

Dabar svetainėje 136 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,