Mano GargždaiKorupcijos prevencijos programoje – siekis dar labiau įtraukti visuomenę

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
Klaipėdos r. sav. nuotr. Klaipėdos r. sav. nuotr.

Praėjusių metų pabaigoje patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programa ir jos priemonių planas, kuriame – dar daugiau priemonių, skatinančių gyventojų aktyvumą ir įsitraukimą, kad korupcijai nebūtų sudaroma prielaidų ir būtų užkirsti keliai korupcinio pobūdžio veikoms. Programa apima dvi veiklos sritis – korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo.

 

Savivaldybės korupcijos prevencijos programos strateginis tikslas – užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą Savivaldybėje, Savivaldybės administracijoje, jos struktūriniuose padaliniuose, Savivaldybės kontroliuojamose įstaigose ir įmonėse bei skatinti rajono gyventojų pasitikėjimą Savivaldybe ir Savivaldybės įstaigomis, šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, stiprinti pilietiškumą ir netoleranciją korupcijai ir diegti sąžiningo elgesio standartus. Korupcijos prevencijos programos priemonės numatytos identifikavus problemą pagal atitinkamą uždavinį, jos tikslingos ir skirtos tiek pačios institucijos, tiek visuomenės vidinės kultūros ugdymui ir korupcinių veikų užkardymui.

Tai, kad pastaraisiais metais korupcijos prevencijos priemonės šalies mastu yra veiksmingos, rodo ir ne vienas tarptautinės organizacijos „Transparency International“ atliktas tyrimas.

Pavyzdžiui, pagal tyrimą apie požiūrį į korupciją ir korupcijos patirtį „Pasaulinį korupcijos barometrą“ 2016 ir 2018 metais tarp Lietuvos gyventojams aktualių problemų korupcijos, kaip problemos, svarba sumažėjo, ̶ tai institucijų ir visuomenės pastangų bendras rezultatas. Mažėja kyšių prievartavimo ir davimo indeksai ir korupcinė patirtis. Gyventojai žino, kur kreiptis dėl korupcinių įvykių. Nepakantumas korupcijai ir kyšininkavimui išlieka tame pačiame lygmenyje.

Iš 2017 ̶ 2019 korupcijos prevencijos programos rezultatų matyti, kad korupcijos prevencija užtikrinama veiksmingai, ̶ buvo didinamas valdymo efektyvumas, sprendimų ir procedūrų skaidrumas, viešumas ir atskaitingumas visuomenei. Savivaldybės tinklalapyje skelbiama informacija apie savivaldybės vadovų susitikimus ir vizitus, sveikatos priežiūros įstaigų svetainėse – apie nemokamas paslaugas, atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2017 ir 2018 m., atnaujinti ir tobulinami savivaldybės teikiamų paslaugų aprašymai, atliekamas norminių teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas.

2018 m. Savivaldybės užsakymu Klaipėdos valstybinė kolegija atliko Klaipėdos rajono gyventojų anoniminę apklausą. Apklaustųjų nuomone, korupcija labiausiai paplitusi medicinos įstaigose (53,5 proc.), savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose (45,8 proc.) bei žemėtvarkoje (36,8 proc.). Tačiau svarbu, kad analizuojant pokyčius labiausiai korupcijos pažeistose srityse, 2018 m. buvo žymiai mažiau teigusių, kad davė kyšius skirtingiems asmenims: medicinos darbuotojui – 29,6 proc. (19,3 proc. mažiau) pareigūnui 3,2 proc. (8,5 proc. mažiau), valstybės tarnautojui ̶ 12,3 proc. (8,1 proc. mažiau). Apklaustieji mano, kad veiksmingiausia kovos su korupcija priemonė yra bausmės neišvengiamumas korupcinę veiklą vykdžiusiems asmenims bei korupcijos atvejų viešinimas spaudoje, TV ar kitomis priemonėmis. Visgi patys gyventojai nėra labai aktyvūs: per 2017 ̶ 2019 metus pranešimų pasitikėjimo telefonu negauta, o anoniminėje dėžutėje gauti tik trys pranešimai, tačiau Antikorupcijos komisijai atlikus tyrimą korupcijos apraiškų pagal gautus pranešimus nenustatyta.    

Naujoje Korupcijos prevencijos programoje numatyta nemažai tęstinių ir naujų priemonių, kurios aktualios ne vien dėl korupcijos prevencijos, bet ir dėl paslaugų prieinamumo ir efektyvumo sistemos gerinimo.

Pavyzdžiui, 2018 m. vykdytame Klaipėdos rajono gyventojų požiūrio į korupciją tyrime nustatyta, kad gyventojai skundžiasi skaidrumo stoka sveikatos priežiūros srityje. Siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigų nemokamų paslaugų aktualumą ir prieinamumą bei siekiant viešinti įstaigų internetiniuose tinklapiuose bei stenduose gydytojų užimtumą dėl registracijos pas gydytojus ̶ sveikatos priežiūros įstaigose (Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centre ir Gargždų ligoninėje) ir interneto svetainėse skelbiama informacija apie nemokamas paslaugas. Šiuo metu Pacientų išankstinė registravimo sistema veikia tik Gargždų PSPC, o jų registravimas asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti vykdomas įstaigos vidaus nustatyta tvarka: pacientai pas šeimos gydytojus, gydytojų komandos gydytojus ir gydytojus psichiatrus registruojami prieš 2 savaites, pas odontologus prieš 3 mėnesius. Gargždų ligoninėje ilgiausia eilė registruotis pas gydytojus ̶ 30 dienų. Naujame priemonių plane elektroninė pacientų išankstinės registracijos sistema iki 2022 m. turi būti įdiegta visose rajono gydymo įstaigose.

Kita opi rajono problema – registravimasis į vaikų darželius. Kadangi nėra centralizuoto priėmimo į Klaipėdos rajono darželius ir informacijos apie laisvas vietas (centralizuotas priėmimas galimas tik į Gargždų miesto darželius), iki šių metų pabaigos numatoma patobulinti ir įdiegti centralizuoto priėmimo į Klaipėdos rajono darželius programą ir prieigą savivaldybės internetiniame tinklalapyje.

Taip pat numatyta sukurti ir įdiegti vaikų, pageidaujančių dalyvauti vasaros poilsio programose, registraciją internetiniame portale, įdiegti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus lankančių mokinių apskaitos elektroninę sistemą.

Kai kurios svarbios priemonės numatytos dėl institucijų efektyvesnio keitimosi informacija mažinant korupcijos prielaidas. Pavyzdžiui, tikrinant Savivaldybei priklausančių įmonių bei įstaigų veiklą, nustačius korupcijos atsiradimo prielaidas, buvo neinformuojama Savivaldybės antikorupcijos komisija. Todėl Centralizuotas vidaus audito skyrius ir Kontrolės ir audito tarnyba įpareigotos teikti informaciją Savivaldybės antikorupcijos komisijai.

Iki šiol parenkant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo sritį trūko motyvuotų kriterijų, nors korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo temos buvo parinktas iš tiesų svarbiose srityse: 2017 metais ̶ dėl leidimų išdavimo išorės reklamos įrengimui ir dėl leidimų išdavimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ir kitokio pašalinimo darbams, 2018 metais ̶ nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomeninėms organizacijoms, religinėms bendruomenėms ir jaunimo organizacijoms skiriamos finansinės paramos ir atsiskaitymo už ją kontrolės tvarka, 2019 metais ̶ traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei priekabų registravimo bei techninės apžiūros organizavimas. Naujame priemonių plane numatyta, kad Savivaldybės veiklos sritis, kurioje būtų tikslinga nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę, motyvuotai bus parinkta Antikorupcijos komisijoje, įvertinus atliktų tyrimų ar apklausų rezultatus, gautus skundus ar pranešimus, taip pat ir kitą teisėtai gautą informaciją apie Savivaldybės bei jos įmonių ir įstaigų veiklą ir vadovaujantis Specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytais kriterijais. Toliau bus tobulinama ir korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadoje pateiktų išvadų ir rekomendacijų stebėsena.

Numatyta nemažai priemonių antikorupcinio švietimo srityje, ̶ ir toliau bus organizuojami mokymai politikams, valstybės tarnautojams, tačiau svarbiausia, kad žinios apie korupciją ir kaip su ja kovoti būtų efektyviai diegiamos jau mokykloje, todėl antikorupcinio ugdymo pasiekimus ir tematiką numatyta įtraukti į bendrojo ugdymo programas, toliau organizuoti konkursus moksleiviams korupcijos prevencijos tema, kurie jau tapo populiarūs.

Taigi, gyventojai, tikėdamiesi dar geresnių rezultatų vykdant korupcijos prevenciją, turėtų aktyviai dalyvauti apklausose ir nedelsdami pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas, informuodami Savivaldybę anoniminiu telefonu (8 46) 400 008 ir pateikdami informaciją į „anoniminę dėžutę“ ir/arba STT.

Daugiau apie korupcijos prevenciją Savivaldybės interneto svetainės www.klaipedois-r.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“.

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

    Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Dabar svetainėje 228 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,