Mano GargždaiNuspręsta: pirks 60 tūkst. eurų vertės bibliobusą ir skirs per 30 tūkst. eurų jo metiniam išlaikymui

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
Bibliobusas. Komercinio pasiūlymo nuotr. Bibliobusas. Komercinio pasiūlymo nuotr.

Šiandien, spalio 28 d., Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritarta leisti Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešajai bibliotekai įsigyti bibliobusą, kurio vertė ne didesnė nei 60 tūkst. eurų. Primename, kad dar praėjusiame posėdyje valdančioji dauguma pritarė trijų rajono bibliotekų filialų uždarymui Tilvikuose, Kalotėje ir Daukšaičiuose. Tuomet ir buvo suformuotas protokolinis pavedimas dėl šios mobilios bibliotekos įsigijimo.

 

Išlaikymui metams – 33 tūkst. eurų

Sprendimo projekte prašoma leisti bibliotekai įsigyti bibliobusą su modernia moduline įranga, kompiuterių darbo vietomis, interneto prieiga, kurio vertė neviršytų 60 tūkst. eurų ir įpareigoti skyrus lėšas pradėti viešųjų pirkimų procedūras.

Kultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyriaus patarėja Jolanta Polekauskienė, dar prieš posėdį pateikė ir kitus ekonominius skaičiavimus, kurių prašė Tarybos nariai komitetų posėdžių metu. Ji nurodė, kad preliminariai šio bibliobuso išlaikymas per metus kainuotų apie 33 tūkst. eurų. Lėšų prireiktų bibliotekininko (du po 0,5 etato) bei vairuotojo etatams išlaikyti. Kuro, automobilio draudimo, kelių mokesčiams, priežiūros išlaidoms metams, manoma, prireiktų apie 4000 eurų.

J. Polekauskienė, paprašyta Tarybos nario liberalo Nerijaus Galvanausko, vardijo gerąsias šią paslaugą siūlančių savivaldybių patirtis.

Jos teigimu, didžiausia nauda, kad su tokia mobilia biblioteka būtų pasiekiamos visos rajono teritorijos, ne tik tos, kuriose neliko filialų, bet ir tokios, kur jų niekada ir nebuvo. Skyriaus patarėja vardijo, kad vieno stacionaraus bibliotekos filialo išlaikymas, įskaitant knygų fondą, darbo užmokestį ir kt., vidutiniškai atsieina apie 20 tūkst. eurų per metus, o toks filialas gali aptarnauti 100–130 gyventojų. Esą bibliobusas gali aptarnauti 800–900 skaitytojų per savaitę.

„Tai priimtiniausia priemonė mažėjančių kaimų paslaugų suteikimui. Taip pat pasitikrinsime, kur gyventojų daug, gal reikėtų steigti stacionarų filialą. Kaštai didoki, bet mes netaupome, o siekiame transformuoti paslaugą, kad ją gautų platesnis ratas žmonių“, – naudą aiškino sprendimo projekto rengėja.

 

Diskusijų netrūko

Ekonominiai skaičiavimai posėdyje užkliuvo Tarybos nariui Vaclovui Macijauskui, kurio teigimu, iš pateiktos informacijos niekas nėra aišku, jis pasigedo nurodytos naudos, grafiko, kur ir kaip dažnai kursuos ši mobili biblioteka ant ratų.

Jam antrino frakcijos kolegė Loreta Piaulokaitė-Motuzienė, prašydama pirmiausia pažiūrėti, kaip veikia įsigytas bibliobusas, kaip gyventojai naudojasi jo teikiamomis galimybėmis, o po to, nuo gegužės 1 d., uždaryti bibliotekų filialus.

J. Polekauskienė atsakinėjo, kad bibliobuso kelionės grafiko pateikti negalima, neišdiskutavus poreikio su gyventojais.

Vicemerė socialdemokratė Ligita Liutikienė pastebėjo, kad skyriaus atsiųstame ekonominiame pagrindime viskas aiškiai išdėstyta: „Ar kažkam blogai su teksto suvokimu?“

Jos nuomone, būtina kuo skubiau priimti sprendimą ir pradėti procedūras, kad būtų galima greičiau įsigyti bibliobusą ir pamatyti, kokia jo nauda, kiek žmonių naudosis paslaugomis.

Pajuokauti šiuo klausimu nusprendė Tarybos narys, frakcijos „Kuriam kartu“ atstovas Martynas Pocius: „Tikrai sąnaudos didelės, tiek kurui, tiek darbuotojams. Pajuokausiu, kad gal dar kubilą prie bibliobuso prikabinkime, bent pinigų užsidirbsime, bus pigesnis išlaikymas.“

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Violeta Riaukienė dar kartą akcentavo, kad bibliobuso įsigijimui kaip papildomai paslaugai rajone pritaria, tačiau, jos manymu, jis vis tiek neatstos bibliotekos: „Išlaikymas, įsigijimas brangu, o tie gyventojai gaus siauresnę paslaugą.“

Tos pačios frakcijos narys Raimondas Simonavičius siūlė klausimo svarstymą atidėti. Esą jam nepriimtina „žarstytis viešaisiais pinigais, kaip patinka“, būtina surasti geriausią ir ekonomiškai naudingiausią variantą, apsvarstyti, gal geriau tokią transporto priemonę būtų nuomoti, o ne pirkti.

Balsuojant atidėjimui nepritarta: 14 Tarybos narių pasisakė prieš, 7 už, 4 susilaikė.

 

Ragino nebegrįžti į praeitį

Valdančiosios daugumos atstovai ragino mažiau politikuoti ir nebegrįžti prie jau priimtų sprendimų.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnas Alfredas Šiaulys sakė: „Keistai diskutuojame apie sprendimą, kuris jau buvo priimtas Taryboje, nebespręskime tų klausimų ir nežaiskime pelės ir katės.“

Jam pritarė vicemerė liberalė Audronė Balnionienė, skaydama, kad spauda jau ne kartą aprašė tą sprendimą ir neverta daugiau diskutuoti.

Socialdemokratas Jonas Dromantas prašė pirmiausia sudaryti sąlygas dirbti, o po to reikalauti rezultatų.

„Negalime atidėti, dirbti reikia šiandien, jeigu neleidžiame nupirkti, kam tuos grafikus daryti?“, – kalbėjo Tarybos narys.

Nebetirštinti spalvų dėl uždarytų filialų prašė ir Liberalų sąjūdžio frakcijos narė Aušra Gudauskienė, sakydama, kad bibliobusas – puiki išeitis visiems rajono gyventojams gauti bibliotekos paslaugas: „Ar galvojate, kad jis neturės veiklos ir stovės garaže, turint tokią plačią rajono teritoriją?“

 

Elektriniam bibliobuso įsigijimui nepritarė

Tarybos narys Sigitas Karbauskas prašė balsuoti dėl leidimo bibliotekai įsigyti elektrinį bibliobusą ir leisti šiam tikslui skirti iki 120 tūkst. eurų.

Komiteto posėdžio metu jis prašė pasidomėti projekto rengėjų, kiek galėtų kainuoti tokia elektra varoma mobili biblioteka.

„Tokio automobilio rinkoje dar nėra, bet jį įmanoma sukurti, preliminari kaina galėtų būti 90–100 tūkst. eurų“, – atsakė J. Polekauskienė.

Tarybos nariai balsavo dėl S. Karbausko siūlymo – leisti įsigyti elektrinį bibliobusą, kainuojantį iki 100 tūkst. eurų. 4-iems balsavus už, 14-ai prieš, 7-iems susilaikius, šiam siūlymui nebuvo pritarta.

 

Valdantiesiems prireikė pertraukos

Galiausiai meras pasiūlė, kad būtų priimtas protokolinis pavedimas – parengti Administracijai sprendimo projektą, kuriuo priimtas sprendimas dėl bibliotekų filialų uždarymo būtų atidėtas iki gegužės 1 d.

Tiesa, vienam iš valdančiosios daugumos Tarybos narių, Andriui Adomaičiui, išreiškus pasiūlymą, kad sprendimas dėl filialų uždarymo galėtų būti atidėtas iki pradės kursuoti bibliobusas, TS-LKD frakcijos vardu pertraukos paprašė jos pirmininkas Alfredas Šiaulys.

Po pertraukos J. Polekauskienė įgarsino praėjusiame Tarybos posėdyje priimtą protokolinį pavedimą, kuriuo buvo pavesta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui 2021 m. spalio mėnesio posėdžiui pateikti lėšų poreikį bibliobuso, knygų fondo su kompiuterine įranga ir interneto prieiga įsigijimui; J. Lankučio viešosios bibliotekos vadovui iki bibliobuso įsigijimo nuo 2021 m. lapkričio 1 d. knygų išdavimo paslaugą Tilvikų ir Daukšaičių gyventojams teikti kartą per mėnesį pagal patvirtintą grafiką bei pavesta J. Lankučio viešosios bibliotekos vadovui iki 2022 m. sausio 1 d. įrengti interneto prieigą su kompiuterine įranga Daukšaičių ir Tilvikų gyventojams. Esą dėl to gyvenviečių, kuriose uždaryti bibliotekų filialai, skaitytojai gautų paslaugas ir iki bibliobuso įsigijimo.

R. Simonavičius teiravosi, kam reikia kurti naują infrasruktūrą, užsakinėti internetą, ieškoti automobilio, kuriuo vežti knygas, jeigu viskas jau yra tuose filialuose, todėl ragino uždarymą atidėti, iki kol bus nupirktas bibliobusas.

S. Karbauskas negalėjo suprasti, kur bus įvedinėjamas interneto ryšys, jeigu bibliotekos bus uždarytos: „Ar ant gatvės, į parduotuvę? Kur tą ryšį įvesime? Kol girliandos neįžiebėme, žvakių neužpūskime. Net kai kurie daugumos nariai pradeda matyti, kad tai logiškiausias sprendimas.“

Po šių argumentų balsuota dėl mero pateikto protokolinio pavedimo – Administracijai iki kito Tarybos posėdžio parengti sprendimo projektą, kad uždarytų bibliotekų filialai veiktų iki tol, kol pradės kursuoti bibliobusas. 11 tarybos narių pasisakė už, 14 prieš, tad šiam siūlymui nepritarta.

Galiausiai balsuota pagal sprendimo projektą ir pritarta leidimui bibliotekai įsigyti ne daugiau nei 60 tūkst. eurų kainuojantį bibliobusą ir pradėti vykdyti viešųjų pirkimų procedūras (14 už, 10 susilaikė, 1 prieš).

 

Prašė nemokinti mero vesti posėdžių

Galiausiai po priimto sprendimo politikai tradiciškai apsikeitė replikomis.

„A. Šiaulys ir N. Galvanauskas bandė mokyti merą vesti posėdį. Dėkoju merui, kad kvalifikuotai ir gražiai pravestas klausimas, o tiems kurie bando mokinti – tegul pabando mero rinkimuose sudalyvauti <...>, – kalbėjo opozicijos atstovas S. Karbauskas. – Gėda socdemams, sėkmės liberalams, toliau naikinti viską, ką begalime, konservatorių nebeskaitau, kad tokie dar yra.“

V. Macijauskas pastebėjo, kad nėra matęs tokios organizacijos, kuri daro investicijas, nesuplanavusi pajamų, veiklos naudos: „Tada man tikrai negerai su suvokimu tų žmonių, ką jie mąsto. Teksto suvokimai, nors ir esu vienas iš vyresnių, vis tiek išlikę geri.“

„Sigitai, ačiū už ovacijas mūsų atžvilgiu. Niekada nemokinau ir suprantu, kad mero darbas nėra lengvas, bet šiuo klausimu pasisakė turbūt 7, už ir 7 prieš (ne pagal reglamentą – aut. past.), tai nėra gerai“, – pastebėjimus merui žėrė N. Galvanauskas, dar kartą sakydamas, kad pirmiausia turėtų būti balsuojama pagal pateiktą sprendimo projektą.

„Sprendimas yra geras, nė vienas žmogus nėra atleidžiamas, bus daugiau kokybiškų paslaugų rajono gyventojams. Švieskime žmones, pirmiausia, kad ta paslauga bus teikiama jau nuo lapkričio 1 d., nuo sausio 1 d. – tebūnie su bibliobusu, ir kad tai būtų sėkminga. Visi politikavome, turbūt privačiame lygmenyje 27 už bibliobusą yra, bet paimame, iškeliame tą problemą, sumaišome su negatyviais sprendimais ir galiausiai paverčiame tai negražiu dalyku“, – apibendrino klausimo svarstymą Liberalų sąjūdžio frakcijos pirmininkas.

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

    Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Reklamos

Dabar svetainėje 119 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,