Mano GargždaiPrieš šventes – struktūrinių pokyčių nuotaikos Savivaldybėje, planuojama 19 naujų etatų

Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Prieš pat šventes Tarybos posėdyje bus sprendžiami svarbūs klausimai dėl Administracijos struktūros bei naujų etatų. A. Rimkuvienės nuotr. Prieš pat šventes Tarybos posėdyje bus sprendžiami svarbūs klausimai dėl Administracijos struktūros bei naujų etatų. A. Rimkuvienės nuotr.

Prieš pat Kalėdas, gruodžio 23 d., Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, bus svarstomi klausimai dėl dabartinės Savivaldybės administracijos struktūros pokyčių, naujų etatų steigimo. Administracijos vadovo Justo Ruškio teigimu, inicijuojami minimalūs pakeitimai, kurie leistų patobulinti darbo organizavimą ir procesus Administracijoje, taip pat planuojama padidinti etatų skaičių, nes turimų žmogiškųjų išteklių, atsiradus naujoms funkcijoms ir išaugus darbo krūviams, nepakanka, projektai stringa. Su tuo, kad Savivaldybėje jaučiamas darbuotojų trūkumas, sutinka ir meras Bronius Markauskas, tačiau, jo nuomone, siūlomi pokyčiai struktūroje nėra logiški ir nesprendžia susidariusių problemų.

 

Administracija siūlo vieną naują skyrių ir tris naujus poskyrius

Pirmadienio rytą J. Ruškys sakė, kad darbas dėl Administracijos struktūros pertvarkos prasidėjo vasaros pabaigoje, šiam tikslui buvo sudaryta ir darbo grupė, kurioje be skyrių vedėjų dalyvauja ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė. Šiai darbo grupei pirmininkauja Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė.

„Mes netaisome buvusios reformos klaidų, bandome pasižiūrėti, kas buvo per ją padaryta, kas veikia, neveikia, ir kaip norėtume, kad veiktų ateityje, tad tobuliname pačią struktūrą ir procesus. Mūsų mintis – neardyti smarkiai visko, kas yra, nes turėjome tą patirtį, kai buvo dideli pokyčiai, daug nerimo, pasipriešinimo“, – apie A. Bogdanovo įgyvendintą Administracijos reformą užsiminė dabartinis jos vadovas.

Jo teigimu, viskas prasidėjo nuo pokalbių su darbuotojais, po jų nuspręsta, kad pokyčių reikia Statybos ir infrastruktūros skyriuje, taip pat Kultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyriuje.

Savivaldybės tarybai teikiamame sprendimo projekte siūlomi šie Administracijos struktūros pakeitimai:

1. Įsteigti Kultūros skyrių, kaip atskirą Administracijos padalinį, perkeliant į jį Kultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyriaus pareigybes, susijusias su bendrosios ir etninės kultūros ugdymo, nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų plėtros politikos įgyvendinimo funkcijomis ir Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto (kalbos tvarkytojo) pareigybę;

2. Pakeisti Kultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyriaus pavadinimą į „Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius“ ir šiame skyriuje įsteigti Socialinės paramos poskyrį, į jį perkeliant Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyriaus pareigybes, susijusias su piniginės ir nepiniginės socialinės paramos teikimo funkcijomis;

3. Statybos ir infrastruktūros skyriuje įsteigti 2 poskyrius: Infrastruktūros plėtros poskyrį, į jį perkeliant Statybos ir infrastruktūros skyriaus pareigybes, susijusias su savivaldybės infrastruktūros plėtros funkcijomis; Turto valdymo poskyrį, į jį perkeliant Statybos ir infrastruktūros skyriaus pareigybes, susijusias su savivaldybės turto valdymo, bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos, statinių naudojimo, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priežiūros, bešeimininkio turto administravimo funkcijomis.

J. Ruškys akcentavo, kad siekia steigti kuo mažiau naujų skyrių. Statybos ir infrastruktūros skyriuje nuspręsta steigti poskyrius: „Nesijaučiame, kad dabar dirbantys žmonės yra priaugę būti atskirame skyriuje, paliekame truputį evoliucijai. Turto valdymo problema yra aiški – per didelis ten dirbantiems vedėjams ir patarėjams darbų laukas – nuo turto tvarkymo iki naujų objektų kūrimo ir pan.“

Anot Administracijos direktoriaus, Kultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyriuje dirbantys kolegos mano, kad tai, kas buvo padaryta 2020-aisiais, neveikia, esą atskirti politiką nuo socialinių reikalų nebuvo teisinga.

„Reikalingas sujungimas galvos ir kūno atgal į vieną vietą“, – darbuotojus citavo J. Ruškys, primindamas, kad siūloma steigti vieną Socialinės paramos poskyrį, kuris užsiiminėtų techniniais dalykais, pašalpų pervedimu ir pan.

Nors J. Ruškys ir sutinka, kad Kultūros skyrius bus mažas, tačiau jo paskirtis – itin svarbi: aiškiai apibrėžti darbai, kuruojami ir kultūros centrai, ir religinės ir kt. bendruomenės. Esą „pripliekti“ šio skyriaus prie kokio kito nėra kur, nors ir buvo įvairių svarstymų.

 

Meras mato nelogiškų siūlymų, pateikė savo variantą

Meras B. Markauskas sakė, kad jis susipažino su naujai siūloma Administracijos struktūra ir teiks sprendimo projektą Tarybai, tačiau, jo nuomone, yra daug diskutuotinų vietų. Savo siūlymus jis pateikė ir Administracijos direktoriui, tačiau į juos esą nebuvo atsižvelgta.

Nesakome, kad ta reforma, kuri buvo padaryta yra ideali. Jeigu matome kažkokių problemų, tikrai tarkimės, galvokime, spręskime“, – pripažino rajono vadovas.

Visgi, siūlomiems pakeitimams jis negailėjo kritikos. Merui užkliuvo, kad Statybos ir infrastruktūros skyriuje yra steigiami poskyriai, esą tai tik prailgins grandinę nuo specialisto iki vadovo, nes atsiras ir poskyrių vadovai, kurie bus atskaitingi vedėjui.

„Tokiu būdu didinant vadovaujančių darbuotojų skaičių, įvedame dar vieną hierarchinį lygmenį ir dar labiau išskaidome pavaldumą. Neabejoju, tai sunkins ir ilgins kelią iki galutinio rezultato – dokumentų nukreipime, derinime, sprendimų priėmime. Metus laiko diegėme LEAN, kalbėjome apie proceso „liekninimą“. Bet dabar susidaro įspūdis, kad LEAN mūsų Savivaldybėje nerado vietos, nes su tokiais siūlymais Administracijos vadovas papildomai tik apkraus procesą, o ne jį palengvins“, – poziciją išsakė B. Markauskas, pridurdamas, kad keista bus ir tai, kad šiame skyriuje kai kurie darbuotojai liks atskaitingi tik jo vedėjui, o kai kurie, dirbsiantys poskyriuose, – ir skyriaus, ir poskyrio vedėjui.

Mero manymu, galėtų būtų įsteigti du skyriai: Infrastruktūros plėtros ir turto valdymo skyrius, įgyvendinantis Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą ir užsiimantis turto valdymu, ir Statybos skyrius, kuris būtų atsakingas už projektavimą, statybų organizavimą ir koordinavimą. Argumentai – nekuriami poskyriai, neatsiranda dar vadovų, neilginami procesai, neišsibarstęs vadovavimas – visi skyriuje esantys žmonės pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vadovui.

Rajono vadovo nuomone, Kultūros skyrius kuriamas dirbtinai, nes jame, kaip ir dabar, dirbs tik du tiesiogiai su Kultūros politika susiję specialistai: „Kad skyrius atitiktų įstatymo nuostatas, reikalingos keturios pareigybės, tad į jį perkeliama kalbos tvarkytoja ir BO bei NVO reikalų koordinavimo funkcijas atliekanti specialistė. <...> Kalbos tvarkytoja yra visos Administracijos, tad jos etatas ir turėtų likti Bendrajame skyriuje.“

Meras siūlo Kultūros skyrių padaryti platesnį, prijungiant turizmo politikos ir bendradarbiavimo su verslu funkcijas – taip esą galėtų atsirasti Kultūros, turizmo ir bendradarbiavimo skyrius. Šios sritys, pasak B. Markausko yra artimos, taip pat nereikėtų dirbtinai perkelti kalbos tvarkytojos pareigybės.

„Išgirdau, kad negerai buvo atskirti socialinių paslaugų teikimą nuo socialinės politikos <...> Iki šiol galvoju ir manau, kad politikos atskyrimas nuo paslaugų teikimo yra teisingas sprendimas. Turėtų atsirasti paslaugų standartai ir kiekvienas tame skyriuje dirbantis darbuotojas galėtų suteikti visas paslaugas, nepriklausomai nuo jų pobūdžio. Galėtume turėti daugiau lankstumo ir gyventojams pasiūlyti visas paslaugas vieno langelio principu“, – sakė meras, užsimindamas, kad jeigu planuojama įsteigti Socialinės paramos poskyrį, tada logiška, kad atsirastų ir Sveikatos apsaugos, ir Socialinės politikos poskyriai.

Meras suabejojo, ar toks skyriaus skaidymas būtų teisingas, be to, poskyrio vadovo pareigybei taikomi ir mažesni pareigybių algų koeficientai: „Jau šiuo metu, kaip teigia Administracija, niekas nenori ateiti dirbti į Savivaldybę, tai ar rasime vadovaujantį žmogų, kuris ateis organizuoti ir koordinuoti poskyrio darbus?“

B. Markauskas pastebėjo, kad pokyčių įgyvendinimas, pagal dabartinį siūlymą įsigaliotų tik kitų metų birželį, nors darbai stringa jau dabar. J. Ruškys atsakinėjo, kad gali užtrukti derinimo procedūros su darbuotojais, profsąjunga.

„Jeigu per sausio mėnesį visi sutinka, pasirašo, mes sausio mėnesio Tarybos posėdyje pasitikslinsime terminą ir pradėsime dirbti su nauja struktūra, kad ir nuo kovo 1 d.“, – sakė J. Ruškys.

 

Planuojama 19 naujų etatų

Dar vienas Tarybai prieš šventes svarstytinas klausimas – dėl etatų skaičiaus didinimo. Pasak J. Ruškio, šiuo metu Savivaldybėje yra 301 etatas, bus prašoma papildomai skirti dar 19 ir šį skaičių padidinti iki 320.

Panašus etatų skaičius Savivaldybėje, pasak jos vadovų, buvo iki didžiulį pasipriešinimą sukėlusios pertvarkos 2020-aisiais metais.

Administracijos direktorius akcentavo, kad darbo krūviai išties yra išaugę, prisidėjo ir naujos funkcijos. Vien Viešųjų pirkimų skyriuje, dėl centrinės perkančiosios organizacijos įgyvendinimo, prireiks 7 etatų: planuojama viską įstaigoms pirkti centralizuotai.

Darbuotojo, anot jo, jau 9 mėnesius nesulaukia Centrinės buhalterijos skyrius, reikalingas specialistas Viešosios tvarkos skyriuje, kuris stebės kameras, išrašinės baudas už šiukšlinimą. Dėl įstatymo pasikeitimo naujo darbuotojo reikės ir civilinės mobilizacijos srityje.

„Tai nereiškia, kad nuo gruodžio 27 d. pradėsime priiminėti dar 19 žmonių. Žinome kertinius dalykus, kuriuos reikia užpildyti, kad viskas būtų pakankamai gerai, paskirstyti krūviai ir pasiliekame skaičiuką – kad galėtume pagal situaciją priimti. Dabar aš, kaip Administracijos vadovas, neturiu iš kur paimti, viskas sklidinai išnaudota. Pavyzdžiui, Gargždų seniūnijoje socialinio darbuotojo krūvis yra trigubai ar keturgubai didesnis nei Vėžaičių“, – sakė J. Ruškys.

Kad pokyčiai reikalingi, darbo krūviai išaugę, atsirado naujų funkcijų, sutiko ir meras B. Markauskas.

„Darbuotojai pervargę, sulaukiame nemažai nusiskundimų ir kažką reikia daryti ne tik dėl geresnio darbo klimato, bet ir dėl to, jog projektai ir darbai nestrigtų <...> Savivaldybė auga, vis daugiau investuojame į turtą, sugebame taip perskirstyti. Per pandemiją atsirado ir žymiai daugiau pašalpų gavėjų ir pan. Kiek reikia tų etatų, tiek turime ir padidinti. Čia yra sutarimas“, – sakė meras, akcentuodamas, kad žmogiškųjų išteklių iš tiesų trūksta.

Vienintelis jo priekaištas buvo, kad pateiktas poreikis esą yra teorinis, neatsispindi, kaip jie tiksliai pasiskirstys Administracijos struktūroje.

Mero patarėja Toma Tuzovaitė-Markūnienė nurodė, kad mėnesinis šiems etatams nurodytas lėšų poreikis sieks apie 32 tūkst. eurų, metinis – apie 400 tūkst. eurų.

„Mano supratimu, tai nėra teisingai suplanuotos išlaidos, nes tada labai mažus atlyginimus mokėsime, jeigu 19 etatų, ir dar vadovaujančių pozicijų. Greičiausiai tai bus apie 600 tūkst. eurų per metus“, – sakė mero patarėja.

 

Administracijos siūlomus struktūrinius pokyčius galite peržiūrėti ČIA.

Mero siūlomi pokyčiai – ČIA.

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

    Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Reklamos

Dabar svetainėje 1062 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,