Mano GargždaiKlaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba mini 20-ties metų veiklos sukaktį

Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos nuotr. Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos nuotr.

Klaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) Registrų centre įregistruota 2004 metų balandžio 7 dieną. Tarnyba įsikūrė Gargždų „Minijos“ progimnazijos patalpose, čia tuomet dirbo logopedas, specialusis pedagogas ir psichologas. Įstaigai nuo pat įkūrimo pradžios iki dabar vadovauja direktorė J. Narkevič. Tarnybos direktorės indėlis yra išties svarbus organizacijos veikloje. Ji skiria ypatingą dėmesį klientų poreikiams, rūpinasi darbuotojų gerove, nepritrūksta naujų idėjų, atsakingai įgyvendina numatytus tikslus. J. Narkevič džiaugiasi kolektyvu, kuris buvo ir yra kartu profesionaliame Tarnybos augimo kelyje.

 

Stiprinant pagalbą ankstyvajame amžiuje Tarnyboje įsteigti papildomi psichologų etatai (2014 metais du, 2015 metais jau penki). Šie psichologai teikė pagalbą visose rajono ikimokyklinėse įstaigose, kas tuo metu Lietuvoje buvo naujiena. Metams bėgant, matydamos ankstyvosios pagalbos veiksmingumą, kai kurios įstaigos įsisteigė psichologo etatus, tačiau keturiuose Gargždų miesto darželiuose pagalbą ir toliau tęsia Tarnybos psichologės (E. Strazdauskienė, A. Urbonavičienė, R. Ignatjevienė).

Augant besikreipiančiųjų klientų skaičiui, didėjo ir darbuotojų skaičius, todėl reikėjo didesnių patalpų. Klaipėdos rajono savivaldybė suteikė naujas patalpas Kvietinių gatvėje ir nuo 2019 metų rugsėjo klientai priimami didesnėje ir jaukesnėje erdvėje. Šiuo metu Tarnyboje dirba 12 specialistų: 7 psichologai, 4 specialiosios pedagogės-logopedės, 1 socialinė pedagogė. Klientus maloniai pasitinka ir telefonu informaciją teikia sekretorė J. Dirgėlaitė, kuri yra baigusi informacijos sistemų studijų programą. Tarnybos švara ir jaukumu rūpinasi V. Vainienė.

Klaipėdos r. pedagoginėje psichologinėje tarnyboje teikiamos nemokamos psichologinės, specialiosios pedagoginės paslaugos Klaipėdos rajono vaikams ir moksleiviams nuo gimimo iki 21 metų bei jų ugdytojams. Tarnybos prioritetinė sritis – pedagoginis, psichologinis mokinių gebėjimų vertinimas, specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas. Šiais mokslo metais Klaipėdos rajone mokosi 1634 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Tėvai, pedagogai, specialistai į Tarnybą kreipiasi ne tik dėl mokinių gebėjimų įvertinimo, bet ir dėl psichologinio, pedagoginio konsultavimo.

Taip pat siekiama atliepti ne tik mokymosi sunkumų patiriančių, bet ir turinčių didelį mokymosi potencialą mokinių poreikius. Tai vaikai, kurie turi įgimtas ir įgytas prielaidas, kurios lemia aukštus vaiko pasiekimus ir labai gerus mokymosi rezultatus. Veiksnių, kurie sudaro šias prielaidas, yra daug: aukšti intelektiniai gebėjimai, kūrybiškumas, asmenybės ir emocinio reagavimo savybės, aplinka, kurioje auga vaikas ir kt. 2022 m. psichologė S. Zumbrickienė iniciavo vaikų, turinčių didelį ugdymosi potencialą, atranką, kurioje norą dalyvauti išreiškė Dovilų pagrindinės mokyklos psichologė ir mokyklos bendruomenė. Antrus metus vykdomą atranką, kuri atliekama naudojant CFT 20-R metodiką, ketinama tęsti ir toliau, į procesą įtraukiant vis daugiau Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų.

Džiaugiamės, kad savivaldybė, įvertinusi pagalbos reikalingumą, skyrė lėšų ir nuo 2023 metų sausio mėnesio Tarnyboje veikia Mobili specialistų komanda, kurią sudaro psichologė T. Imbrasienė, specialiosios pedagogės, logopedės J. Žilienė ir R. Jasaitė-Kazlauskienė bei socialinė pedagogė V. Martyšienė. Šios komandos pagrindinis tikslas – didinti švietimo pagalbos prieinamumą, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą. Specialistai atlieka vaiko gebėjimų vertinimą jam įprastoje ugdymosi aplinkoje – darželio grupėje, klasėje bei vykdo metodinę-konsultacinę veiklą. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje Mobilios komandos veikla yra viena iš pirmųjų Lietuvoje. Džiaugiamės, kad Komandos specialistės stažuojasi ir gilina savo žinias Vilniaus Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriuje. T. Imbrasienė, J. Žilienė bei A. Urbonavičienė yra įgijusios DIRfloortime 201 terapeučių sertifikatus. Neįkainojama ir specialiosios pedagogės, logopedės J. Žilienės patirtis, nes ji Stvanagerio Hero Kompetanse centre yra įgijusi „Barnehage og SFO asistenter“ programos sertifikatą bei dirbo Norvegijos Sandneso miesto Stangeland skole mokykloje su mokiniais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų. Logopedė (klinikinė logopedė) R. Jasaitė-Kazlauskienė ir socialinė pedagogė V. Martyšienė yra baigusios VB-MAPP vertinimo metodikos mokymus. Ši metodika skirta vaikų, turinčių autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų, kalbos ir socialinių įgūdžių vertinimui bei ugdymo plano parengimui. Socialinė pedagogė V. Martyšienė taip pat yra baigusi Bazinius mediacijos mokymus bei Traumų įveikos technikų programos jaunuoliams kursą.

Rajono vaikai labai džiaugiasi edukaciniais užsiėmimais su Berno Zenenhundo veislės šunimi Balu. Mobilios komandos psichologė T. Imbrasienė kartu su kitomis kolegėmis vyksta į ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Veiklų metu vaikai susipažįsta su keturkoju draugu, sužino apie jo priežiūrą, atlieka įvairias, specialiai jiems parinktas užduotis, į kurias prasmingai įtraukiamas ir šuo. Užsiėmimų tikslas - stiprinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įsitraukimą bendraamžių grupėje, lavinti vaikų dėmesį, siekiant jį sutelkti ir kuo ilgiau išlaikyti, pasitelkiant keturkojį draugą bei vizualines priemones. Tuo pačiu stiprinamos pedagogų žinios apie vizualinės struktūros, sensorinių ir laiko matavimo priemonių taikymo galimybes bei grupės valdymą, taikant aiškias taisykles ir susitarimus.

Tarnybos švietimo pagalbos specialistai dalyvauja rajono specialistų metodinių būrelių veikloje, bendradarbiauja su ugdymo įstaigomis, kuruoja mažą darbo patirtį turinčius specialistus. Logopedės, specialiosios pedagogės I. Krikščiūnienė ir I. Tammi-Leistrumienė, turinčios ilgametę praktinę patirtį skirtingose ugdymo įstaigose, ne tik atlieka mokinių gebėjimų vertinimą, bet ir kasmet atlieka rajono mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, statistinę analizę, rengia Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir Brandos egzaminų pritaikymo pažymas bei dalijasi gerąja patirtimi, sprendžia kylančius iššūkius su kitų rajonų ir miestų Tarnybų specialistėmis. Psichologė R. Ignatjevienė dirbdama su vaikais ikimokyklinio ugdymo įstaigose naudoja dvi empiriškai patikrintas Lietuvoje terapines programas vaikams – Marburgo dėmesio koncentracijos pratybas bei emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymo pratybas ELLA. Pastarąją terapinę programą taip pat taiko ir psichologė E. Strazdauskienė. Tarnyboje yra taikomos ir novatoriškos biologinio grįžtamojo ryšio terapijos priemonės VERIM bei HeartMeth. Psichologė V. Daugėlienė jų pagalba padeda vaikams mokytis emocijų valdymo bei lavina dėmesio koncentracijos įgūdžius. Psichologės V. Daugėlienė bei S. Zumbrickienė yra įgijusios ir psichoterapeuto kvalifikaciją.

Kasmet analizuojant situaciją rajone galima pastebėti, kad teikiamos paslaugos yra vis labiau matomos, svarbios ir prasmingos. Jos padeda ne tik vykdyti intervenciją – anksti pastebėti sunkumus, padėti juos suprasti ir įveikti, bet ir vykdyti prevenciją, kuri gali padėti išvengti ugdymuisi nepalankių veiksnių.

Per šiuos 20 metų Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai pasiekė daug puikių rezultatų ir toliau siekia tobulėti bei dalintis savo žiniomis ir sukaupta patirtimi.

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

    Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Reklamos

Dabar svetainėje 78 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,