Mano Gargždai150 tūkstančių gali išklibinti vicemero kėdę

Įvertinkite šį įrašą
(10 balsai)

Įsibėgėjęs ruduo kursto politines aistras ne tik šalies, bet ir vietinėje valdžioje. Opozicijos politikai užsimojo iš posto išversti vicemerą Kęstutį Cirtautą. Artimiausiu metu jie ketina teikti merui raštą dėl interpeliacijos vicemerui.

Naujienų portalo „Mano Gargždai“ žiniomis, opozicijos politikai tokiam žingsniui ryžosi suabejoję, ar vicemeras K.Cirtautas nesupainiojo viešų ir privačių interesų, kai įsteigė įmonę, kuri gavo beveik 150 tūkstančių litų Europos Sąjungos paramos.

Tarybos narys Sigitas Karbauskas, vienas iš opozicijos lyderių, nenorėjo išsamiau komentuoti situacijos. Tačiau jis nepaneigė gandų, kad interpeliacija K.Cirtautui rengiama.

„Savaitgalį turėsime porą susirinkimų, tariamės, tačiau dar per anksti apie tai kalbėti viešai“, - nesileido į kalbas S.Karbauskas, kuris prieš dvejus metus mero posto neteko būtent todėl, kad K.Cirtautas nusprendė dirbti su dabartine valdančiąja koalicija.

Tačiau informacija, dėl kurios ketinama pareikšti nepasitikėjimą K.Cirtautu, kiekvienam yra prieinama internete.

 

Parama – per pusmetį

Pernai, rugpjūčio 30-ąją, Tarybos sprendimu, į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę (ŽRVVG) „Klaipėdos rajono iniciatyvos“, kaip vietos valdžios atstovas,  valdybos nariu deleguotas mero pavaduotojas K.Cirtautas. Naują paskyrimą politikai teikė todėl, kad tuometinis Klaipėdos rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Valdas Pučkorius išėjo iš darbo.

Praėjus keturiems mėnesiams po šio paskyrimo, K.Cirtautas Registrų centrui pateikė dokumentus, kuriuose paprašė įregistruoti jo steigiamą mažąją bendriją „Manto žuvys“. Sausio pabaigoje ši bendrija laikoma oficialiai įsteigta.

Praėjus dar keliems mėnesiams Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ skiria 149 tūkstančius 950 litų paramą K.Cirtauto įsteigtai mažajai bendrijai „Manto žuvys“. Finansavimas skiriamas projektui  „Novatoriškų žuvų auginimo technologijų diegimas mažojoje bendrijoje „Manto žuvys“.

Naujienų portalui „Mano Gargždai“ nepavyko susisiekti su ŽRVVG vadove Vilma Daukšiene. Moteris neatsiliepia mobiliuoju telefonu. Jos kolegių teigimu, V.Daukšienė atostogauja.

 

2 milijonai – devyniolikai projektų

Kaip teigiama ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ internetiniame tinklapyje, pateiktas paraiškos buvo vertinamos nepriklausomų ekspertų, o sprendimus dėl paramos skyrimo priėmė ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos" valdyba. Valdybą sudaro 8 žmonės, ji renkama keturiems metams.

Bendra paramos suma, skirta Klaipėdos rajono savivaldybei, yra šiek tiek daugiau negu 2 milijonai litų. Ši suma padalyta devyniolikai projektų finansuoti.

Vienas iš jų – K.Cirtauto ir jo sūnaus įsteigtos mažosios bendrijos „Manto žuvys“ projektas. 26 metų K.Cirtauto sūnus Mantvydas Cirtautas šiuo metu dirba informacinių technologijų specialistu Klaipėdos rajono savivaldybėje.

 

Klausimai vicemerą erzino

Naujienų portalas „Mano Gargždai“ telefonu tiesiai paklausė vicemero K.Cirtauto, ar internete viešai prieinama informacija apie jo įsteigtą mažąją bendriją ir jai skirtą paramą, yra tiksli.

- Ar teisinga internete, puslapyje www.rekvizitai.lt, skelbiama informacija, kad esate neseniai įsteigtos bendrijos direktorius, nors įstatymas pareigas einančiam vicemerui neleidžia dirbti jokio kito darbo ar gauti pajamų iš kitų šaltinių?

-Nežinau, ką ten rašo „Rekvizitai“, tačiau turiu pabrėžti, kad joks įstatymas nedraudžia nei merui, nei vicemerui steigti mažosios bendrijos. Skaitykite įstatymus. Bendrijoje nėra jokių samdomų žmonių, nesu aš ten vadovas, esu steigėjas.

-Jau kituose šaltiniuose nurodoma, kad veikla, kuriai bendrija „Manto žuvys“ neseniai gavo beveik 150 tūkstančių litų paramos, veiklą vykdo jūsų namuose Gargžduose, Alyvų gatvėje.

- Ne mano namuose, bendrijos pastatuose. Darsyk kartoju, kad mažosios bendrijos vadovu gali tapti bet kuris politikas, to įstatymai nedraudžia. Aš nesu direktorius, tai jau pažeistų įstatymą. Algos negaunu. Vadovas ir direktorius – šiuo atveju skirtingos sąvokos.

- Tačiau mažąją bendriją registravote savo namų adresu ir teikėte projektą gauti finansavimą iš Klaipėdos rajono ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“, nors pats taip pat esate ir šios įstaigos valdybos narys, deleguotas Klaipėdos rajono savivaldybės. To įstatymai taip pat nedraudžia?

- Suprantat, kaip yra, priimant tokius sprendimus valdybos narys negali dalyvauti balsuojant.

- O tada, kai valdyba, kurios narys esate, skyrė lėšas Jūsų projektui, nusišalinote nuo balsavimo?

- Tada net nedalyvavau posėdyje.

- Bet vertinant faktą, kad būdamas valdybos narys, savo kolegų prašėte finansuoti savo sugalvotą projektą, kyla minčių dėl viešų ir privačių interesų painiojimo...

- Nieko čia nėra, nieko čia negalima įžvelgti. Yra įstatymo raidė, įstatymas vienodai galioja visiems piliečiams, įstatymo nepažeidžiau. Mažoji bendrija yra registruota kelių žmonių vardu, o galimybę dalyvauti įvairiuose projektuose bendrijai užtikrina konstitucinė teisė. Aš kaip vicemeras galiu dirbti savo darbą savivaldoje ir jam netrukdo mano, kaip vadovo pareigos mažojoje bendrijoje.

- Tačiau piliečiui visaip gali atrodyti tokia faktų seka: vicemerą paskyrė į ŽRVVG valdybą, po kelių mėnesių vicemeras įsteigė mažąją bendriją, o dar po kelių mėnesių ta bendrija gavo 150 tūkstančių litų finansavimą…

-Palaukite, finansavimo gavimas nėra nusikaltimas. Man joks įstatymas kaip piliečiui nedraudžia vykdyti vienokios ar kitokios veiklos. O einant vicemero pareigas, būtina nesupainioti viešų ir privačių interesų. Šiuo atveju, finansavimą gavo mažoji bendrija. Nustatyta tvarka buvo pateikti dokumentai, nešališkumo deklaracijas pasirašiau, balsavime dėl savo projekto nedalyvavau. Interesų nepainiojau.

- Jūs bendriją pavadinote savo sūnaus vardu? „Manto žuvys“ – sūnaus garbei?

- Aš nepavadinau. Mantas pavadino savo vardu. Aš pavadinau, sūnus pavadino, Viešpatie, koks skirtumas, nesikabinėkite prie tokių dalykų. Bendrija buvo sugalvota dviejų žmonių, tiesa. Taip, Mantvydas Cirtautas yra šios bendrijos dalininkas ir aš manau, kad vaikinas ateityje tais dalykais ir užsiims.

- Mantvydas Cirtautas atėjo dirbti ir į savivaldybę, po to, kai jūs tapote vicemeru. Jūs dabar kartu ir savivaldoje dirbate?

- Nebandykite išversti, kad čia yra kokia mano protekcija. Sūnus pats darbą susirado. Žinau, kad skyriaus vedėjas ieškojo kompiuteristo. Aš jam nesiūliau ir net nepritariau čia ateiti, dėl visai suprantamų priežasčių. Gavosi tokia situacija, kad jie su skyriaus vedėju susitarė ir jis tą darbą gavo. Sūnus yra baigęs informacinių technologijų mokslus, taip kad dirba pagal išsilavinimą.

- Kiek suprantu, mažoji bendrija „Manto žuvys“, gavusi finansavimą dar nevykdo veiklos? O gal įmanoma būtų pažiūrėti, pamatyti, kaip tais novatoriškais būdais skatinama žuvivaisa?

- Ką ir kaip mes vystom, čia jau mūsų reikalas. Ir aš nepasakosiu, ką privati bendrija daro.

-Tačiau tai, kad veiklai gavote lėšų iš Europos Sąjungos jus įpareigoja atsiskaityti visuomenei, kaip tos lėšos naudojamos ir tam būtinas viešumas.

-Ne, tai yra privatus verslo projektas.

-Sutinku, verslo projektas, bet jei jį iš dalies finansuoja ES, tai kažkiek informacijos privalote skelbti visuomenei...

- Vieną kartą, prieš šmeiždami žmogų, Jūs išsiaiškinkite pirmiausia, ką daryti aš turiu teisę, o ko – neturiu...

- Mes Jūsų ir klausiame tiesiai, norime išgirsti tiesą iš pirmų lūpų...

-Aš suprantu, kad jūs turite dabar užduotį mane apjuodinti. Na, juodinkite, dar ką nors darykite, aš suprantu. Jūsų dabar tokia misija.

- Ne, ne, mūsų misija yra kuo objektyviau informuoti skaitytojus. Žinodami tokią informaciją negalime jos nepatikrinti...

- Aš nekišu pirštų ir nekišu nosies ten, kur man nereikia kišti. Aš turiu savo gyvenimą, darau viską vadovaudamasis įstatymais.

-Tuomet jūs aiškiai atsakykite mūsų skaitytojams į tokį klausimą. Ar jūs galite patvirtinti, kad jūsų užimamos vicemero pareigos savivaldybėje ir tas faktas, kad jūs esate ŽRVVG valdybos narys, deleguotas savivaldybės, nepadėjo gauti finansavimo jūsų įsteigtai bendrijai „Manto žuvys“, teikiant projektą tai pačiai ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“?

- Niekaip. O kaip galėtų, aš nelabai suprantu?

- Na, tarkim, įtakos prasme?

- Aš pats parengiau šį projektą, rašiau paraišką. Aš turiu pakankamai žinių, kad dabar pat sėsti prie kompiuterio ir parengti kitą paraišką. Kodėl negalima to daryti? Pažiūrėkite, kaip yra kitose vietos veiklos grupėse. Pavyzdžiui, vietos veiklos grupėje „Pajūrio kraštas“ beveik visi valdybos nariai turi po projektą, kuriam gavo finansavimą. Tai yra teisėta ar neteisėta? Jei žmonės nusišalina nuo balsavimo, vertinant jų projektą, tai nepažeidžia įstatymų. Taip yra ir VVG ir ŽRVVG organizacijose.

Taigi, kadangi ŽRVVG tvirtinant mano projektą, aš pats posėdyje nedalyvavau, viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo paisiau.

Kai tampi politiku, tai juk nereiškia, kad nieko kito gyvenime negali veikti ar daryti. Gali, kiek tai leidžia įstatymai. Gyvenimas eina ir gyvenimas tęsiasi. Kadencija yra, kadencija baigiasi. Jei kadencija nutrūksta, žmogus juk kažką turi dirbti, iš kažko gyventi.

-Na taip, bet užtat žmonės taip ir kalba, kad štai, atėjo į politiką pasitvarkyti visokių reikalų, kad paskui turėtų tų pinigų...

- Tvarko tvarko, matėm mes tų tvarkytojų. Vienas čia toks tvarkė, tvarkė, prisitvarkė iki to, kad postus prarado. Tokių tvarkytojų mes čia daug žinom.

- O kaip vertinate faktą, kad opozicijos politikai, remdamiesi būtent mūsų apkalbėta situacija, kad jūsų įsteigta bendrija gavo finansavimą iš ŽRVVG, kurios valdybos narys esate, rengia jums interpeliaciją ir mano, kad esate netinkamas toliau eiti vicemero pareigas?

-Tai ką nori žmonės, šioje demokratiškoje valstybėje, tą tegul ir daro. Bet visų pirma, prieš darydami... Pas mus dažnai žmonės demokratiją paverčia anarchija. Jūs pasidomėkite ne tik manimi, bet ir nešvariais opozicijos politikų sandėriais. Tada pamatysite į ką visas tas reikalas pavirs šnekoriams didiesiems.

O aš elgiausi visiškai tiksliai pagal įstatymus, tiek steigdamas bendriją, tiek gaudamas jai paramą.

-Tarkim galima sutikti, kad jūs tvarkingai laikėtės įstatymų, teisingai pildėte dokumentus, bet žiūrint visuomenės akimis, nelabai skaniai skamba visa ta istorija...

- Kaip jums atrodo, taip jums atrodo. 

5 komentarai

 • Vien jau tai, kad p. Cirtautas vengia atsakyti į kai kuriuos klausimus ir menkina žurnalistę, kuri dirba savo darbą, daug ką pasako...

  Pranešti lietuvė Pirmadienis, 2013 spalio 07 17:02 Komentaro nuoroda
 • Gal šiam žmogui yra išskirtinės privilegijos, nors savivaldos įstatymas skamba: Meras ir mero pavaduotojas negali dirbti kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose ir gauti kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už mokslinę, pedagoginę ar kūrybinę veiklą. Ši nuostata netaikoma, jeigu mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.įstatyme aiškiai parašyta;

  Pranešti pilietis Šeštadienis, 2013 spalio 05 16:52 Komentaro nuoroda
 • nuo kada savivaldybėse darbas gaunamas susitarus? Tai kam dar reikalingi konkursai į pareigas. Pas ką reikia eit tartis?

  Pranešti r Šeštadienis, 2013 spalio 05 13:32 Komentaro nuoroda
 • Kodėl žmonės savanaudžiai ir eidami į savivaldas pamiršta, kad jie atstovauja viso kaimo, miesto, rajono, šalies gyventojų interesams. Kam vyksta rinkimai? Ar kad mes išsirinktume savo atstovus, kurie norėtų gerinti mūsų gyvenimus (tuo pačiu ir savo). Ar tik tam, kad kažkas per savo nesibaigiančios kadencijos laiką spėtų kuo daugiau prisigrobti ir užsitikrinti sau šiltą gyvenimą? Nebėra idėjinių žmonių... o kaip gaila....

  Pranešti God Penktadienis, 2013 spalio 04 11:07 Komentaro nuoroda

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

    Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Reklamos

Dabar svetainėje 108 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,