Mano GargždaiGlobos namai: kada ir kaip juos pasirinkti?

Įvertinkite šį įrašą
(2 balsai)
Viliaus Gaigalaičio globos namuose. Redakcijos archyvo nuotr. Viliaus Gaigalaičio globos namuose. Redakcijos archyvo nuotr.

Su Administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikiene, kuri yra Asmenų siuntimo į stacionarias socialinės globos įstaigas komisijos pirmininkė, kalbamės apie Savivaldybės vaidmenį siunčiant gyventojus į globos namus, galimybes ten patekti ir svarbiausius aspektus, ką reiktų žinoti tiems, kas dėl senatvės, negalios  ir kitų aplinkybių ruošiasi savo dienas leisti globos namuose.

 

Kokios yra šios komisijos funkcijos?

Komisija nagrinėja Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui seniūnijų pateiktus gyventojų prašymus dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo stacionariose socialinės globos įstaigose.

Pirmiausia nustatoma asmens byloje  pateiktų dokumentų atitiktis teisės aktais nustatytiems reikalavimams  ir socialinio darbuotojo įvertinto socialinio ir fizinio savarankiškumo atitiktis išvadai dėl asmens savarankiškumo lygio ir rekomenduojamų socialinių paslaugų. Tuomet komisija teikia siūlymus (rekomendacijas) Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjui dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos skyrimo.

 

Kiek iš viso prašymų svarstė komisija praėjusiais ir šiais metais?

2015 m. komisija svarstė 44 prašymus dėl trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos į įvairias socialinės globos įstaigas, 2016 svarstyta 14 prašymų.

 

Kokiems asmenims komisijos siūlymu gali būti teikiamos globos paslaugos?

Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugos socialinės globos įstaigose gali būti teikiamos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.

Kiekvienos globos įstaigos nuostatuose yra nurodoma, kokie asmenys gali patekti būtent į tą įstaigą. Taip pat yra siuntimo į tokias įstaigas aprašai, kurie skelbiami tų įstaigų interneto svetainėse.

 

Į kokius globos namus yra siunčiami Klaipėdos rajono gyventojai? Kiek jiems tai kainuoja?

Žmogus turi teisę pasirinkti, kokiuose globos namuose jis norėtų gyventi, − tai gali būti ir kitoje šalies savivaldybėje veikiančios įstaigos. Teikiamų paslaugų kainos įstaigose taip pat skiriasi. Privačiose globos įstaigose kainos paprastai esti žymiai didesnės nei savivaldybių įsteigtose ar valstybinėse. Už teikiamas socialinės globos paslaugas asmuo moka 80 procentų savo pajamų ir 100 procentų gaunamos pagalbos (priežiūros) ar slaugos išlaidų kompensacijos (jei toks poreikis jam nustatytas teritorinės neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos). Jei žmogus turi turto, jam apskaičiuojamas ir turto mokestis. Dažniausiai asmens pajamų sumokėti visą globos kainą nepakanka, todėl  likusią kainos dalį globos įstaigai sumoka  asmenį siunčianti savivaldybė. Viliaus Gaigalaičio globos namuose nustatyta socialinės globos kaina senyvo amžiaus asmeniui ir asmeniui su negalia yra 548,50 Eur, suaugusiam ir senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia – 655,50 Eur per mėnesį.  

Atsižvelgiant į tai, visas apsigyvenimo  globos įstaigoje sąlygas deriname su asmeniu ar jo globėju. Mūsų rajone yra  savivaldybės įsteigti Viliaus Gaigalaičio globos namai Gargždų mieste bei VšĮ  „Gyvenimo viltis“, neseniai atsinaujinę savo patalpas iš Europos Sąjungos paramos lėšų. Rajono gyventojai dažniausiai ir renkasi Viliaus Gaigalaičio globos namus,apsigyventi šioje įstaigoje mūsų gyventojai turi pirmumo teisę. Šiuo metu visos 230 vietų yra užimtos. Laukiančių žmonių yra 9 (2 – iš mūsų rajono). Tačiau žmonės turi įvairių poreikių, todėl bendradarbiaujame beveik su visais Lietuvos globos namais – nemažai asmenų  su psichine negalia gyvena  Macikų socialinės globos namuose Šilutės rajone, dalis –  Padvarių globos namuose Kretingos rajone.

 

Ar visada komisija pritaria asmens ir jo artimųjų apsisprendimui gyventi globos namuose, − galbūt yra siūlomi kiti globos variantai?

Pirmiausia visada bandome siūlyti alternatyvius variantus – paslaugas namuose ar galimybę lankytis socialinių paslaugų centruose Gargžduose ar Priekulėje. Dalis gyventojų apsisprendžia išbandyti šias paslaugas ir lieka patenkinti, nes taip neatplėšiami nuo įprastos aplinkos.

Globos namuose taip pat stengiamasi sudaryti kuo artimesnes namų aplinkai sąlygas, stengiamasi gyventojus užimti įvairia veikla, vyksta šventės, atvažiuoja dvasininkai ir pan. Žinoma, niekas neatstos artimųjų globos, − jei ji yra nuoširdi ir jei artimieji gali dėl darbo ir kitų aplinkybių prižiūrėti savo garbaus amžiaus sulaukusius senelius. Į globos namus dalis žmonių, žinoma, patenka ne vien dėl senatvės, bet ir dėl sunkių negalių jaunesniame amžiuje.

 

Dar viena alternatyva − „atokvėpio“ paslauga – yra gera priemonė siekiant asmens kuo ilgiau neatskirti nuo namų? Kaip ir kuriam laikui ji teikiama?

Rajono gavėjams (suaugusiems darbingo amžiaus asmenims su fizine negalia, suaugusiems darbingo amžiaus asmenims su proto negalia ar psichikos sutrikimais, senyvo amžiaus asmenims su didelių  specialiųjų poreikių lygiu) teikiama  trumpalaikės globos „atokvėpio“ paslauga iki 5 parų per savaitę, o, esant poreikiui, ir iki vieno mėnesio, kai nėra kam prižiūrėti asmens, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra arba kai asmenį prižiūrintys pageidauja tokios paslaugos (pvz., pats prižiūrintis asmuo išvyksta gydytis, į kelionę, komandiruotę ir pan.). Ši paslauga startavo nuo praėjusių metų, − kol kas dar nedaug žmonių ja pasinaudojo.

 

Kokie dokumentai pateikiami komisijai sprendžiant klausimą dėl siuntimo į globos namus?

Gyventojo prašymas–paraiška gauti socialines paslaugas, nustatytos formos asmens socialinės globos poreikio vertinimus (su priedais); asmens tapatybės dokumento kopija; pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose); neįgaliojo (invalido) pažymėjimo (neįgalumo nustatymo pažyma) ar specialiųjų  poreikių lygio nustatymo pažymos kopijos; medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis.

 

Per kiek laiko komisija priima sprendimą dėl siuntimo į globos namus?

Komisija sprendimą dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo priima ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų dėl socialinės globos paslaugų teikimo pristatymo į Socialinės paramos skyrių dienos, dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo – ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo visų dokumentų dėl socialinės globos paslaugų teikimo pristatymo į Socialinės paramos skyrių dienos.

Komisijai nusprendus siūlyti neskirti asmeniui trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų, pareiškėjas per penkias darbo dienas apie tai informuojamas raštu, nurodant šio sprendimo priežastį.

 

Į ką kreiptis Savivaldybėje dėl konsultacijos sprendžiant klausimą dėl galimybės patekti į globos namus?

Dėl konsultacijos prašome kreiptis į Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Airidą Stonienę, tel. (8 46) 47 20 18, el. p. .

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

    Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Dabar svetainėje 479 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,