Mano Gargždai

Asta

El.paštas:

2023-ieji metai „Regitrai“ buvo itin aktyvūs ir produktyvūs net tik suteiktų paslaugų kiekiu, bet ir įgyvendintomis antikorupcinėmis priemonėmis egzaminų srityje, užtikrinant sąžiningumą, teisingumą ir skaidrumą visuose egzaminų procesuose. Skaidrios, pažangios, socialiai atsakingos įmonės puoselėjimas ir toliau išlieka vienu pagrindiniu strateginiu įmonės tikslu, o bet kokių korupcijos apraiškų eliminavimas – prioritetiniu tikslu.

 

Praėjusiais metais priimta daugiau kaip 123 tūkst. teorijos ir daugiau nei 134 tūkst. praktikos egzaminų. Nors didžioji dalis jų vyko sklandžiai, tačiau nebuvo išvengta ir nemalonių situacijų. Pavyzdžiui, buvo  nustatyti 3 atvejai, kai teorijos egzaminą bandė laikyti kitas atvykęs asmuo (2022 m. – 8 atvejai), ir net 22 atvejai, kai asmuo teorijos egzaminą bandė laikyti su draudžiama įranga (2022 m. – 14 atvejų). Užfiksuota 10 (2022 m. – 9) neteisėto atlygio siūlymo „Regitros“ darbuotojams atvejų, pradėti 3 (2022 m. – 2)  ikiteisminiai tyrimai.

Svarbu pastebėti, kad įmonė netoleruoja jokių korupcijos ar neteisėtos veiklos apraiškų nei iš klientų, nei iš darbuotojų. Pernai iš darbo buvo atleisti du egzaminuotojai, kurie padarė šiurkščius darbo pareigų pažeidimus, nes nesilaikė Antikorupcinio elgesio taisyklėse nustatytų reikalavimų.

„Siekiant sumažinti korupcines rizikas egzaminų srityje, nuveikta nemažai darbų. Dalis rezultatų pasimato pakankamai greitai, na, o kiti – pasimatys ilgalaikėje perspektyvoje. Tai yra ilgalaikis procesas, kuris neišsisprendžia per vieną dieną ar metus, tačiau ir toliau dėsime visas pastangas, kad šis progresas būtų kuo spartesnis“, – sako Edmundas Bogavičius, „Regitros“ korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas.

 

10 esminių darbų, kurie buvo padaryti, mažinant korupcines rizikas:

1. Mažinant tikimybę klientui patekti pas konkretų egzaminuotoją laikyti egzaminą pagal išankstinį susitarimą, pakeista klientų atsitiktinio priskyrimo egzaminuotojams tvarka.

2. Siekiant objektyvaus ir nešališko praktikos egzamino įvertinimo, sukonkretinti atitinkamų situacijų ir klaidų vertinimo kriterijai. Vykdomi egzaminuotojų mokymai, kad būtų suvienodinta nustatytų reikalavimų taikymo praktika.

3. Siekiant padidinti egzaminų kontrolės apimtis ir užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo įgyvendinimą dėl priimtų sprendimų, pakeista praktikos egzaminų įrašų saugojimo tvarka, kad būtų užtikrintas pastovus visų įvykusių egzaminų įrašų išsaugojimas.

4. Mažinant klientų paskatas neteisėtu būdu įgyti teisę vairuoti, įteisintas pagrindas panaikinti egzamino rezultatą, kai teismas priima sprendimą, jog buvo padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, susijusi su teorijos ar praktikos egzamino vykdymu.

5. Didinant praktikos egzaminų peržiūros apimtis ir siekiant užtikrinti nešališką bei patikimą egzaminų veiklos kontrolę, pakeista praktikos egzaminų priežiūros tvarka.

6. Siekiant, kad „Regitroje“ dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys, visos darbuotojų, kurie dirba teorijos ar praktikos egzaminų veiklos srityje, pareigybės įtrauktos į tikrintinų pareigybių sąrašą, dėl kurių prieš skiriant į pareigas pateikiamas rašytinis prašymas STT pateikti informaciją apie skiriamą asmenį.

7. Ribojant galimybes sukčiavimo būdu išlaikyti teorijos egzaminą, sugriežtinta klientų apžiūros tvarka, darbuotojai apmokomi, kaip atlikti asmens tapatybės nustatymą, atpažinti padirbtus tapatybės dokumentus, kaip aptikti draudžiamas naudoti informacijos priėmimo ir perdavimo priemones.

8. Šalinant spragas vertėjui suteikti neteisėtą pagalbą klientui, pakeista vertėjų dalyvavimo egzamine tvarka. Vertėjų veiklos kontrolės užtikrinimui sudaryta sutartis dėl vertėjų garso įrašų transkribavimo (vaizdinės ir / ar garsinės informacijos pavertimas tekstu).

9. Valdant galimas interesų konfliktų situacijas, egzaminuotojams, kuriems gali kilti interesų konfliktai dėl jų artimų asmenų ryšio su vairavimo mokyklomis arba jų pačių ankstesnio darbo vairavimo mokyklose, parengtos rašytinės rekomendacijos. Siekiant valdyti rizikas dėl galimų interesų konfliktų, įdiegta papildoma prevencijos priemonė, kad egzaminuotojams nebūtų priskiriami egzaminuoti klientai iš atitinkamų vairavimo mokyklų ar juos mokiusių instruktorių.

10. Kuriant korupcijai atsparią aplinką, patvirtinta atnaujinta „Regitros“ antikorupcinė politika, kuri darbuotojams ir suinteresuotosioms šalims įvardina taikomus antikorupcinius įsipareigojimus.  Taip pat patvirtintos „Regitros“ antikorupcinio elgesio taisyklės, kuriose nustatyti pagrindiniai darbuotojų skaidrios veiklos ir antikorupcinio elgesio reikalavimai, aprašyti antikorupcinio elgesio situacijų pavyzdžiai ir laukiami darbuotojų veiksmai su jais susidūrus.

Visos šios įgyvendintos priemonės rodo „Regitros“ pasiryžimą ir įsipareigojimą veikti sąžiningai, nuosekliai siekti aukštų etikos ir profesinių standartų bei dar labiau gerinti klientų pasitikėjimą. Įmonė ir toliau tęs bei stiprins antikorupcinę veiklą, kad visi jos veiksmai būtų grindžiami sąžiningumu, skaidrumu ir teisingumu.

Kviečiame nelikti abejingais ir apie pastebėtus korupcijos atvejus pranešti skambinant pasitikėjimo telefonu (8 5) 215 2511, rašant el. paštu  arba užpildžius specialią elektroninę formą interneto svetainėje. Apie korupcijos atvejus galite taip pat tiesiogiai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Klaipėdos rajonas dar laukia originalių, miestus ir miestelius puošiančių idėjų konkursui „Tavo idėja“! Per visą konkurso gyvavimo laikotarpį į dalyvaujamojo biudžeto konkursą įsitraukė tūkstančiai Klaipėdos rajono gyventojų, kurie teikė sumanymus, balsavo už juos ir džiaugėsi, kai idėjos virto kūnu. Dar trimis įgyvendintais praėjusių metų konkurse nugalėjusiais projektais jau džiaugiasi Gargždai ir Veiviržėnai.

 

Naujai atgimęs skveras

Iniciatyvių pedagogų dėka neatpažįstamai pasikeitė teritorija prie „Minijos“ progimnazijos Gargžduose. Progimnazijos skvere įrengti du amfiteatrai, kuriuose jau vyksta ir pamokos, įvairūs pažintiniai objektai (vabzdžių namas, slieko laboratorija, ežio namas, paukščių lesykla, Kneipo sveikatingumo takas), universali žaidimų ir stacionari šachmatų aikštelės.

Pasak projekto autorių Birutės Ratkuvienės ir Romos Litvinaitės, naujai atgimęs skveras tapo itin patrauklia vieta ne tik mokiniams, bet ir visai Gargždų miesto bendruomenei. Čia renkasi greta esančio vaikų darželio „Gintarėlis“ auklėtiniai, po pietų laiką leidžia jaunimas, skvere gyventojai lankosi ne po vieną, o visomis šeimomis.

Kad viešosios miesto erdvės turi būti naudingos visai bendruomenei, įsitikinusi ir kito projekto autorė, metų mokytojos apdovanojimą pernai gavusi Stefanija Piaulokienė. Metų mokytojų klubo iniciatyva tarp Melioratorių ir Turgaus gatvių atsirado du, ko gero, visuose Gargžduose ilgiausi ir didžiausi suoliukai. Tokios erdvės poreikis, pasak pedagogės, kilo iš noro įveiklinti teritoriją gyventojų poilsiui: čia jie gali skaityti, pasėdėti, pasislėpti nuo dienos kaitros, pasikalbėti su draugais, užsiimti mokyklinėmis edukacijomis.

„Prie progimnazijos įgyvendinti projektai yra puikus bendrystės pavyzdys, kaip kelių žmonių iniciatyvos suburia visą bendruomenę ir sukuria erdves, kuriose gali vykti netradicinės, kitokios patyriminės pamokos. Naujos erdvės praturtino ne tik progimnazijos teritoriją, bet pagyvino ir viso miesto infrastruktūrą“, – sako vicemerė Violeta Riaukienė.

„Pasisėdėjimo erdvė“ šalia „Minijos“ progimnazijos

 

Veiviržėnuose – nauja erdvė jaunimui

Dar patrauklesni čia gyvenantiems ir atvykstantiems svečiams tapo ir Veiviržėnai. Gražiame miestelio slėnyje vietos atsirado ir erdvei jaunimui – čia jau veikia riedlenčių parkas. Riedlenčių, riedučių, bmx dviračių trasos įrengtos prie šalia jau esančių krepšinio ir tinklinio aikštelių.

„Smagu, kad riedlenčių parkas tapo itin mėgstamas vaikų ir paauglių. Vakarais dažnai nutinka ir taip, kad atėjęs su vaiku pasivažinėti dviračiu, dar turi laukti eilėje. Džiugina ir vaikų sąmoningumas saugumo klausimu – visi su šalmais, kelių ir alkūnių apsaugomis. Labai norime ateityje rampą papuošti ir gamtos vaizdų piešiniais – taip ji dar organiškiau įsilietų į bendrą Veiviržo slėnio kompoziciją“, – sako projekto autorius Marius Kakta.

„Džiaugiamės, kad visi konkurse „Tavo idėja“ įgyvendinti sumanymai rado savo auditoriją. Tai rodo, kad idėjas teikiantys autoriai išties įsigilina į savo bendruomenės narių poreikius, o mums belieka tuos projektus įgyvendinti. Gyventojus būtinai kviečiu ir šiemet pildyti konkurso paraiškas“, – ragina Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.

Riedlenčių parkas Veiviržėnuose.

 

Laukiame naujų idėjų

Idėjų konkursui laukiame ir šiemet. Teikti projektus ir siūlyti savo idėjas gali visos Lietuvos gyventojai bei į užsienį išvykę kraštiečiai. Jei idėjos atitiks kriterijus ir už jas balsuos rajono gyventojai, Savivaldybė jas įgyvendins. Tam kasmet skiriama 300 tūkst. eurų.

Projektų idėjų laukiame iki rugsėjo 30 d. Kviečiame dėl jų konsultuotis su Savivaldybės specialistais, kurie padės jas tobulinti tam, kad jos patektų į balsavimo etapą ir jų nereikėtų atmesti dėl formalių kliūčių, − kaip netinkamos vietos ar kitų, trukdančių jų įgyvendinimui.

 

Kategorijos

Šiemet idėjos varžosi 3 kategorijose:

  • Mažos apimties projekto, įgyvendinamo savivaldybės teritorijoje, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 30 tūkst. eurų. Šiai projektų kategorijai skiriama ne daugiau kaip 90 tūkst. eurų;
  • Mažos apimties projekto kaimuose, turinčiuose mažą (250 ir mažiau) deklaruotų gyventojų skaičių, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 15 tūkst. eurų. Šiai projektų kategorijai skiriama ne daugiau kaip 30 tūkst. eurų;
  • Didelės apimties projekto Savivaldybės teritorijoje, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 100 tūkst. eurų. Šiai projektų kategorijai skiriama ne mažiau kaip 180 tūkst. eurų.  

 

Kas gali teikti idėjas?

Idėjas gali teikti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis nuo 16 metų.

 

Ką reikia nurodyti, teikiant idėją?

Teikiant idėją, pasiūlymo formoje reikia trumpai aprašyti savo projektą, nurodyti tikslą, siekiamus rezultatus ir naudą, taip pat pažymėti vietą, kur planuojama jį įgyvendinti (tai gali būti tik viešosios vietos). Projekto pasiūlyme nurodykite preliminarią projekto sąmatą, kiek tai galėtų kainuoti, taip pat galite pridėti ir priedus – vizualizacijas, schemas, nuotraukas. Jei kyla klausimų dėl pasiūlymo formos pildymo, idėjų įgyvendinimo galimybių kviečiame konsultuotis su Savivaldybės specialistais el. paštu . Konsultacijas taip pat teikia Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji patarėja Virginija Juknienė (, +370 656 12 178) bei Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja Irena Gailiuvienė (, +370 616 83 638).

 

Kaip reikės balsuoti?

Balsavimas vyks visą lapkričio mėnesį. Balsuoti bus galima tiek elektroniniu būdu, tiek užpildant popierinius balsavimo biuletenius.

Tvarkos aprašą, pasiūlymo formą, paaiškinimus, kaip nurodyti projekto įgyvendinimo vietą žemėlapyje bei kitą svarbią informaciją rasite https://klaipedos-r.lt/tavo-ideja/.

Šiandien, penktadienį, mūsų regiono orus lems anticiklono centrinė dalis.

 

Diena šalyje bus sausa ir beveik visur saulėta. Šiek tiek debesų vakarėjant pamargins dangų tik šiaurės rytinėje šalies dalyje. Vėjas pūs šiaurinių krypčių, visai nestiprus. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 20–25 laipsnius šilumos, šilčiausia bus pietiniame Lietuvos pakraštyje.

Vilniuje penktadienis taip pat bus saulėtas ir sausas, temperatūra svyruos apie 22 laipsnius šilumos.

Šeštadienį saulėtąjį anticikloną sujauks iš šiaurės vakarų atslinkusi drėgmės juosta. Padaugės debesų, tačiau lietaus, bent jau žymesnio, nei naktį, nei dieną nenumatoma. Paryčiais kai kur susiformuos rūkas. Vėjas bus nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį nukris iki 8–13 laipsnių šilumos, vietomis, kur debesys bus tirštesni, laikysis apie 14–16 laipsnių. Dieną debesys trukdys orui labiau įšilti, tad aukščiausia temperatūra vėl svyruos tarp 20–25 laipsnių šilumos.

Sekmadienį dangus visame krašte bus gana margas, tačiau lietaus niekur nenumatoma. Nestiprus vėjas daugiausia pūs iš pietų. Temperatūra naktį pažemės iki 9–14, pajūryje iki 15–17 laipsnių šilumos. Dieną su pietiniais orų pernašos srautais atplūs daugiau šilumos, todėl termometrai popietę pavėsyje rodys jau 22–26 laipsnius.

Prognozuojama, kad ateinančios savaitės pradžioje Lietuvos orus vis dar lems anticiklono vakarinė – šiltesnioji dalis. Žymesnio lietaus neturėtume sulaukti. Pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas. Naktys numatomos vasariškai šiltos, o dienomis temperatūra žada kopti net iki 24–27 laipsnių. Pavėsyje!

Seimas priėmė Farmacijos įstatymo pataisas, kuriomis siekiama užtikrinti farmacinių paslaugų ir vaistinių preparatų prieinamumą gyventojams, ypač vietovėse, kuriose yra tik viena vaistinė.

 

Įstatyme įtvirtinta, kad vaistinės patalpose darbo laiku turi dirbti bent vienas vaistininkas, išskyrus miestus, turinčius mažiau kaip 3 tūkst. gyventojų, ir kaimo gyvenamąsias vietoves, kuriuose, nesant vaistininko vaistinės patalpose jos darbo laiku, gali dirbti vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas), iki 2006 m. įgijęs vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) ar jai prilygintą profesinę kvalifikaciją, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ryšio priemonėmis prižiūrimas vaistininko.

Vienas vaistininkas ryšio priemonėmis gali prižiūrėti ne daugiau kaip tris vaistininko padėjėjus (farmakotechnikus).

Pakeitimai įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

Farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2017 5 straipsnio pakeitimo įstatymui (projektas Nr. XIVP-2296 (3) pritarė 71, prieš balsavo 9 susilaikė 33 Seimo nariai.

Farmacijos įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymui (projektas Nr. XIVP-2463(2) pritarė 72, prieš balsavo 3, susilaikė 37 Seimo nariai.

VMVT rekomenduoja žalią pieną vartoti tik virintą

23 vasario 14, Antradienis 12:25 Paskelbtas Sveikata

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) sulaukė vartotojų klausimų ar vartoti žalią (nepasterizuotą) pieną yra saugu. Specialistai primena, kad žalią pieną prieš vartojant reikia pakaitinti iki virimo, nes nepasterizuotas – žalias pienas, pasikeitus aplinkos temperatūrai ar laikymo sąlygoms, labai greitai rūgsta. O taip pat reikia nepamiršti, kad karvės natūraliai nešioja tam tikras ligas sukeliančias bakterijas, kurios gali patekti į pieną. Bakterijos gali nepakenkti karvei, tačiau žmonės, vartojantys nepasterizuotą pieną, gali užsikrėsti sunkiomis ligomis. Todėl vartotojai turi įsidėmėti, žalio pieno vartoti nevirinto – nerekomenduojama.

 

Pieno, taip pat ir pieno produktų, bei kitų maisto produktų gamintojai ir tiekėjai savo veiklą privalo registruoti VMVT. Tam kad būtų užtikrinta maisto sauga pieno gamintojas ūkyje pagamintą žalią pieną gali tiekti tik paženklintą bei supakuotą, laikytis griežtų higienos ir saugos reikalavimų. Išimtis, kuomet registruotis nebūtina, taikoma tik vienkartinėms akcijos (dažniausiai įvairioms labdaros, paramos iniciatyvoms). Tačiau ir tokiose akcijose maisto sauga ir higiena taip pat privalo būti užtikrinta, siekiant išvengti rizikos vartotojų sveikatai.

„Praėjusią savaitę VMVT Alytaus departamento specialistės buvo pakviestos į vieno Lietuvos rajono ūkininkų susitikimą ir paprašytos paaiškinti apie produkcijos tiekimo mažais kiekiais tiesiogiai vartotojams galimybes ir reikalavimus. Atstovės išsamiai paaiškino būtinus reikalavimus, kuriuos, ūkininkai norintys mažais kiekiais tiekti pieną, turi atitikti. Taip pat, ūkininkams akcentuota svarba laikytis higienos, maisto saugos ir atsekamumo reikalavimų teikiant pieną, o ypač – žalią pieną vartotojams, nes tokio pieno vartojimas jo nepasterizavus, gali būti labai pavojingas vartotojų sveikatai. Tai tikrai sveikintina praktika, todėl esame pasiruošę konsultuoti visus ūkininkus ar gamintojus, kurie norėtų sužinoti ne tik apie būtinuosius reikalavimus, tačiau ir gauti praktinių patarimų, kaip reikia užtikrinti maisto saugą ir apsaugoti vartotojų sveikatą“, – sako VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėja Gintarė Jatkevičienė.

Mažais kiekiais gaminantiems ir tiekiantiems gyvūninio maisto produktus tiesiogiai galutiniams vartotojams VMVT taiko paprastesnius ir lengviau įgyvendinamus reikalavimus. Todėl jei gaminamos ir tiekiamos į rinką žalio pieno ir pieno produkcijos kiekiai neviršija 1500 kg per parą, įgyvendinę nesudėtingus reikalavimus ūkininkai tapti vietinei rinkai mažais kiekiais gaminančiu ir tiekiančiu gyvūninį maistą tiekėju. Visi ketinantys ar svarstantys užsiimti maisto gamyba mažais kiekiais, išsamią informaciją apie būtinus įgyvendinti reikalavimus gali VMVT parengtoje informacijoje čia

Šiuo metu Lietuvoje įvairius maisto produktus bei patiekalus nedideliais kiekiais gamina ir tiekia vartotojams daugiau kaip 1500 gamintojų, iš jų virš 250 smulkiųjų pieno gamintojų. 

Turintys papildomų klausimų dėl veiklos įregistravimų ar kitų reikalavimų įgyvendinimo gali visuomet kreiptis trumpuoju VMVT telefonu 1879 ir pasikonsultuoti. 

 

- Vietinei rinkai gaminamų pieno produktų registracijos sąlygas galima rasti čia.

- Rekomendacijas pieno gaminių tvarkymo specialiųjų reikalavimų įgyvendinimui galima rasti čia

Norintiems žinoti daugiau:

* Žalias pienas yra pienas, kuris nebuvo pasterizuotas. Pasterizavimas yra procesas, kai žalias pienas kaitinamas iki labai aukštos temperatūros. Aukšta temperatūra naikina bakterijas, kurios gali sukelti ligas. Žalias pienas sudaro idealią aplinką bakterijoms daugintis. Be pasterizavimo žaliame piene gali augti kenksmingos bakterijos ir tai gali kelti pavojų žmonėms, kurie jį geria, t. y. gali kelti pavojų sveikatai.

* Vartojant nepasterizuotą (žalią) pieną galima užsikrėsti ligomis, tokiomis kaip: Campylobacter infekcija, salmoneliozė, jersiniozė, listerijozė, tuberkuliozė, bruceliozė, apsinuodijimas stafikokų enterotoksinu, streptokokinė infekcija, E. coli O157:H7, toksoplazmozė, gastroenteritas, meningitas, encefalitas.

Penktadienį Sveikatos apsaugos ministerija pranešė džiugią žinią – pavyko suderėti ženklią nuolaidą vaistams, reikalingiems kone visoje Lietuvoje jau žinomai mergaitei Milanai Patenko.

 

Pusantrų metų Milana Patenko serga reta genetine liga – spinaline raumenų atrofija. Mergaitė kas keturis mėnesius gauna injekcijas, kurios šiek tiek pristabdo ligą ir ji negali taip greitai progresuoti. Tačiau ir injekcijas suleisti kaskart kainuoja daug pastangų – tenka atlikti narkozę, o pati injekcija leidžiama į stuburą.

„Negydomi tokie vaikai išgyvena iki 2 metų. Bet su dabartiniu gydymu ji po truputį eina į priekį. Dažnai serga, tada pradeda silpnėti ir visiškai nieko nedaro. Nemoka ropoti, sėdėti, nekelia galvos, nors išmoko suktis į šoną, kojas kelti į viršų, šiek tiek mokosi laikyti pusiausvyrą. Pati ji negali valgyti, maitinimas vyksta per gastrostomą“, – pasakojo mergaitės mama.

Nors liga itin sudėtinga, tačiau pasaulyje yra sukurti vaistai, kurie galėtų padėti Milanai. Deja, nueiti ir nusipirkti jų iš vaistinės neįmanoma. Vaistai yra itin brangūs – injekcija kainuoja 2 mln. eurų. Jau kurį laiką Milanos tėvai intensyviai rinko aukas, kad galėtų nupirkti šiuos vaistus.

„Tai yra genų terapija, jos nereikia leisti su narkoze kas 4 mėnesius, injekcija yra vienkartinė, visam gyvenimui. Brangus šis vaistas dėl to, kad jį sunku pagaminti. Šie vaistai atstato baltymą, kurio Milana neturi“, – pasakojo G. Patenko.

Penktadienį Sveikatos apsaugos ministerija savo feisbuko paskyroje paskelbė, kad su vaistų gamintoju pavyko sutarti ženklią nuolaidą.

„Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisija patvirtino, jog po sėkmingų derybų su Milanai gyvybiškai svarbaus vaistinio preparato onasemnogeno abeparvoveko (Zolgensma) gamintoju dėl vaisto įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų, skirtų labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymui, pavyko sutarti ženklią nuolaidą.

Nors gamintojo kaina pagal sutarties nuostatus išlieka konfidenciali, iškalbingi yra šie faktai: po atkaklaus ir kryptingo derybų proceso mums pavyko padvigubinti iš valstybės skiriamą lėšų sumą ir labai ženkliai sumažinti sumą, kuria turėtų prisidėti Milanos labdaros ir paramos fondas.

Dabar dar prireiks šiek tiek kantrybės per artimiausias dvi savaites, kol užbaigsime visas sutarties ir kitų dokumentų procedūras. Linkime Milanai stiprybės ir sveikatos“, – buvo rašoma ministerijos feisbuke.

Valstybės duomenų agentūrai paskelbus mokestinių metų vartotojų kainų indeksą, keičiasi automobilių registracijos mokesčio dydžiai. Pagal naująjį kainų indeksavimą, „Regitroje“ tarifai bus atnaujinti ir pradėti taikyti šiandien.

 

Kaip numatyta Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme, mokesčio dydžiai yra indeksuojami kiekvienais metais. Tai daroma pasibaigus kalendoriniams metams, taikant indeksavimo koeficientą. Jis nustatomas pagal Valstybės duomenų agentūros paskelbtą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą (VKI) jį dalijant iš šimto.

Tikslus dydis priklausys nuo automobilio išmetamo CO2 kiekio ir degalų rūšies. Pavyzdžiui, jei benzinu varomo automobilio išmetamas CO2 yra 141 g/km, įstatyme numatytas mokesčio dydis siekia 30 Eur. Jį padauginus iš Valstybės duomenų agentūros paskelbto indeksavo koeficiento 1,349, mokesčio dydis bus 40,47 Eur.

Su visais atnaujintais mokesčio dydžiais galite susipažinti žemiau esančioje lentelėje:

 

Primename, kad registracijos mokestis taikomas tik lengviesiems automobiliams, kai jų nustatomo CO2 kiekis viršija 130 g/km. Jį reikia sumokėti registruojant automobilį pirmą kartą, t. y. kai norima įregistruoti naują ar iš užsienio įvežtą automobilį. Taip pat visais atvejais, kai keičiasi automobilio valdytojas arba, kai po išregistravimo automobilis yra registruojamas iš naujo, pavyzdžiui, pasibaigus laikinos registracijos terminui, kurį galima pasitikrinti registracijos liudijimo H grafoje. Dėl registracijos paslaugų kviečiame kreiptis dar nepasibaigus šiam terminui.

Visas surinktas mokestis yra pervedamas į valstybės biudžetą. Daugiau informacijos apie registracijos mokestį skelbiama „Regitros“ interneto svetainėje ČIA.

Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai tvarkai viešose vietose ir eismo saugumui užtikrinti ir prižiūrėti mirusiųjų pagerbimo – Vėlinių dienomis skirs ypatingą dėmesį. Tomis dienomis ypač išauga eismo srautai, todėl žmonės raginami keliones planuoti atsakingai, neskubėti, būti tolerantiškais kitiems eismo dalyviams. Jei tik įmanoma, patariama naudotis viešuoju transportu, kurių Vėlinių dienomis į Lėbartų ir Joniškės kapines kursuos daugiau nei įprasta.

 

Policijos pareigūnai artimųjų kapų aplankyti vykstančiųjų srautus stebės ir esant poreikiui reguliuos nuo spalio 29 d., o nuolat budės nuo spalio 31 d. iki lapkričio 2 d. Pareigūnai primygtinai ragina paisyti laikinų kelio ženklų reikalavimų ir jų nurodymų, ypač nestatyti automobilių ten, kur draudžiama. Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos pareigūnai intensyviai vykdys sustiprintą vairuotojų blaivumo ir kitų KET reikalavimų vykdymo kontrolę. Taip pat pareigūnai primena, kad pastačius automobilius, juos būtina užrakinti, salonuose nepalikti vertingų daiktų, degant žvakutes nepalikti be priežiūros rankinių, telefonų ir kitų vertingų daiktų.

Pagerbti mirusiųjų atminimą uždegant žvakelę ant jų kapų yra sena ir iki šiol itin puoselėjama tradicija, tačiau, siekiant išvengti transporto spūsčių ar kitų galimų nepatogumų, verta pagalvoti – galbūt artimųjų kapus galima aplankyti kiek anksčiau ar jau po šventinių pirmųjų lapkričio dienų.

Siekiant užtikrinti žmonių su negalia lygias galimybes, mažinti jų diskriminaciją, kompiuteriai, bankomatai, išmanieji telefonai ir kiti gaminiai, transporto, banko, telefonijos, informacijos teikimo ir kitos paslaugos turės atitikti specialius prieinamumo reikalavimus. Tai sudarys galimybę gaminiais ir paslaugomis naudotis daugiau vartotojų, ypač žmonėms su negalia, kurie to ankščiau padaryti negalėjo.

 

Vyriausybė pritarė ir teikia Seimui svarstyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtą Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymo projektą. Juo į Lietuvos teisę bus perkeliama ES direktyva,  kuri įsigalios nuo 2025 m. vidurio.

Žmonėms su negalia prieinama aplinka didina jų savarankiškumą ir gyvenimo kokybę. Svarbu, kad gaminiai ir paslaugos jiems būtų vienodai prieinami, kaip ir kitiems visuomenės nariams. Draugiškesnė aplinka žmonėms su negalia – tai kasdienės jų galimybės gyventi patogiau, būti labiau savarankiškais, atliepti pagrindinius poreikius, dalyvauti šalies visuomeniniame ir socialiniame gyvenime.

 

Kokia problema sprendžiama?

Nėra suderinti prieinamumo reikalavimai tam tikriems gaminiams ir tam tikroms paslaugoms, dėl to ES vidaus rinka neveikia sklandžiai, yra kliūčių laisvam gaminių ir paslaugų judėjimui. Kartu, nesudaromos vienodos sąlygos asmenims su negalia gauti naudą iš gaminių ir paslaugų, nes ne visais atvejais jie yra prieinami.

Siekiant panaikinti kliūtis laisvam gaminių ir paslaugų judėjimui ES vidaus rinkoje, 2019 m. buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų. Minėtas įstatymo projektas yra parengtas siekiant perkelti ir įgyvendinti Lietuvoje šią direktyvą.

 

Kaip direktyva bus įgyvendinama Lietuvoje?

Įstatymo projekte apibrėžiami gaminiai ir paslaugos, kuriems bus taikomi prieinamumo reikalavimai, gamintojų, importuotojų, platintojų ir paslaugų teikėjų pareigos.

Projekte taip pat nustatomas nacionalinis direktyvos įgyvendinimo modelis, apibrėžiama kaip bus prižiūrima rinka. Siūlomas modelis sukurtas remiantis jau egzistuojančiais modeliais, taikomais produktų saugos bei vartotojų teisių apsaugos srityse.

Nuo 2025 m. įsigaliosianti Prieinamumo direktyva bus taikoma kompiuteriams ir operacinėms sistemoms, mokėjimo ir savitarnos terminalams (pvz., bankomatams, bilietų pardavimo automatams), išmaniesiems telefonams ir kitai įrangai, naudojamai elektroninių ryšių paslaugoms, televizijos įrangai, elektroninėms skaityklėms. Ji bus taikoma ir telefonijos paslaugoms, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, oro, autobusų, geležinkelių ir vandens transporto paslaugoms (pvz., interneto svetainėms, nešiojamaisiais prietaisais teikiamoms paslaugoms, elektroniniams bilietams ir informacijos teikimui), banko paslaugoms, elektroninėms knygoms, elektroninės prekybos paslaugoms, atsakymams į skubios pagalbos pranešimus numeriu 112.

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai Lietuvoje bus taikomi nuo 2025 m. birželio 28 d. Taip suteikiama laiko verslui prisitaikyti prie naujų reikalavimų.

Artėjant Broniaus Kutavičiaus (1932–2021) operos „Lokys“, skirtos 90-osioms kompozitoriaus gimimo metinėms, premjerai, kviečiame pasižvalgyti po Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro užkulisius ir išvysti kaip gimsta operos sceniniai rūbai bei atributai. 

 

„Numegzta“ lokio krūtinė 

Tądien, kai lankėmės Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro siuvykloje čia vyko intensyvus pasiruošimas artėjančiai operos „Lokys“ premjerai: prie siuvimo mašinų palinkusios profesionalios siuvėjos intensyviai dirbo arba matavo rūbus pagal iš anksto sudarytą grafiką atvykstantiems operos solistams.  

Pirmiausia pasimatėme su sceninius rūbus besimatuojančiu grafo tarnu Pranciškumi – solistu Kęstučiu Nevuliu, vėliau atvyko ir pats Grafas – solistas Andrius Apšega. Jei Pranciškui siuvamas frakas turi pabrėžti jo varganą statusą, tai Grafo apdarai privalės slėpti, o gal slapčia publikai atskleisti jo dvilypę prigimtį. Po puošniais, bet niūrų spalvų Grafo rūbais, publika išvys gauruotą, lokio kailį primenančią krūtinę.  

Kaip gimsta šis sceninis atributas? Muzikinio teatro grimo dailininkė Aira Braždienė pasakoja, kad būtent plaukuotos krūtinės imitacijos sukūrimas jai tapo iššūkiu besiruošiant operai „Lokys“. „Teko panaudoti plaukus iš senų perukų bei vašeliu juos pritvirtinti prie specialaus tinklelio. Taip ir gimė „plaukuota lokio krūtinė““, – pasakojo A. Braždienė. 

 

Savo herojaus neteisiu... 

Net kelis sceninius kostiumus operoje „Lokys“ turėsiantis Grafas, solistas Andrius Apšega sakė, kad su sceniniais rūbais jaučiasi labai patogiai, o batus mielai naudotų kasdien. „Grafą scenoje išvysite su kasdieniu rūbu ir vestuviniu kostiumu. Šie sceniniai rūbai tarsi paprasti, bet kartu ir įmantrūs. Svarbiausia, kad aš su jais jaučiuosi puikiai ir net įkvėptas sceniniam veiksmui“, – akcentavo A. Apšega.  

„Grafo vaidmuo man, kaip solistui, labai įdomus. Šis herojus - pusiau žmogus, pusiau lokys, tad tai labai dėkinga kūrybinė terpė atsiskleisti tiek kaip solistui, tiek kaip aktoriui. Grafas turi žvėrišką pradą, tačiau su tuo visomis jėgomis kovoja. Deja, ne jis pats pasirinko kokiu jam užgimti. Tokia jo prigimtis, tad savo kuriamo herojaus neteisiu... Jį galima pateisinti vien dėl atsidavusios meilės Julijai. Vardan nuoširdaus jausmo Grafas bando keistis ir būti teisingu, mylinčiu žmogumi. Deja... Man B. Kutavičiaus „Lokys“ – viena gražiausių nacionalinių operų, tad man didelė garbė joje dainuoti“, – džiaugiasi solistas A. Apšega. 

 

Rūbų „sielos“ paieškos 

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro siuvyklos profesionalės sceninius rūbus siuva pagal operos kostiumų dailininko Dainiaus Bendiko kūrybinį sumanymą ir eskizus. Siekiant subtilaus autentiškumo, operos „Lokys“ kostiumų išpildymo procese naudojamos autorinės kostiumų dailininko rūbų konstrukcijos, sukurtos skulptūrinio modeliavimo principu. Šia netradicine prieiga kostiumuose interpretuojama klasikinio rūbo stilistika, atskleidžianti šio kūrinio laiką ir erdvę.  

„Sekdami režisieriaus Gintaro Varno sumanymą siekiame, kad operos „Lokys“ rūbų išskirtinumą pabrėžtų ne spalvinė gama, o rūbų formos bei siluetai. Kaip kostiumų dailininkas sceniniuose rūbuose siekiu  tikrumo, atliepiančio kiekvieno operos personažo esmę, tad rūbai medžiagiškumo prasme natūralūs, sugeriantys šviesą. Kostiumai atidžiai sendinami, o tai pabrėžia „Lokio“ personažų savitumą, suteikia jiems scenines „sielas“. Šios operos siužetas – tarsi veidrodis parodantis mūsų kasdienį gyvenimą, kur ne visada išgyvename tai, ką norime išgyventi...“, – pasakojo kostiumų dailininkas D. Bendikas.  

 

Nauji-seni rūbai 

Operos „Lokys“ kostiumų sendinimui specialiai iš Vilniaus atvyko bei juos sendina menininkė Eglė Petrošiūtė. „Kiekvienam rūbui būtina istorija. Jei ne rūbų sendinimas atlikėjai į sceną išeitų naujais rūbais, o kostiumui trūktų užbaigtumo. Mums pagal kostiumų dailininko D. Bendiko sumanymą norisi pabrėžti, kad veiksmas scenoje vyksta prieš daugiau nei šimtą metų. Opera „Lokys“ – slepia stiprią ir jautrią istoriją, tad norisi, kad žinutę žiūrovams neštų ne tik solistai, muzika, bet ir vaizdas“, – pasakoja E. Petrošiūtė. 

Dailininkė E. Petrošiūtė pasakoja rūbų sendinimu susidomėjusi prieš penkis metus bei to mokėsi iš daugiau nei 15 metų tai darančios kolegės. „Dažniausiai sendinu rūbus skirtus kinui. Lietuvoje nėra sendinimui skirtų mokslo studijų, tad šio meno paslapčių mokausi iš kolegų ir savos praktikos. Sendinimui skirtų medžiagų ieškome Lietuvoje, atsisiunčiame iš Vokietijos arba gaminuosi pati. Man labai įdomu perprasti ko siekia kostiumų dailininkas, kokia spektaklio atmosfera ir vizija bei bandyti tai įgyvendinti“, – tikina teptuku ir specialiais dažais rūbus sendinanti E. Petrošiūtė.  

Susidomėję labai laukiami spalio 7, 8 ir 22 d. Klaipėdos Žvejų kultūros rūmuose. Operos „Lokys“ premjerą Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre ruošia muzikos vadovas ir dirigentas Martynas Staškus, režisierius Gintaras Varnas, scenografas Gintaras Makarevičius, kostiumų dailininkas Dainius Bendikas, šviesų dailininkas Vilius Vilutis. Ateikite ir tapkite pirmaisiais operos žiūrovais! 

 

Prokadras.lt nuotraukos:

Portalo draugai

 

    Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  

Reklamos

Dabar svetainėje 112 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2020 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,